Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  para tribologiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 104 13-16
EN The process of friction is one of essential issues in the process of the cutting. Friction is a physical phenomenon widespread in nature. The aim of the study is characterization of frictional phenomena at the tool–chip-workpiece. The article presents the different configurations of frictional tests[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2015 z. 105 17-20
EN This paper presents a method to measure the temperature at the interface of tribological pair. The contact temperatures measurement was performed using the thermocouple type K and pyrometer.
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1220--1223, CD
PL W niniejszej pracy przedstawiono odporność na zużycie ścierne kompozytów o osnowie metalowej (aluminium i jego stopu). Analizowano kompozyty o osnowie ze stopu aluminium odlewnicze i obrobione plastycznie. Krótko scharakteryzowano zjawisko tribologii. Porównano wyniki badań innych autorów oraz zapre[...]
EN In this work we elaborate on the resistance of metal matrix composites to abrasive wear, where the metals include aluminium and its alloys. We have examined cast and plastically worked aluminium matrix composites. We have briefly characterized the phenomenon of tribology. The work shows comparisons [...]
4
67%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy zaprezentowano ilościową korelację między procesami rozdrabniania cząstek ścierniwa i zużycia sciernego wybranej grupy materiałów konstrukcyjnych. W eksperymentalnej części pracy wykorzystano zmodyfikowane stanowisko badawcze, którego konstrukcja oparta była na głównych założeniach standardu[...]
EN The quantitative correlation between process of abrasive particles desintegration and process of abrasive wear has been presented for seleted group of materials. In the experiment a modified test beuch has been utilised which design is generally based an american standard ASTM G-65 being commonly a[...]
5
67%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Omówiono wyniki mechanokorozyjnego zużycia pary tribologicznej stal-polietylen w elektrolicie wodnym. Pokazano, że tribokorozja jest decydującym czynnikiem w całkowitej intensywności zużycia.
EN The results of mechanocorrosive wear of tribo-pair steel-polyethylene in water electrolyte are discussed. It is shown that tribocorossion is a decisive factor of total wear intensity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last