Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oznakowanie poziome dróg i ulic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 6 46--47
PL W artykule poruszono zagadnienia określania parametrów użytkowych oznakowania poziomego oraz oceny, jaki typ oznakowania zapewni wysokie parametry użytkowe z zachowaniem optymalizacji kosztów oraz ekologii.
2
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 5 64--69
PL Tytuł w zasadzie sam się tłumaczy: zależność bezpieczeństwa ruchu od oznakowania – szeroko pojętego – jest widoczna gołym okiem i stuprocentowa. W zasadzie jest to truizm i samograj. Po co więc jeszcze roztrząsać szczegóły i niuanse? Jak zwykle jednak, sedno tkwi w szczegółach: zarówno zbyt skąpe oz[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 5 80--83
PL Bieżące wydanie „Magazynu Autostrady” obfituje w treści związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W szeroki sposób piszemy o barierach, które mają chronić wszystkich uczestników ruchu, oraz o znakach drogowych, które mają skutecznie informować o tym, co na danej drodze może się zdarzyć lub jakie o[...]
4
63%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 1 16-23
PL W artykule omówiono wybrane problemy oznakowania poziomego dróg i ulic w warunkach polskich. Wskazano pewne charakterystyczne mankamenty stosowania oznakowania poziomego. Dotyczy to zwłaszcza braku stosowania w polskiej sieci drogowej pewnych sprawdzonych rozwiązań - powszechnie spotykanych na świec[...]
EN The article discusses the selected issues of surface marking of roads and streets in Polish conditions. Some specific shortcomings in the use of road surface marking have been pointed out. This concerns particularly the lack of some well-proven solutions on the Polish road network - common in the wo[...]
5
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 3 72-73
PL Zmiany klimatyczne, urbanizacja i starzenie się społeczeństwa nabierają dla wszystkich coraz większego znaczenia. Niezwykle istotny staje się rozwój infrastruktury, a bezpieczne i funkcjonalne drogi stanowią jego kluczowy element. Oznaczenia drogowe są istotnym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństw[...]
6
63%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2016 Nr 5 (47) 27--33
PL Graniczenie dwóch krajów, Polski i Niemiec sugerowałoby, że w miastach podzielonych granicą państwową czy rejonach przygranicznych rozwiązania techniczne wybranych elementów komunikacji zbiorowej mogą być podobne lub bardzo zbliżone. Z porównania stosowanego w obu sąsiadujących krajach taboru autobu[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1433--1438
PL Bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy od wielu czynników, podstawowe trzy to: zachowanie kierującego pojazdem, stan techniczny pojazdu, oraz droga i warunki atmosferyczne panujące na niej. Stan techniczny nawierzchni drogi, jej właściwości przeciwpoślizgowe to z punktu widzenia infrastruktury drogo[...]
EN Traffic safety depends on many factors, basic three are: the behavior of driving a vehicle, the technical condition of the vehicle and the road and weather conditions prevailing on it. The technical condition of the road surface, the competent skid-Justice from the point of view of road infrastructu[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last