Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 215
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  packaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Challenges of Modern Technology
EN The objective of this study was to evaluate consumer perceptions and preferences regarding food labeling and the information displayed on the packaging of food products, with particular emphasis on nutrition facts. The survey covered 283 respondents who were asked to fill out a questionnaire.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wskazano miejsca powstawania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych (gospodarstwa domowe, szkoły, biura, fast foody, itp.). Dla lat 2000-2007 określono jakie polimery będą dominujące w spektrum powstających odpadów. Przytoczono akty prawne obowiązujące w Polsce od 2002 roku i w Unii Europejskie[...]
EN Packaging waste means the waste from all packaging system that was introduced to the market with product (sales packaging, grouping and transport packaging). This waste is mainly generated in the production plants, commercial surfaces and other economic entities, households, but also offices, school[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2004 nr 52 97-109
EN Consumer `s preferences affects a choice of consumed food products and usually are coditioned on broad scale of social and economical factors. Consumer more and more often takes into account not only a price of food, but also its quality. Packaging and especially identification marks are the one of [...]
4
100%
Optica Applicata
EN A rapid progress in the development of semiconductor microelectronics is still observed. Miniaturization process of electronic devices is closely connected to packaging issues. In many cases package is as important as the device itself. Low temperature co-fired ceramics (LTCC) and thick-film technol[...]
5
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 11 640-642
PL Zakłady Metali Lekkich KĘTY S.A. specjalizują się w wytwarzaniu folii Al od ponad 40 lat. Z powodzeniem znajduje ona zastosowanie do celów technicznych, do użytku domowego, a przede wszystkim do produkcji opakowań. Jako ich składnik stanowi barierę przed promieniami UV oraz ogranicza przepuszczalnoś[...]
EN ZML KĘTY S.A. has been specialising in production of aluminium foil for more than 40 years. Aluminium foil is successfully used for technological and household applications but before all for the production of flexible packaging materials. As a component of these materials, aluminium foil is barrier[...]
6
100%
Przemysł Spożywczy
PL Przemysł spożywczy od kilku lat, walcząc o swoje miejsce na rynku,usiłuje wprowadzać nowe usprawnienia i rozwiązania dotyczące opakowań żywności, które mają jej zapewnić dłuższą przydatność do spożycia. Na rynku pojawiają się tzw. opakowania inteligentne, informujące o przydatności danego produktu d[...]
EN The food industry fighting for its place on the market tries to make new improvements in food packaging and implement new packaging solutions which should guarantee a longer shelf-life of food products. Thereby, the new systems appear on the market like intelligent packaging that provides informatio[...]
7
100%
Przegląd Papierniczy
2018 R. 74, nr 2 74--78
PL Zgodnie z prognozami, rynek tektury falistej i opakowań z niej wytworzonych z roku na rok osiąga coraz większy przyrost. Stały rozwój tego segmentu rynku jest wynikiem ciągłego (i rosnącego!) zapotrzebowania na produkty wytworzone z odnawialnych surowców, nadające się w 100% do recyklingu. W Polsce,[...]
EN According to the latest forecasts, corrugated board and packaging market is still growing. Continuous development of this branch of industry results from the continuously growing demand for products made of renewable raw materials, 100% recyclable. In Poland, as well as in other EU countries, the pr[...]
8
100%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono ogólnie wpływające na jakość mrożonej żywności czynniki TTT (Time-Temperature, Tolerance) i PPP (Product, Processing, Packaging), ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ochronnej opakowań. Na tym tle schrakteryzowano stosowane w przemysłowym zamrażalnictwie żywności podstawowe tworzywa [...]
EN Factors TTT (Time-Temperature, Tolerance) and PPP (Product, Processing, Packaging) influencing frozen food quality were considered with special regard to protective function of packaging. Basic packaging materials including foils, plastic trays, multilayer and complex materials were described. Speci[...]
9
100%
Przegląd Papierniczy
2017 R. 73, nr 10 663--665
10
100%
Przegląd Papierniczy
2017 R. 73, nr 10 669--673
PL Wymagania rynku opakowań co do wyższej wytrzymałości w stanie suchym rosną w sposób ciągły z różnych powodów, którymi są m.in. wzrost zawartości w papierze włókien makulaturowych, obniżanie się jakości makulatury ze zużytych pudeł z tektury falistej (OCC), zwiększanie stopnia zamknięcia obiegów wodn[...]
EN The demand for higher dry strength within the packaging market continues to escalate due to a number of industry trends including increasing recycle content, decreasing OCC quality, increasing water system closure and lightweighting. As these trends continue, meeting strength demands can exceed the [...]
11
100%
Przemysł Spożywczy
2005 T. 59, nr 11 6, 8--10
PL Regulacje prawne w zakresie opakowań oraz odpadów opakowaniowych obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2002 r. Obejmują one dwie ustawy: ustawę o opakowaniach i odpadach opakowaniowych [1] oraz ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami [2]. Wdrożony zgodnie z tym[...]
12
100%
Przegląd Papierniczy
2018 R. 74, nr 5 293--296
13
88%
Applied Computer Science
EN The paper presents a method for decomposition of packaging machine structure in order to provide the designer with choices for feasible assemblies. The aim is at providing a systematic approach to explore a large number of decompositions prior to the detailed component design phase. The structure is[...]
14
88%
Przemysł Spożywczy
PL W tegorocznym Taropaku 2001 udział wzięło ponad 704 wystawców: 486 krajowych i 218 zagranicznych z 25 krajów. Powierzchnia wystawowa zajęła 18750 m2. Zakres tematyczny targów jak zwykle obejmował surowce i półprodukty do produkcji opakowań, materiały opakowaniowe, opakowania, maszyny i urządzenia pa[...]
EN In this year's TAROPAK 2001 was attended by over 704 exhibitors: 486 domestic and 218 foreign from 25 countries. The exhibition area occupied 18 750 m2. Subject range, as usual, consisted of raw materials and intermediates for the production of packaging, packaging materials, packaging, packaging eq[...]
15
88%
Metrology and Measurement Systems
EN Migration of components from plastic packaging into foodstuffs or into medicines is a very important issue, concerning public health. Using experimental techniques, like gas chromatography-mass spectrometry, these essays measure total migration and specific migration of components from plastic packa[...]
16
88%
Metrology and Measurement Systems
2016 Vol. 23, nr 3 451--459
EN This paper describes the study of thermal properties of packages of silicon carbide Schottky diodes. In the paper the packaging process of Schottky diodes, the measuring method of thermal parameters, as well as the results of measurements are presented. The measured waveforms of transient thermal im[...]
17
88%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2018 nr IV/1 1021--1031
EN The aim of the paper was to examine the methods of disposal and management of selected packaging waste used by the residents of Wadowice County. Packaging, based on its function, can be made of different materials, which may make its correct segregation more difficult. This may influence the way the[...]
18
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL Opakowania wykonane z materiałów polimerowych stanowią duży obszar przetwórstwa materiałów polimerowych. Podstawowym zadaniem w tym zakresie jest wciąż poszukiwanie nowych materiałów umożliwiających zmniejszenie kosztów i zachowanie dobrych właściwości mechanicznych. W pracy podjęto próbę zmniejszen[...]
EN Packaging made of polymeric materials is one of the most important branches of polymer processing. A very essential task which is to be solved in this area, is searching for new materials which would allow for lowering the cost while still maintaining good mechanical properties. In the current paper[...]
19
75%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2012 nr 15(2) 331-345
EN The paper dealt with the evaluation of the oxygen permeability of the polyethylene films applied in the mulching and food packaging. The construction of the equipment is discussed. The design and the construction of the equipment was realized with applying of the standard EN STN 77 0333.The measurem[...]
20
75%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 8 412--418
PL Artykuł stanowi kontynuację cyklu publikacji autora związanych z badaniami procesu przenoszenia medium w technologii poligraficznej i przetwórczej. W niniejszej publikacji przedstawiono zestawienie wyników badań procesu drukowania technologią cyfrową ink-jet pisma Braille’a na etykietach samoprzylep[...]
EN The article continues the author’s publication series related to the research on media transfer process in printing and finishing technology. The study presents research results of digital ink-jet printing of Braille codes on self-adhesive labels, where the printing substrate is made of a top layer [...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last