Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pancerz reaktywny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Pokazano zastosowania różnych kaset reaktywnych ERA i polskich ERAWA. Przedstawiono zasadę działania pancerzy reaktywnych jednowarstwowych na przykładzie badań kaset ERAWA-1. Ukazano różnego rodzaju testy, jakimi poddawane są pancerze ERAWA-1.
EN Usage of different reactive cassettes ERA and Polish ERAWA are showed. Functioning rules of reactive one-layered armours are presented on the example of research of cassettes ERAWA-1. Different kinds of tests with armours ERAWA-1 are showed.
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Przeprowadzono badania zdolności penetracyjnych układów kumulacyjnych w stalowym pancerzu jednorodnym, który odsłaniano warstwą materiału wybuchowego lub kasetą reaktywną. W badaniach użyto laboratoryjne układy kumulacyjne z wkładkami o kształcie stożka, paraboloidy oraz półsfery, które wykonano ze [...]
3
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono stan techniki w dziedzinie dwustopniowych pocisków kumulacyjnych. Zawarto także wstępne teoretyczne oszacowania dotyczące określania podstawowych charakterystyk konstrukcyjnych tego typu pocisków.
EN The present technique's state of two-stage shaped charges is presented. The initial theoretical evaluation is included concerning definition of fundamental constructional characteristics of this type of projectiles.
4
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy dokonano eksperymentalno-teoretycznej analizy procesu miotania płyt modelowego pancerza reaktywnego. Do rejestracji ruchu płyt napędzanych produktami detonacji warstwowej ładunku materiału wybuchowego zastosowano metodę rentgenografii impulsowej. Analizę teoretyczną procesu miotania przeprow[...]
EN In the paper, the experimental and theoretical analysisof the process of driving plates of a model reactive armour was done. The pulse X-ray photography was applied to record the motion of plates accelerated by the detonation products of the laminar explosive. The theoretical analysis was performed [...]
5
84%
Problemy Techniki Uzbrojenia
EN In the first part of the paper the different aspects of using of passive and reactive armours to protect non-armoured, light and heavy armoured objects are discussed. The second, experimental part presents the shooting results of ceramic protective layers called CAWA-1, CAWA-1NA by 7, 62 mm, 12,7mm [...]
6
84%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2002 R. 31, z. 83 119--128
PL W pracy badano eksperymentalnie i teoretycznie odpowiedź modelowego pancerza reaktywnego na uderzenie strumienia kumulacyjnego. Zastosowano dwa typy penetratorów różniące się zdecydowanie charakterystykami kinematycznymi. Dokonano analizy procesu napędzania płytek pancerza gazowymi produktami detona[...]
EN Experimental and theoretical researches were carried out to find out the response of model armour against the hitting of cumulative jet. Two types of penetrating devices were used with different cinematic characteristics. The process of armour plates movement enforced by gaseous detonation or burnin[...]
7
84%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL Przedstawiono zasadę działania pancerzy reaktywnych ERAWA-1 i ERAWA-2. Ukazano różnego rodzaju testy odporności na udary, itp., jakimi poddawane są pancerze ERAWA. Pokazano właściwości dwuwarstwowych (ERAWA-2) kaset reaktywnych podczas statycznego inicjowania głowicą ppk Fagot, Malutka i Konkurs ora[...]
EN Functioning rules of ERAWA-2 reactive armours cassettes are presented. Different kinds of impact strength, etc., tests with ERAWA cassettes are showed. Proprieties of ERAWA-2 two-layers reactive cassettes during statical initiation with heads armour-piercing guided missile Fagot, Malutka and Conkurs[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last