Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo silnikowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL Żyjemy w zawrotnym tempie, które wymusza wiele zmian i dotychczasowych przyzwyczajeń w różnych dziedzinach naszej codzienności. Proces ten trawi również przemysł naftowy chwiejąc koniunkturą, cenami oraz no-wymi oczekiwaniami od wszystkich produktów. Ogromny postęp w dziedzinie wymagań jakościowych [...]
EN Nowadays, our lives flow very quickly. This dramatic tempo of our lives makes changes not only in us ourselves but also in all our surroundings. It ap-plies to refineries around the world as well, shaking economic condition, raw material prices, demands for product quality. Immense progress in refin[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Spośród wielu rodzajów gazów występujących w skorupie ziemskiej szczególne znaczenie przypisuje się gazowi ziemnemu, jako jednemu z trzech podstawowych surowców energochemicznych. W przemyśle motoryzacyjnym do zasilania silników stosowany jest wyłącznie gaz ziemny wysokometanowy, zawierający powyżej[...]
3
80%
Czysta Energia
2011 Nr 2 25-27
4
80%
Nowoczesne Gazownictwo
2001 nr 4 37-39
5
80%
Nafta-Gaz
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z rozwojem krajowego rynku gazu płynnego, a przede wszystkim jakością gazu płynnego stosowanego jako paliwo silnikowe. Przedstawiono wyniki badań właściwości gazu płynnego dostępnego na rynku krajowym wykorzystywanego do napędu pojazdów, wytwarzanego zarówno [...]
EN This paper describes the problems concerning development of Polish Liquefied Petroleum Gases market, and mainly the quality of LPG used as automotive fuel. The results of tests of automotive LPG samples, Polish and imported, are presented. The quality of gas according to the requirements of Polish N[...]
6
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 8 14-17
7
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 9 2-5
8
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 12 22-26
9
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 7 16-20
10
80%
Chemik
PL Omówiono podstawowe właściwości fizykochemiczne i użytkowe estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w odniesieniu do olejów napędowych pochodzących z przeróbki ropy naftowej. Rozważono możliwość stosowania RME jako komponentu paliw do silników wysokoprężnych, ze szczególnym uwzględnie[...]
EN In this article the basic physical and chemical properties of RME in relation to diesel fuel was discussed. The possibilities of using RME as a component of diesel fuels, especially its oxidation stability, low-temperature properties and its ability for microbiological degradation was also taken int[...]
11
80%
Karbo
2001 Nr 1 27-32
PL Scharakteryzowano obieg węgla jako pierwiastka w przyrodzie i przedstawiono roczny bilans wytwarzanej biomasy i tlenu dzięki energii słonecznej. Opisano metody przetwarzania odpadów roślinnych i zwierzęcych do biogazu, a drewna z jego odpadami poprzez zgazowanie do gazu syntezowego. Przedstawiono pr[...]
EN The circulation of carbon as the element in the nature has been characterised and annual balance presented of biomass and oxygen generated thanks to solar energy. The article discusses methods of plant and animal wastes processing into biogas and timber with its wastes into syngas via gasification. [...]
12
80%
Chemik
PL Dokonano oceny zasobów surowców energetycznych w kraju i na świecie. Przeprowadzono analizę możliwości produkcji i zastosowania biopaliw.
EN Assessment of native and worldwide power resources arc carried out, and analysis of biofuels possible production and use presented.
13
80%
Zeszyty Naukowe. Energetyka / Politechnika Śląska
1999 z. 131 127-144
PL Dokonano przeglądu aktualnych oraz przyszłościowych wymagań dotyczących pojazdów samochodowych (ograniczenia oraz limity dotyczące emisji substancji toksycznych) oraz parametrów jakościowych paliw silnikowych. Zwrócono uwagę na podstawowe energetyczne oraz ekologiczne aspekty eksploatacji tłokowych [...]
EN The paper contents results of the research of present and future requirements concerning the car emission of toxic substances and quality parameters of fuels used as driving force of combustion engines. The basic conditions and emission limits of pollutants from ICE have been characterised. Special [...]
14
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 8 267-272
EN Natural gas as vehicle fuel - considering its sources, characteristics and use. Presentation of advantages and directives of compressed natural gas as an alternative fuel.
15
70%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 4 36--39
PL Dziś do pracy przy załadunku i odstawie surowców kopalnianych w dużym stopniu stosowane są oponowe maszyny górnicze z napędem spalinowym. Na przykład we wszystkich zakładach górniczych KGHM Polska Miedź SA eksploatowanych jest około 1250 samojezdnych maszyn górniczych z napędem spalinowym. Podstawow[...]
16
70%
Przemysł Chemiczny
17
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Dynamiczny rozwój silników o ZS (zapłonie samoczynnym) pociąga za sobą wiele skutków ujemnych, w tym zanieczyszczenie śrdowiska naturalnego. Konstruktorzy silników o ZS usilnie dążą do tego, aby były one coraz mniej szkodliwe dla środowiska poprzez zmniejszanie ich hałaśliwości i zminimalizowanie to[...]
18
61%
Problemy Eksploatacji
2009 nr 3 151-162
PL Przedstawiono wyniki własnych badań silnikowych nad zastosowaniem komponentów depolimerowych jako paliwa do silnika o ZI. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że ze względów eksploatacyjnych najlepszym komponentem paliwowym jest dodatek 10% benzyny X i 20% benzyny Y z DTS (depolimeryzacji tw[...]
EN Research results of the application of depolymerization components as a fuel to the spark ignition engine are presented. The research determined that the best fuel components for the operational conditions are the 10% gasoline X additive and the 20% gasoline Y additive with PD (Plastics Depolymeriza[...]
19
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu dodatku benzyny lotniczej Jet-A1 do oleju rzepakowego na wybrane właściwości mieszanin, mogących mieć zastosowanie jako paliwo silnikowe. Porównano właściwości składników oraz mieszanin składających się z oleju rzepakowego z benzyną lo[...]
EN The paper presents the results of a study aimed at determining the effect of rapeseed oil enhanced with aviation gasoline Jet-A1 on the properties of engine fuel mixtures. The properties of ingredients and mixtures composed of rapeseed oil and aviation gasoline Jet-A1 in the amount of 10%, 20% and 3[...]
20
61%
Nafta-Gaz
2008 R. 64, nr 12 909-915
PL W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań właściwości powierzchniowych układów paliwo-woda zawierających dodatki detergentowe i demulgujące z wykorzystaniem tensjometrycznej metody pomiaru napięcia międzyfazowego oraz korelację tych właściwości ze strukturami chemicznymi badanych dodatków us[...]
EN The paper describes a comparative study on the effects of fuel detergents and demulsifiers interaction on the surface properties. Interfacial tension at the interface of aquaeous and diesel fuel containing surfactants phase was measured by using a Wilhelmy plate method. Correlation between results o[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last