Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paint coatings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 3 78--80
PL Na przykładzie dwóch konstrukcji: stalowej (słupy ekranów dźwiękochłonnych z aluminiowymi wypełnieniami) betonowej (wiadukt nad drogą i torami kolejowymi) przedstawiono zagrożenia jakie mogą towarzyszyć wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w okresie zimowym. Pokazano wady powłok wynikające z nie[...]
EN Two examples presenting the potential risks for anticorrosion works carried out on exposed structures in winter are shown: coating renovation on steel beams of acoustic screens and application of new waterborne acrylic coatings on a concrete viaduct running over a highway and railway line. Coating f[...]
2
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2007 nr 12 (84) 95-100
PL Wyjaśniono na podstawie literatury efekt barierowy i ochronę katodową w powłokach malarskich z pigmentami metalicznymi. Na podstawie badań własnych wykazano wpływ cząsteczek wody oraz promieniowania elektromagnetycznego wysyłanego przez Słońce na ochronne działanie powłok malarskich z pigmentami met[...]
EN On the ground of literature the barrier effect and the cathodic protection in paint coatings with metallic pigments have been explained. Influence of water particles and the electromagnetic radiation emitted by the Sun on the protective action of paint coatings with metallic pigments has been shown [...]
3
75%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 6 238-240
PL Przedstawiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego stawiane powłokom malarskim do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych statków i konstrukcjom stanowiącym przegrody przeciwpożarowe (pokłady, grodzie, sufity, drzwi itp.) oraz metody badań odporności na ogień tych wyrobów.
EN The fire safety requirements to be met by paint coatings for ship accommodations and fire-resistant ship structures (decks, bulkheads, ceilings, doors, etc.) as well as fire test methods of these products are presented.
4
75%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 4-5 212-216
PL Wykonano porównawcze badania wpływu wielkości stosowanego promieniowania UV o różnej energii napromienienia na stopień degradacji pięciu gatunków farb. Stopień degradacji powłoki oceniano poprzez określenie zmian połysku, stopnia skredowania powłok, zmian tłoczności, elastyczności i twardości względ[...]
EN The comparative investigations of the influence of the applied UV radiation energy on the destruction of 5 kinds of investigated paint coatings were carried out. The destruction level was estimated by measurements of coatings chalking, gloss, drawability (cupping test), flexibility and hardness. Mor[...]
5
75%
Inżynieria Powierzchni
2007 nr 1 22-28
PL Dobre zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wymaga właściwego umocowania w systemie prawnym, aby zapewnić profesjonalne podejście do zagadnienia inwestora, projektanta, wykonawcy, producenta materiałów i wszystkich inspektorów. W referacie porównano pozycję zabezpieczeń antykorozyjnych w Polsce i[...]
EN It is necessary to have specific laws concerning anticorrosion work on the steel structures in order to provide a professional approach to this matter by the investor, designer, contractor, material producers and inspectors. The position of anticorrosion protection in Poland and other developed coun[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 264--270
PL Niniejszy artykuł zawiera informacje o systemach malarskich i ich wpływie na zabezpieczenie antykorozyjne. Przedstawia problem występującego w praktyce braku właściwego podejścia do tego rodzaju zabezpieczeń. Pokazuje jak grubość powłoki lakierniczej wpływa na ochronę antykorozyjną oraz względy ekon[...]
EN This article contains information about paint’s systems and their influence over anticorrosion protection. It presents issue of improper approach to this kind of protective coatings. The article shows us also influence of the film thickness on anticorrosion protection and economical aspects of thick[...]
7
75%
Instal
2005 nr 10 54--57
PL Proces natryskowego nakładania na powierzchnię powłok malarskich wykonywany przy użyciu pistoletów pneumatycznych wymaga zastosowania powietrza pozbawionego zanieczyszczeń stałych, oleju i wilgoci. Istotny wpływ na jakość uzyskiwanych powłok wywiera zawartość wilgoci w sprężonym powietrzu oraz w pow[...]
EN Process of spray coating used by spray-guns needs using air without any solid impurities, oil or condensate. Humid content of compressed air as well as the air of production room has got vital influence on the quality of the coated surfaces; excess humid can cause releasing water drops on the surfac[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 4 863--865
PL Metalowe płytki myto, fosforanowano i malowano w temp. 20–45°C. Powłoki płukano w wodzie, suszono w temp. 180°C i badano pod względem grubości, przyczepności, elastyczności i tłoczności oraz odporności korozyjnej na mgłę solną. Wzrost temperatury procesu powodował zwiększenie grubości powłok i obniż[...]
EN Metal plates were cleaned, phosphated and coated with a paint at 20–45°C. The coatings were washed with water, dried at 180°C and studied for thickness, adhesion, flexibility and drawability as well as for corrosion resistance to salt spray. An increase in process temp. resulted in increasing the co[...]
9
75%
Izolacje
1998 Nr 12 36-37
PL Przy wciąż rosnącym popycie na okna z PVC i aluminium, okna drewniane wciąż cieszą się dużą popularnością. Niektórzy wybierają je dlatego, że jak twierdzą drewno ma duszę, której brak PVC czy metalom. Inni po prostu z przyzwyczajenia, jeszcze inni nie dowierzają nowym technologiom. Taki wybór jest o[...]
10
75%
Izolacje
1998 Nr 2 4-6
11
75%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 5 734--741
PL Przedstawiono wyniki badań pigmentów kadmowych poddanych działaniu środowiska zasadowego lub kwasowego oraz naświetlaniu promieniowaniem UV. Badano trzy żółcienie kadmowe składające się z siarczku kadmu oraz siarczku kadmu z siarczkiem cynku (CdS∙0,2-0,4ZnS), dwa pigmenty oranżowe składające się z s[...]
EN Nine com. Cd pigments were purified by extn. with AcOBu and treatments with aq. NaOH and H₂SO₄ under boiling and then UV irradiated to activate their surface. An increase in content of sulfates and selenates on the surface of pigments was obsd.
12
63%
Optica Applicata
EN Multispectral and polarized light reflectance measurements are very useful to characterize materials such as paint coatings. This article presents an overview of an automated high-angular resolved, in-plane multispectral polarized reflectometer and its calibration process. A comprehensive study base[...]
13
63%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 3 66-70
PL Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny i metodyki badań przyczepności (adhezji) powłok lakierowych. W niniejszej części omówiono metodykę i warunki pomiarów wykonywanych metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X, w warunkach laboratoryjnych i polowych, w oparciu o zróżnico[...]
EN Current standard legislation concerned evaluation and research methods of coating adhesion has been presented. This part relates to methodology and conditions of measurements by cross-cut and X-cut methods with regards to different legislation requirements for laboratory and on-site conditions. The [...]
14
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 871--875
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące badań oraz właściwości powłok lakierniczych występujących w pojazdach, które są eksploatowane w różnych strefach klimatycznych. Badania zostały przeprowadzone na terenie powiatu pilskiego oraz Wielkiej Brytanii w okolicach Londynu. Głównym zadaniem prze[...]
EN The article raised issues concerning research and properties of automotive paint coats, which are appearing in cars operated in different climatic zones. The research was carried out in the Pila district, Poland and the London area, Great Britain. The main purpose of the comparison is to define the [...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono aktualne wymagania i wyniki badań ogniowych dla systemów ochrony powierzchni proponowanych do zabezpieczenia taboru szynowego. Omówiono wpływ grubości powłoki oraz rodzaju zastosowanej szpachli na określane parametry.
EN The article presents current requirements and the results of fire tests for surface protection systems proposed for rolling stock securing. The influence of coating thickness and the type of filler used on the determined parameters is shown.
16
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 10 360-364
PL Cynkowanie zanurzeniowe zapewnia bardzo dobrą ochronę konstrukcji stalowych przed korozją, jednak wiążą się z nim problemy z nakładaniem wyrobów lakierowych na powłoki cynkowe, prowadzące do zmniejszenia skuteczności i trwałości systemu duplex. Problemy z malowaniem stali ocynkowanej wynikają zarówn[...]
EN Hot-dip galvanizing is an effective method of corrosion protection of steel structures, however there are some problems connected with an application of paints on zinc coatings, which lead to decreasing of efficiency and durability of duplex system. These problems result both from the surface condit[...]
17
63%
Izolacje
1998 Nr 7-8 67-70
18
63%
Przemysł Chemiczny
2019 T. 98, nr 8 1238--1245
PL Przedstawiono wyniki badań zmiany barwy, struktury, temperatury mięknienia i właściwości wytrzymałościowych błon polimerowych z poli(chlorku winylu) zawierających pigmenty spinelowe. Pigmenty zbudowane były z atomów kobaltu, glinu, chromu, cynku i żelaza. Miały barwę niebieską, zieloną, oliwkową, br[...]
EN Six com. Co, Al, Cr, Zn and Fe-contg. spinel pigments were purified by n-BuOH extn. and treated under acidic or basic conditions, dried at 60°C and mixed in a mortar with 8.3, 14.3 and 20% by mass of poly(vinyl chloride) plastisol then vented for 24 h, poured on a flat surface and dried at 140°C for[...]
19
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 8 273-279
PL W artykule podano skład farb antykorozyjnych oraz ich wpływ na trwałość powłok lakierowych, zwłaszcza na promieniowanie UV. Wykonano badania porównawcze odporności na destrukcyjne działanie promieniowania UV. Badania wykonano w dwóch komorach klimatycznych, w tym metodą znormalizowaną w komorze Whea[...]
EN The typical chemical compositions of anticorrosive paints was briefly discussed. Comparative testing of commonly employed anticorrosive coatings resistivity for destructive action of UV-radiation has been carried-out. These testing was accomplished in two chambers; In the climatic chamber Wheatherom[...]
20
51%
Szkło i Ceramika
PL W artykule omówiono badania prowadzone w celu podwyższenia efektywności procesu wytwarzania kalki ceramicznej za pomocą wprowadzenia medium reagującego na promieniowanie UV. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom wytwarzania past oraz laków błonotwórczych na bazie mieszanin zawierających dodatek [...]
EN In the article research conducted in order to increase of the efficiency of manufacturing process of ceramic transfer paper by means of adding UV medium were discussed. The special attention to manufacturing of pasts and transfer wax on the basis of mixtures with addition of photohardening media wa[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last