Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 99
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 6 239-247
EN Chosen issues concerning gas calculation measurements. PGNiG S.A. enterprise regulations for 'Gas Fuels Measurements' series. Problems requiring normalization. Present legal regulations concerning measurement tools used in gas industry.
2
63%
Archiwum Motoryzacji
2001 Nr 3 99-116
PL W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów procesu spalania w silniku dwupaliwowym zasilanym gazem ziemnym sprężonym (CNG). Parametry będące przedmiotem analizy obliczono na podstawie wykresów indykatorowych z badań jednocylindrowego silnika o zapłonie samoczynnym i wtrysku bezpośrednim 1CA90 [...]
EN The results of research combustion parameters in the dual fuel engine fuelled with compression natural gas (CNG) have been presented in the paper. The analysed parameters were computed from indicator diagrams of the single cylinder pressure, increase of pressure, cylinder temperature and heat releas[...]
3
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 12 507-509
EN Legal basis and regulations concerning proper exploitation of gas installations.
4
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 11 398-400
EN Methods of controlling the process. Required settings for minimal THT concentration and measurements frequency. Review of control methods in UE countries, USA and Canada.
5
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 4 164-167
EN General laws concerning gases. Characteristics of basic components of natural and liquified gases and physical-chemical parameters of gas fuels considering presently obligatory standards and projects of putting them intopractice.
6
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 5 191-198
EN Co-generative installations scheme types and examples. Polish steam-gas thermal-electric power stations. Probable stages of energy blocks development. Advantages and obstacles in co-generative technologies development.
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano ekonomiczne aspekty wprowadzenia gazu ziemnego jako paliwa do zasilania pojazdów samochodowych. Porównano zużycie gazu ziemnego przez autobus Jelcz A125/4/CNG z silnikiem MAN oraz zużycie oleju napędowego przez autobus Solaris z silnikiem MAN. Omówiono koszty eksploatacji pojazdó[...]
8
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule podjęto rozważania, dotyczące stosowanych rozwiązań technicznych wykorzystania gazu ziemnego w napędzie autobusów komunikacji miejskiej. Porównano, na przykładzie małego przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej - MPK Sp. z.o.o. w Opocznie - koszty eksploatacji nowych autobusów, zasilanych o[...]
9
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 272-276
EN Theoretical bases of process of burning of gaseous fuel are resulted on the example of burning of methane. The results of researches are resulted from electro-catalytic intensification of burning of gaseous fuel from use of different types of electron development.
10
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 277-282
EN Burning of gaseous fuels is widely uses in practice. Efficiency of combustion and mixtures of burning products depend on of an initial mixture, organization of combustion, effect of external factors, for example, electric field. Electric field causes movement of the electric charges formed in front [...]
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Spośród wielu rodzajów gazów występujących w skorupie ziemskiej szczególne znaczenie przypisuje się gazowi ziemnemu, jako jednemu z trzech podstawowych surowców energochemicznych. W przemyśle motoryzacyjnym do zasilania silników stosowany jest wyłącznie gaz ziemny wysokometanowy, zawierający powyżej[...]
12
51%
Spektrum
2010 nr 9-10 XIX-XXIII
PL Zaprezentowano nowy „Sposób i układ wytwarzania metanu i energii elektrycznej i cieplnej”. W układzie tym wytworzone paliwo gazowe po ustandardowieniu jest wykorzystywane do napędu agregatu prądotwórczego i ogniwa termoregeneracyjnego. Jest to układ multienergetyczny, służący do wytwarzania paliwa g[...]
EN Presented is a new „Method and a system for generation of methane as well as electric and thermal energy”. In this system, the generated gas fuel after standardization is utilized for feeding of an electric generator and thermogenerator cells. This is practically a multipower system used for generat[...]
13
51%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2000 nr 4 35-36
14
51%
Nowoczesne Gazownictwo
2003 nr 2 27-31
PL W pracy omówiono znaczenie stosowania gospodarki skojarzonej, czyli równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jako sposobu poprawy opłacalności ekonomicznej przetwarzania energii.
15
51%
Nowoczesne Gazownictwo
2001 nr 4 12-16
16
51%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN It has been proved that in near future natural gas will be one of most important alternative fuels, especially in fuelling of vehicles operating in city conditions. Contemporary gas fuelling systems, ensuring a decrease in emission of toxic components to a level established in specifications EURO 3 [...]
17
51%
Karbo
2007 Nr 2 128-132
PL Przełom XX/XXI wieku dla krajowej „małej energetyki” był okresem transformacji jakościowej, wynikającej z istotnych zmian krajowego rynku paliw dla tego sektora. W artykule omówiono kierunki rozwoju krajowych kotłów małej mocy wynikające ze specyficznych uwarunkowań polskiej bazy paliw stałych. Zwró[...]
EN The turn of 20th and 21st centuries was a period of quality transformation for Polish residential heating, which resulted from the significant changes of the coal market for this sector. The paper presents the trends of the development for Polish low output heating boilers as an effect of the specif[...]
18
51%
Nowoczesne Gazownictwo
2000 nr 3 32-33
19
51%
Nowoczesne Gazownictwo
1999 nr 4 41-45
20
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 8 273-277
EN Direct sale of natural gas from its sources. Rates as price policy making tool in gas distribution company. Agreements to buy imported and local gas fuels. Present rates for gas fuels - a few years' comparison of unit prices for gas supplied to receivers.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last