Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płaski stan odkształcenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej
2001 nr 5 21-44
PL W pracy skonfrontowano trzy wariacyjne sformułowania dla napreżeniowo-przemieszczeniowych elementów skończonych, służących do analizy płaskiego stanu naprężenia. Podprogramy stworzone w środowisku MATLAB z użyciem pakietu CALFEM umożliwiły numeryczną analizę, w której zbadano zachowanie się modeli s[...]
EN In this paper three variational formulations for stress-displacement finite elements for pianę stress ana-lysis arę compared. Finite element procedures have been implemented in the environment of MATLAB with its toolbox called CALFEM. The numerical analysis and examination of finite element models w[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 239-257
PL W pracy podano proste zależności naprężeń od prędkości odkształcenia piasków w płaskim stanie odkształcenia. Zależności te otrzymano z teorii wzmocnienia objętościowego dla ośrodków niespoistych sztywno-plastycznych. Analizując wyniki badań laboratoryjnych nad dwuosiowym ściskaniem piasku z Karlsruh[...]
EN Basing one the effective dissipated energy hypothesis an original formula of the dependence of stress on the strain velocity is presented. The formula is more adequate than those presented by Rowe or Bolton. In the light of the results discribed in the paper we can state thad the effect of hardening[...]
3
84%
Rudy i Metale Nieżelazne
2013 R. 58, nr 11 748--754
PL Mechanizm stanowi ciągle silnie nierozpoznane zagadnienie. Jednym z kluczowych zagadnień związanych z opisem mechanizmów zarządzających procesem przemiany tekstury podczas wyżarzania jest identyfikacja typu granicy poprzez migrujący front rekrystalizacji. Celem niniejszej pracy było określenie domin[...]
EN The objective of this paper is to identify the predominant crystallographic relations between deformed state and recrystallized grains during the early stages of recrystallization of fcc metals with medium and low stacking fault energy. The experimental investigations, based on high resolution SEM/E[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 4 78-80
PL W pracy przedstawiono algorytm szacowania trwałości elementów z karbem obrączkowym w warunkach cyklicznego rozciągania-ściskania. W algorytmie został wykorzystany model energetyczny do wyznaczania lokalnych naprężeń oraz odkształceń w karbie, gdzie występuje złożony stan naprężenia [1, 2]. Do wyznac[...]
EN In paper the authors proposed an algorithm for fatigue life estimation of the elements with circumferential notch in uniaxial cyclic tension and compression. In the algorithm energy models were used for local strain and stress calculation at the notch where the complex state of stress exists. For fa[...]
5
84%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Przemiany tekstury w poczatkowych stadiach rekrystalizacji sa przedmiotem intensywnych badan, zwłaszcza tych które dotycza półwyrobów płaskich stosowanych w przemysle do wytwarzania opakowan droga głebokiego tłoczenia. W niniejszej pracy wykorzystano wysokorozdzielczy system SEM/EBSD do analizy tych[...]
EN The microstructure and the texture evolutions of partly recrystallized samples of pure Al and the Al-1%wt. Mn alloy have been characterized by a high resolution SEM/EBSD. The single crystals of the Goss{110}<001> and brass{110}<112> orientations, stable in the plane strain compression, were deformed[...]
6
67%
Rudy i Metale Nieżelazne
2003 R. 48, nr 3 106-112
PL Przedstawiono wyniki próby kanalikowej dla miedzi, aluminium i ołowiu w temperaturze pokojowej, którą zmodyfikowano w taki sposób, aby można było dokonywać w sposób kontrolowany zmiany schematu obciążenia. Uzyskane wyniki porównano z otrzymanymi w próbie standardowej. Posłużyły one do analizy reakcj[...]
EN Results of a channeling test for copper, aluminium and lead carried out at room temperature have been presented. The test was modified so as to enable controlled change of a load scheme. The results obtained were compared with those from a standard test and were used to analyze reaction of the metal[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last