Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry świetlne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 137-142
PL W artykule przedstawiono wyniki badań powierzchni i przekrojów powłok luminoforowych w lampach fluorescencyjnych na kształtowanie ich parametrów świetlnych. Szczególną uwagę poświęcono tym parametrom, które wpływają na kształtowanie się parametrów świetlnych, takich jak: skuteczność świetlna i tętni[...]
EN This article presents the results of research carried out on the formation of light parameters of the phosphor coatings and surfaces of fluorescent lamps. Particular attention has been paid to those parameters which influence the formation of light parameters such as light efficacy and ripple. The r[...]
2
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2006 Nr 4 (67) 18--19
PL W artykule przedstawiono niektóre dodatkowe informacje dotyczące konstrukcji górniczych akumulatorowych lamp osobistych typu LN-10 i LN 10M produkowanych w Fabryce Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych "FASER" SA w Tarnowskich Górach.
EN The paper describes some additional information of mining battery safety lamps type LN-10 o and LN-10M produced in the Factory of Rescue Equipment and Miner's Lamps "FASER" SA in Tarnowskie Góry.
3
84%
Logistyka
2014 nr 3 1278--1283
PL W artykule przedstawiono wpływ otoczenia na parametry świetlne reflektorów samochodowych. W szczególności zwrócono uwagę na zmianę strumienia świetlnego oraz temperatury barwowej w zależności od temperatury otoczenia. Badania odniesiono do dostępnych obecnie na rynku żarówek H4 oraz H7. Analizę prze[...]
EN The influence of ambient on the headlights light parameters is shown in the article. Particular attention has been paid to change of flux and color temperature depending on the ambient temperature. The study is related to a currently available on the market H4 and H7 bulbs. The analysis was performe[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 830--833
PL W artykule zostały omówione wyniki badań parametrów świetlnych i elektrycznych zamienników LED żarówek halogenowych H4 stosowanych w reflektorach głównych samochodów. Dokonano porównania bryły fotometrycznej zamienników LED z tradycyjnymi żarówkami halogenowymi H4.
EN The article discusses the results of the parameters of light and electrical replacement LED bulbs H4 halogen-Outgoing used in the main headlights of cars. A comparison was made photometric solid LED replacements of traditional halogen bulbs H4.
5
84%
Nowa Elektrotechnika
2005 nr 12 (16) 12--13
6
67%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
7
67%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL Artykuł zawiera krytyczne uwagi pod adresem wymagań normy z 1973 roku na górnicze oprawy oświetleniowe. Formalne traktowanie jej wymagań przez instytucje badające i opiniujące te oprawy spowodowało, że parametry świetlne produkowanych obecnie wielu typów opraw nie odpowiadają ani potrzebom kopalń, a[...]
8
67%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL Jakość oświetlenia górniczych ścian zmechanizowanych oraz związane z tym koszty zależą od parametrów eksploatacyjnych, zwłaszcza świetlnych, użytych opraw. W artykule przedstawiono niektóre kryteria, jakimi należy się kierować przy wyborze najodpowiedniejszej oprawy oraz propozycje dotyczące paramet[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last