Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwa roślinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano badania eksperymentalne i symulacyjne wybranych problemów związanych z zastosowaniem silników o zapłonie samoczynnym paliwem pochodzenia roślinnego, bez dokonywania modernizacji konstrukcyjnej tych silników. Dotyczyły one oceny wpływu zasilania silnika AD3. 152 pracującego według [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem badań opisanych w artykule była ocena wpływu zasilania silnika AD3.152 pracującego według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej dwoma rodzajami paliw ekologicznych, tj. naturalnym niskosiarkowym olejem napędowym Ekodiesel Plus 50B, oraz estrami metylowymi kwasów oleju rzepakowego Biodiesel[...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 15--23
PL Właściwości fizykochemiczne paliwa, a zwłaszcza jego gęstość i lepkość, mają znaczący wpływ na przebieg procesu wtrysku paliwa oraz procesu jego spalania. W artykule przedstawiono wpływ zasilania silnika estrami metylowymi kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego FAME oraz ich mieszaninami z olejem nap[...]
EN Physical and chemical properties of the fuel, especially its density and viscosity, substantially affect the course of fuel injection and combustion processes. The paper presents the effect of engine fuelling by rapeseed oil fatty acid methyl esters FAME and their blends with Ekodiesel Ultra D diese[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 11-20
PL W artykule przedstawiono wyniki badań i analizę wpływu podstawowych własności fizycznych paliw mineralnych i paliw pochodzenia roślinnego stosowanych do zasilania silnika AD3.152UR na podstawowe parametry strugi rozpylonego paliwa tj. zasięg i prędkość przedniego czoła strugi, kąt rozwarcia stożka w[...]
EN The paper presents the research results and the analysis of the influence of the basic physical properties of the mineral fuels and biofuels used to fuel AD3.152 UR engine on the basic stream parameters of atomizing fuel (charge and velocity of stream front the atomizer, the mean volumetric and supe[...]
5
63%
Journal of KONES
PL Intensywny rozwój motoryzacji spowodował konieczność ograniczenia jej szkodliwego działania na otoczenie. Związane jest to z coraz ostrzejszymi wymaganiami i regulacjami prawnymi z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Istotną rolę w tym procesie odgrywają paliwa roślinne takie jak ester metylowy [...]
EN An intensive expansion of motorization caused a necessity to limit its harmful acting on the environment. It is connected with more and more law requirements and regulations from the range of protection of the natural environment. The essential part in this process is played by vegetable fuel like r[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 4 100-108
PL W artykule przedstawiono wyniki stanowiskowych badań zużycia tribologicznego sekcji tłoczących rzędowych pomp wtryskowych. Przeanalizowano charakter uszkodzeń zużyciowych tłoczka sekcji przy zasilaniu pompy wtryskowej standardowym olejem napędowym oraz biopaliwem na bazie estrów oleju lnianki. Badan[...]
EN The paper presents the results of test-stand experiments of the pumping sections of the in-line injection pumps. The analysis included damage of the piston occurring when the pump was supplied with regular diesel fuel and methyl esters of linseed dodder. The research was conducted with MOTORPAL inje[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 1 (73) 333-342
EN The Paper considers fuels generated from crops rotation producing oils for application in diesel engines. Experimental data is given on application of various oils mixed with diesel fuel in diesel engines with a swirl chamber.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last