Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry fizyczno-chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Water and Land Development
PL Analizę parametrów fizyczno-chemicznych (temperatura, pH, zasolenie, tlen rozpuszczony), stężenia pierwiastków biogennych (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) i chlorofilu prowadzono w wodach estuarium Narmada od lipca 2008 do czerwca 2009. Statystyka wielowymiarowa i analiza głó[...]
EN Investigations on physicochemical parameters (temperature, pH, salinity, dissolved oxygen), including dissolved nutrients (PO4-P, NO3-N, SiO4-Si) and chlorophyll-a were carried out in the water off the mouth of the Narmada estuary from July 2008 to June 2009. The mul[...]
2
100%
Journal of Water and Land Development
PL Oceniono wpływ działalności człowieka na jakość wody w otwartych kanałach (Foughal, OumDhar i Tamagnounte), dostarczających wodę do miasta Beni-Mellal. Zmierzono takie parametry fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne, jak: temperatura, pH, alkaliczność, przewodnictwo elektrolityczne, utlenialność, t[...]
EN The water quality of the open channels (Foughal, OumDhar and Tamagnounte) flowing into Beni-Mellal city were assessed in a bid to determine impacts of anthropogenic activities. Physicochemical and bacteriological parameters comprising temperature, pH, alkalinity, electrical conductivity, oxidizabili[...]
3
100%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
PL Proces stabilizacji beztlenowej jest powszechnie stosowany w przeróbce osadów ściekowych. Technologia kofermentacji jest fermentacją mieszaniny dwóch lub więcej substratów, przy czym jeden z nich ma charakter dominujący (> 50%). Do badań użyto osadów ściekowych pochodzących z Centralnej Oczyszczalni[...]
EN The oxygen-free stabilization process is commonly used during the sludge treatment. The technology of co-digestion is the fermentation of a mixture of two or more substrates, while one of them is of dominant character (> 50%). The research was made on the sewage sludge coming from Centralna Oczyszcz[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last