Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry elektryczne ciała ludzkiego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 10 226--230
PL W artykule przedstawione zostaną parametry elektryczne – przewodność właściwa i względna przenikalność elektryczna tarczycy, grasicy, serca, mięśni międzyżebrowych oraz płuc na wdechu i wydechu. Parametry te ulegają dużym zmianom w zależności od częstotliwości fali i są podstawą do określenia rodzaj[...]
EN In the article the electrical parameters: (electrical conductivity and relative permittivity) of the thyroid, thymus, heart, intercostal muscles and lungs at the inspiration and expiration will be presented. These parameters undergo big changes depending on the wave frequency and they are the bases [...]
2
75%
Energetyka
2016 nr 6 326--330
PL W artykule omówiono przebieg, parametry oraz skutki oddziaływania na ciało człowieka prądu elektrycznego, zarówno przemiennego jak i stałego. Zwrócono uwagę, że prąd elektryczny płynący przez ciało człowieka powoduje wydzielanie ciepła, którego wartość jest proporcjonalna do kwadratu natężenia prądu[...]
EN Discussed is the course, parameters and results of the impact of electric current – DC and AC – on a human’s body. Attention is turned to the fact that an electric current flowing through a human’s body generates heat, whose value is proportional to the shock current squared, time of its flow and ti[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last