Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo pozostałościowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 2 105--108
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów paliw pozostałościowych uszlachetnionych pakietami dodatków po okresie długotrwałego przechowywania w podwyższonej temperaturze. Badane pakiety dodatków zawierały katalizator spalania, dodatek detergentowy lub detergentowo-dyspergujący oraz [...]
EN The article presents the results of selected parameters of residual fuels improved with a package of additives after long term storage at increased temperature. The test additive packages contained a combustion catalyst, a detergent or a detergent-dispersant and a hydrocarbon solvent. The research w[...]
2
100%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 108--112
EN The process of atomization of fuel in engines with compression ignition is determining in organization of the combustion process, the result of which are the economic and environmental performance of the engine. One of the main parameters of the spray jet fuel is the mean droplet diameter. The artic[...]
3
84%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 10 872--880
PL W artykule poruszono problem wpływu zastosowanej metodyki na uzyskiwane profile pierwiastkowe paliw pozostałościowych. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych dostępnymi w INiG – PIB technikami, tj. za pomocą: optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES), spek[...]
EN The article addresses the issue of the impact of the methodology used for elemental profiles obtained from residual fuels. It presents the results of a study available in the INiG – PIB, namely: optical emission spectrometry induced plasma (ICP-OES), X-ray spectrometry: wavelength dispersive (WD-XRF[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2018 nr 105 53--64
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem emisji do atmosfery przez statki morskie związków toksycznych, takich jak m.in. NOx, SOx, cząstki stałe oraz dwutlenek węgla. Załącznik VI Konwencji MARPOL o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki wymusił na armatorach stosowanie rozwiązań[...]
EN The goal of the paper is to pay attention to the problem of emission of toxic compounds e.g. NOx, SOx and CO2 from seagoing ships to environment. The VI Amendment to MARPOL Convention concerning prevention against air pollution by seagoing ships, brought into practice in May 19th 2005, forced ship o[...]
5
67%
Nafta-Gaz
2019 R. 75, nr 5 293--299
PL W niniejszej publikacji przeprowadzono badania wpływu komponentów biogennych na jakość paliw pozostałościowych. Zastosowanie komponentów biogennych do wytwarzania paliw pozostałościowych umożliwiłoby uzyskanie paliw żeglugowych oraz ciężkiego oleju opałowego o poprawionych walorach ekologicznych, tj[...]
EN In this article, research was carried out on the influence of biogenic components on the quality of residual fuels. The use of biogenic components for composing residual fuels, would allow obtaining marine fuels and heavy fuel oil with improved ecological values, i.e. lower sulfur content and reduce[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last