Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płyta betonowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Płyty betonowane na blachach fałdowych stanowią jedną z najpowszechniej stosowanych metod wykonywania stropów w nowoczesnym budownictwie Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych czy Japonii. Stropy zespolone znajdują zastosowanie w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i użyteczności publicznej. M[...]
2
100%
Drogownictwo
2001 nr 3 68-72
PL Analiza dobowych ruchów płyty betonowej pod wpływem zmian termicznych wykazuje znikome tarcie o podłoże i nie jest ono przyczyną pękania płyt.
3
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2007 nr (4) 300--309
EN In the article selected parameters in technology of grinding concrete slab surface are presented.
4
100%
Nowoczesne Hale
2018 Nr 4 39--44
PL W artykule przedstawiono warstwy posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo w technologii DST i omówiono sposoby ich wykonywania. Poszczególne etapy realizacji zaprezentowano na zdjęciach pochodzących z budowy dwóch hal produkcyjno-magazynowych w Dzierżoniowie.
5
100%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 10 45--48
PL W artykule przedstawiono technologię wykonania odcinka o zmiennym pochyleniu poprzecznym z betonu cementowego, realizowanego dzięki zastosowaniu ukośnej krawędzi łączącej dwie połówki jezdni o odwrotnym spadku. Na podstawie zebranych doświadczeń omówiono wszystkie aspekty wykonawcze takiego odcinka,[...]
6
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 5 30-31
7
88%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 4 203-205
PL Oszacowano wpływ podatności zespolenia i odkształceń postaciowych na ugięcie dźwigara mostowego. Analizę numeryczną oparto na przykładzie jednoprzęsłowego mostu zespolonego zbudowanego w Kluczborku.
EN The influence of flexibility integrations on deflections of bridge girder are estimated. The numerical analysis was based on the example of a single span combined bridge built in Kluczbork.
8
88%
Inżynieria i Budownictwo
PL Kanadyjczycy wykorzystując zjawisko powstawania przesklepień w płytach betonowych zaczęli stosować pomosty bez zbrojenia stalowego. W artykule opisano konstrukcję mostu z takim pomostem, badania, przykłady zastosowań tego rozwiązania w praktyce oraz jego zalety.
EN Taking advantage of vaulted concrete slabs Canadian Engineers started the execution of bridge decks without reinforcement. Construction of the bridge with vaulted concrete deck is described and examples of application as well as merits of structural conception are described.
9
88%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono zagadnienie optymalizacji płyt na sprężystym podłożu Winklera z uwzględnieniem warunków wytężeniowych zgodnie z hipotezami Bałandina-Stassi d'Alia i Mohra. W oparciu o wyniki symulacji komputerowej wyznaczono bezpieczną grubość płyty w zależności od długości jej boku przy założonych sc[...]
EN Optimisation problem of slabs on elastic Winkler base is presented, taking into consideration strength conditions according to Bałandin-Stassi d'Alia and Mohr hypotheses. Basing on the results of computer simulation, safe thickness of slab was determined depending on the length of its side, for the [...]
10
88%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 10 49--53
PL Artykuł poświęcono zagadnieniom szybkich napraw nawierzchni betonowych oraz wzmacniania podbudów drogowych w celu zapobiegania osiadaniom, które w konsekwencji prowadzą do degradacji płyt nawierzchniowych. Technologia iniekcji geopolimerowych, o której mowa w niniejszym artykule, to rozwiązanie prak[...]
11
75%
Konstrukcje Stalowe
2011 nr 5 25-29
12
75%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 12 666-668
PL Omówiono wyniki badań płyt jedno- i dwuprzęsłowych. Stwierdzono, że o nośności tych elementów decydują głównie parametry wytrzymałościowe betonu. Z uwagi na dużą wytrzymałość i odkształcalność prętów bazaltowych w praktyce nie można doprowadzić do ich zerwania.
EN In the paper results of experimental investigation conducted on one-span and two-span slabs are presented. Load-carrying capacity of these elements was limited by strength properties of concrete because of high strength and deformability of basalt fibre composite.
13
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL W referacie poruszono zagadnienie pracy stalowo-betonowych przekrojów zespolonych narażonych na oddziaływania termiczne w postaci łącznego działania ciepła hydratacji cementu oraz dobowych zmian temperatury otoczenia. Przedstawiono podstawy teoretyczne zjawiska, podstawowe założenia przyjęte w anali[...]
EN The problem of the work of steel-concrete integrated sections influenced on thermal interaction in a form of joint action of the warmth hydration of the cement and twenty-four hours changes of the ambient temperature have been presented in the paper. The theoretical bases of the event, basic accepte[...]
14
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2010 nr 1 46-50
15
75%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 2 118-121
PL Podano zasady wymiarowania płyt stropów zespolonych, w których współpraca między betonem i stalą jest zapewniona w wyniku zespolenia ciernego i mechanicznego.
EN The Author has presented methods of analysis and designing of composite steel/concrete slabs cast on folded steel sheets, used as permanent formwork. Basing on EC 4 two examples of modern composite decks were calculated.
16
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 8 52-53
17
75%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 7 44--48
PL W pracy podano zmiany gradientu temperatury w płytach betonowych dla warunków krajowych w oparciu o dane meteorologiczne i własne pomiary rozkładu temperatur w nawierzchniach betonowych. Wykorzystując metodę elementów skończonych przeprowadzono obliczenia naprężeń termicznych w zależności od wymiaró[...]
EN The study shows changes in the temperature gradient in slabs for national conditions on the basis of meteorological data and our own measurements of the temperature distribution in concrete pavements. Using the finite element method, thermal stress calculations were carried out considering different[...]
18
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 4 20-21
19
63%
Konstrukcje Stalowe
2013 nr 5 30--32
20
63%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 2 109-112
PL Przedstawiono sposób wymiarowania niekonwencjonalnych łączników w konstrukcjach zespolonych zgodny z przepisami Eurokodu 4. Opisano badania nowych rodzajów łączników listwowych z wycięciami o kształcie "puzzle", wzmocnionych zbrojeniem uzwajającym. Omówiono zalety stosowania tego rodzaju zbrojenia w[...]
EN The paper presents dimensioning method for unconventional connectors in composite structures according to Eurocode 4. Experimental investigations carried out on new type of concrete dowels with additional confining reinforcement has been described. Advantages of application of this reinforcement in [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last