Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pękanie betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2013 Vol. 13, no. 2 254--259
EN Fracture energy is one of the fundamental parameters representing cracking resistance and fracture toughness of concrete. The paper deals with the effect of internal frost damage on the fracture energy of concrete. The fracture energy value was assessed on beams with initial notches in three-point b[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano testy określające korelację między sygnałem emisji akustycznej a parametrami betonu. Badano sygnał emisji akustycznej towarzyszący pękaniu betonu.
EN Acoustic emission is a method widely used for real time monitoring of the structural condition of materials. In this paper, the uniaxial compression tests will be carried out to acquire the correlation between the characteristics of acoustic emission signals and that of the concrete strength paramet[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 107-114
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu rodzaju zastosowanego kruszywa na parametry mechaniki pękania betonów konstrukcyjnych. Badaniom poddano betony wykonane z dwóch rodzajów kruszywa: łamanego wapiennego (W) i otoczkowego żwirowego (Ż). Badania odporności na pękanie przeprowadzono z z[...]
EN The article presents the results of studies on the effect of aggregate on the fracture parameters of constructional concretes. Subjected to testing were concretes made of two different types of coarse aggregate: broken limestone aggregate (W) and cobble gravel aggregate (Ż). Facture toughness tests [...]
4
84%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 5 270-273
PL Przedstawiono wyniki własnych badań warunków wiązania i twardnienia betonu wysokowartościowego we wnętrzu konstrukcji masywnych. Stwierdzono znaczenie skurczu samoczynnego, który łącznie ze zmianami temperatury, powoduje szybkie zmiany stanu naprężenia i wczesne pękanie betonu.
EN In this paper are presented results from own experiments on concrete binding and hardening condition inside massive construction. It was found, the significance of autogenous shrinkage, which together with the change of temperature cause rapid changes of stress state and early concrete cracking.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last