Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 115
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  package
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 8 443-444
2
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 171--182
PL Znaczenie opakowań w procesach produkcji, obrotu towarowego i konsumpcji nie budzi wątpliwości. Opakowania zajmują ważną pozycję w systemach logistycznych, ponieważ około 90% wszystkich wyrobów, które są wytwarzane w świecie, wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń. Celem artykułu jest podjęcie [...]
EN The paper attempts to present the importance of packaging and the strength of their impact on the improvement of the transport and storage chain. Packaging requirements are discussed in conjunction with the functions that must be met. In addition, the criteria were presented and the types of packagi[...]
3
100%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 2 108-112
PL Przedmiotem artykułu jest analiza aktualnego stanu gospodarki opakowaniami na przykładzie dużych miast województwa śląskiego Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, producenci, importerzy i eksporterzy opakowań są zobowiązani do składania sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy or[...]
EN The subject of the paper is analysis of actual situation in package management for example of silesian cities. The low obligates producers, importers and exporters to inform local authorities about quantity and structure of packages. On the base of their reports this paper was written (report OPAK[...]
4
100%
Logistyka
PL Opakowanie towaru pełni wiele funkcji. Z punktu widzenia transportu jedną z najważniejszych jest funkcja ochronna, polegająca na zabezpieczeniu ładunku przed uszkodzeniami lub utratą. W artykule omówiono kwestie dotyczące opakowania towaru i jego przygotowania do przewozu w świetle międzynarodowych [...]
EN Packaging serves a range of purposes. From transportation point of view, one of the most important roles of packaging is a protection from loss of or damage to the cargo. This paper elaborates on a number of issues concerning packaging, as well as the preparation of cargo to the carriage in the cont[...]
5
100%
Izolacje
PL W artykule zebrano informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania produktów do układania płytek, do wykonywania i napraw posadzek, do izolowania i renowacji budowli oraz zapraw i szpachlówek.
6
100%
Recykling
2003 nr 12 16-16
PL Parlament Europejski i Rada Ministrów Unii mają czas do końca grudnia na znalezienie kompromisu dotyczącego dyrektywy o recyklingu opakowań. Dyrektywa opakowaniowa wprowadziła nowe limity recyklingu opakowań szklanych, plastikowych i papierowych.
7
100%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 5 288-290
8
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 24 279-284
PL Podstawowym celem referatu jest próba analizy możliwości oddziaływania na psychikę klienta za pomocą opakowań produktów. Autorki analizują takie elementy opakowań jak kształt, materiał, z którego zostało wykonane, gabaryty oraz kolorystykę. W odniesieniu do każdego elementu poszukuje się odpowiedzi[...]
EN The core objective of this page is an attempt to analyze how product packaging can influence customer's psyche. Authors analyze such items like: shape material, size and colour. They seek the answer to the key question. What kind of effects can company gain from some described actions? The consider[...]
9
100%
Problemy Jakości
10
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 430-438
PL W artykule przedstawiono niektóre logistyczne aspekty opakowań w transporcie drogowym. Scharakteryzowano funkcje opakowań, ich jakość, podział m.in. w zależności od konstrukcji, przeznaczenia i użytego materiału. Zwrócono uwagę na znakowanie opakowań i oznakowanie materiałów w nich przewożonych, jak[...]
EN This article presents some logistic aspects of packaging in road transport. The authors have characterized packaging functions, their quality, division according to e.g. construction, appropriation and the material used. Consideration has been given to packaging marking and the marking of the materi[...]
11
100%
Recykling
2003 nr 9 20-21
PL Producenci i importerzy opakowań oraz produktów w opakowaniach mają obowiązek znakowania opakowań, aby ułatwić ich dalsze zagospodarowanie. W celu stworzenia jednolitego systemu oznakowania, 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie, określające rodzaje opakowań podlegających oznaczeniu oraz wzory o[...]
12
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 10 14-15
PL Wychodząc naprzeciw potrzebie zbilansowania światowego dorobku naukowego, technologicznego i ekonomicznego w dziedzinie opakowań, w dniach 18-20 czerwca 2001 r. w Warszawie zorganizowano XII Światową Konferencję IAPRI (Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytutów Badawczych Opakowań), której gospodarz[...]
13
88%
Problemy Jakości
14
88%
Logistyka
1999 nr 2 77-79
15
88%
Logistyka
1998 nr 3 59-61
16
88%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano obudowę czujnika Halla przeznaczonego do pracy w wysokich temperaturach, do 300°C. Obudowa wykorzystuje płytkę bazową wykonaną z AI₂O₃ lub AlN. Dyskutowana jest konstrukcja obudowy i przydatność użytych materiałów. Przydatność opracowanej obudowy sprawdzono na modelu czujnika podd[...]
EN The article describes a Hall sensor package designed to work at high-temperatures, up to 300°C. The package is based on a base plate made of AI₂O₃ or AlN. The package construction and the applicability of the materials used is discussed. Applicability of the package is checked on a model sensor subj[...]
17
75%
Logistyka
PL Referat stanowi charakterystykę podstawowych informacji na temat transportu towarów niebezpiecznych różnymi gałęziami transportu. Na początku referatu dokonano opisu pojęcia transportu i jego klasyfikacji. Następnie scharakteryzowane zostały regulacje prawne w obszarze transportu[...]
EN A paper constitutes characterization of basic information about transport of dangerous goods by different branches of transport. At the beginning of it description of transport's mean and its classification have been done. Further, authors characterized rules of law in area of transport of dangerous[...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 10 1954-1957
19
75%
Przegląd Papierniczy
2011 R. 67, nr 11 665-666
PL Przystępując do napisania tego artykułu, zbierając materiały i układając strukturę, zacząłem od zadania sobie tytułowego pytania. Dla papiernika pracującego w branży, w obliczu zachodzących zmian na rynku, przy szybkim tempie rewolucji elektronicznej, pytanie takie wydaje się bardzo zasadne, jak ham[...]
20
75%
Mechanik
PL Przedstawiono etapy procesu termoformowania tworzyw sztucznych realizowanego na maszynach termoformujących. Omówiono budowę i zasadę działania zarówno termoformierek wytwarzających opakowania, jak i maszyn termoformująco-pakujących. Zaprezentowano kilka urządzeń do termoformowania produkowanych prze[...]
EN Presented are particular stages of plastic materials and thermoforming process as performed on thermoforming machines.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last