Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo niskosiarkowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 6 50--51
PL W artykule dokonano przeglądu rozwiązań, jakie przyjęli armatorzy promowi i ro-ro w związku z obowiązywaniem w rejonach SECA nowych przepisów odnośnie do zawartości siarki w paliwach statkowych. Analizie poddano taryfy frachtowe, co pozwoliło na wskazanie kilku tendencji w kształtowaniu nowej polity[...]
EN The article reviews solutions adopted by ferry and ro-ro shipowners with regards to the new requirements for sulphur limits in ship fuel in SECAs. The analysis of freight tariffs made it possible to identify trends in pricing policy and to distinguish three models of the “new freight” resulting from[...]
2
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 59--63
PL W związku z wejściem w życie przepisów ograniczających emisję tlenku siarki do środowiska dla statków morskich (dyrektywa 2012/33/UE), jednostki uprawiające żeglugę m.in. w rejonie Morza Bałtyckiego zostały zobligowane do zastosowania rozwiązań technicznych przyjaznych dla środowiska. W niniejszej p[...]
EN Following the entry into force of regulations limiting emissions of sulfur dioxide into the environment for maritime vessels (Directive 2012/33 / EU), units engaged on voyages including in the Baltic Sea have been obliged to apply technical solutions are environmentally friendly.In this paper, shows[...]
3
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1541--1544
PL W pierwszej części artykułu zostały scharakteryzowane ograniczenia emisji tlenków siarki wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE. Opisane zostały obszary SECA, które są objęte Międzynarodową Konwencją o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki. W dalszej części wysz[...]
EN In the article was included restrictions of the Directive of the European Parliament and of the Council 2012/33/EU, dedicated to the emission of sulfur oxides (SOx). SECA marine areas, protect in terms of pollution by ships on the basis of the International Convention for the Prevention of Pollution[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last