Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 269
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1999 Nr 6 196-202
PL Przedstawiono historię rozwoju gospodarki paliwowo-energetycznej w świecie oraz sposoby racjonalnego wykorzystania ograniczającej się bazy surowców energetycznych przy dotrzymywaniu wymogów ekologii oraz uwzględnianiu wzajemnej konkurencyjności węgla, ropy i gazu. Przybliżono możliwości zaspokojenia[...]
EN The paper presents historical development of fuel - energy management in the world and the ways of rational utilisation of reducing energy raw materials base while meeting ecological requirement and consideration of mutual competition of coal, oil and gas. It approximates the possibi-lities to secur[...]
2
80%
Logistyka
PL W referacie zamieszczono informacje dotyczące postępu w zakresie technologii produkcji olejów silnikowych i ich roli w pracy tłokowego silnika spalinowego. Część badawcza obejmuje monitorowanie zmian właściwości fizykochemicznych oleju silnikowego SL/CF SAE 5W/30 EURO IV w okresie eksploatacji silni[...]
EN In this paper there are presented information about development trend of lubricating oil production technology and their role in combustion engine operation. Part of research include also monitoring of physical chemistry properties of engine oil SL/CF SAE 5W/30 EURO IV in the operation period. Engin[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2010 nr 172 113-122
PL Wśród prac badawczych dotyczących okresu pracy silnika po zimnym rozruchu, tylko nieliczne poświecone są analizie problemów związanych z powstawaniem kondensatu w układzie wylotowym i jego emisją do otoczenia. W rzeczywistym procesie spalania w silniku oprócz produktów całkowitego i zupełnego spalan[...]
4
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 128-132
EN The experimental data on quantity and composition of the gaseous products formed in the process of thermal treatment of peat are presented at various operating parameters of the process. It is shown that as a result of the peat pyrolysis and the subsequent cracking of emanating products at temperatu[...]
5
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 228-233
6
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 222-227
7
80%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W artykule przedstawiono ocenę przydatności odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z demontażu samochodów oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego do wytwarzania paliwa alternatywnego. Przeanalizowano zagadnienie pod względem obowiązującego prawa w zakresie gospodarki odpadami, zidentyfikowano [...]
EN Applicability of plastics originating from the dismantling of cars as well as electric and electronic equipment for production of an altemative fuel was assessed. The issue was analysed from the viewpoint of the effective waste management legal regulations. Waste sources were identified together wit[...]
8
80%
Czysta Energia
2009 Nr 10 36-37
9
80%
Czysta Energia
2009 Nr 6 40-40
10
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2006 nr 5 104-117
11
80%
Czysta Energia
2006 Nr 4 22-23
12
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 179-186
PL Prezentowane wyniki badań przedstawiają wpływ rodzaju paliwa na charakterystykę zewnętrzną silnika Zł. Przebadano ogółem pięć paliw, dwa rodzaje benzyny liezołowiowej: 95 i 98 oraz trzy rodzaje paliwa gazowego: propan, butan i mieszaninę tych węglowodorów (LPG). Obiektem badań był samochód osobowy V[...]
EN The results of research presented in this paper are showing an influence of fad kind on external characteristic in SI engine. There were tested five fuels at all; unleaded gasoline 95 and 98 and gases: propane, butane and LPG. The tests object was SI engine, 1296 ccm, in passenger car VW Polo (1994)[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 68 [231] 173-176
EN Questions of the organization of the accuracy and a roughness control of details surface of the autofuel equipment are considered in the publication. Requirements to the equipment which is carrying out the control of these operation factors are generated.
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W referacie przedstawiono sposoby testowania i diagnostyki pojemnościowego paliwomierza masowego typu PPM-1. Po przedstawieniu konstrukcji paliwomierza i jego przeznaczenia opisano sposoby jego testowania zarówno podczas normalnej pracy jak i przy wykorzystaniu przycisku testowania umieszczonego na [...]
EN The testing and validation of an aircraffs fuel system is one essential part of the regular maintenance schedule. The paper presents methods of testing and diagnosing the capacitance fuel-gauging meter, PPM-1 type. After presenting the construction and possible applications of the fuelgauging meter,[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
PL Stacje paliw płynnych w latach dziewięćdziesiątych przechodzą istotną metamorfozę. Zmienia się nie tylko wygląd zewnętrzny tych obiektów, ale i wachlarz proponowanych usług. Budowanych jest coraz więcej stacji paliw, a inwestorzy szukają coraz atrakcyjniejszych miejsc do ich lokalizacji. Obiekty te [...]
EN For the last years petrol stations have been changing. Both their outward appearance and a range of service are changing. There are more and more stations built in attractive locations. Moreover, specific conditions must be fulfilled by the stations not to be troublesome for the environment. Consequ[...]
16
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 2/37 5-20
PL Spełnienie zapowiadanych w przepisach homologacyjnych poziomów dopuszczalnej emisji jednostkowej cząstek stałych wymaga zastosowania skoordynowanych działań ośrodków naukowych wielu specjalności. Spośród wielu metod zmniejszania emisji cząstek stałych istotne znaczenie mają te, które zmniejszają int[...]
17
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2000 z. 1/36 34-44
PL Przedstawiono różne mechanizmy procesu spalania w silniku z zs. Podano możliwości kształtowania szybkości wywiązywania ciepła przez dobór parametrów konstrukcyjnych. Oceniono możliwości zmiany przebiegu dQ/dfi przy zastosowaniu elektronicznego systemu doprowadzenia paliwa ( Common Rail). Dokono prób[...]
18
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 10 4-8
19
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 12 11-13
20
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 4 145-150
EN Use of natural gases, their characteristics and quality assessment. Natural gas as fuel - quality control and usage safety.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last