Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  panoramic image
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Graphics and Vision
EN In this paper we present a panoramic depth imaging system. The system is mosaic-based which means that we use a single rotating camera and assemble the captured images in a mosaic. Due to a setoff of the camera's optical center from the rotational center of the system we are able to capure the motio[...]
2
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 239--242
PL W artykule autorzy przedstawili metodę dopasowania cyfrowych obrazów pozyskanych za pomocą aparatu cyfrowego. Metoda dopasowania opiera swoją zasadę działania na analizie porównawczej dwóch obrazów za pomocą popularnej miary jakości oceny obrazów cyfrowych jaką jest błąd średniokwadratowy. Zastosowa[...]
EN In this paper the authors present a method of matching digital images recorded with a digital camera. The functioning principle of the proposed method is based on the comparison analysis of two images using a popular measure of digital image quality assessment, i.e. mean square error. The applied al[...]
3
84%
Journal Biuletyn of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
2009 Vol. 19 9--14
PL Praca nawiązuje do wcześniejszych rozważań autora dotyczących odwzorowania panoramicz¬nego na cylindrycznej powierzchni. Teorię panoramicznego rzutowania rozwija się w dwóch kierunkach wyodrębniając panoramiczne rzutowanie z pojedynczego środka oraz panoramiczne rzutowanie z rozproszonych środków, w[...]
EN The paper is a sequel to the author's earlier considerations relating to panoramie representations on a cylindrical surface. The theory of the panoramie projecting is developed in two directions distinguishing the following phenomena: panoramie projecting from single center and panoramie projecting [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last