Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oxygen delignification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
EN The present work focuses on the effects of sodium percarbonate and hydrogen peroxide as reinforcing agents for the oxygen delignification of old corrugated container paper (OCC). The chemical and crystalline structure, physical and mechanical properties and the optical properties were investigated i[...]
2
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 4 (58) 95--100
PL Badania dotyczą zagadnienia wpływu warunków procesu delignifikacji tlenowej masy celulozowej (tj. usuwania ligniny z włókien masy celulozowej za pomocą tlenu w środowisku alkalicznym) na jej właściwości. W szczególności zbadano wpływ ilości dozowanego NaOH, czasu trwania i temperatury procesu delign[...]
EN The research deals with the issue of how the conditions of the oxygen delignification process (that is, the removal of residual lignin from pulp fibres with oxygen in alkaline medium) affect pulp properties. The investigation refers in particular to the effect of the amount of added NaOH, the time a[...]
3
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 1 (60) 95--100
PL Zbadano wpływ warunków procesu delignifikacji tlenowej masy celulozowej siarczanowej brzozowej o liczbie kappa 18 na jej właściwości. Określono wpływ ilości użytego NaOH, czasu trwania i temperatury delignifikacji tlenowej na zmiany liczby kappa, wydajność i właściwości wytrzymałościowe masy, a takż[...]
EN We studied the effect of the conditions of the oxygen delignification of birch kraft pulp with kappa number 18 on pulp properties. The investigation refers in particular to the effect of the amount of NaOH added, as well as the time & temperature of oxygen delignification process on the kappa number[...]
4
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 6 (83) 106--109
PL Tlen, od dawna chętnie stosowany oksydant w przemyśle papierniczym wykazuje niższą selektywność w stosunku do lignin, dlatego stopień delignifikacji w fazie tlenowej jest ograniczony właściwościami pulpy. W pracy badano wpływ dodatku nadboranu sodu i nadtlenku wodoru w fazie tlenowej w celu zwiększe[...]
EN Oxygen has always been an attractive oxidant for the pulp and paper industry due to it being cheap and harmless for the environment. However, it has lower lignin-cellulose selectivity, therefore the degree of delignification achieved at the oxygen stage is ultimately limited by its industrial pulp s[...]
5
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 6 (83) 110--115
PL Podjęto badania nad uzyskaniem mas celulozowych przeznaczonych do bielenia z łodyg konopi przemysłowych, drewna tych łodyg oraz konopnych włókien łykowych. Zbadano przebieg delignifikacji tych surowców włóknistych w procesie roztwarzania siarczanowego. Stwierdzono, że jest on zróżnicowany ze względu[...]
EN Research was conducted into obtaining fibrous semi-manufactured products for subsequent bleaching from industrial hemp stalks, hemp wood, and hemp bast fibres. The course of delignification of these kinds of fibrous raw materials in the kraft pulping process was investigated. It was found that there[...]
6
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 2 (56) 89--93
PL Zbadano możliwość uzyskania łatwobielnych mas celulozowych siarczanowych (charakteryzujących się liczbą kappa na poziomie <16 jednostek) z masy celulozowej siarczanowej sosnowej o wysokiej liczbie kappa (l.k.) - 68, w wyniku jej delignifikacji tlenowej. Ustalono również, jaki efekt może przynieść za[...]
EN The possibility of producing easy bleachable pulp (kappa number < 16) from high kappa number (68) pine kraft pulp through its oxygen delignification has been studied. The effect of the application of peroxy compounds in the oxygen delignification sequences of such pulps was also established. The yie[...]
7
51%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 12 717-721
PL Duża selektywność delignifikacji tlenowej stwarza możliwość znacznego podwyższenia wydajności bielonych mas celulozowych przez podniesienie, a nie obniżenie zawartości ligniny w masie przeznaczonej do bielenia. Pogłębioną delignifikację tlenową i bezchlorowe bielenie takiej twardej masy trzeba jedna[...]
EN High selectivity of oxygen delignification makes possible to increase yield of bleached pulp by increasing, instead of decreasing, lignin content in kraft pulp cooked for bleaching. Extended oxygen delignification and TCF bleaching of such a high-yield pulp should be supported by more active oxidize[...]
8
51%
Przegląd Papierniczy
2002 R. 58, nr 11 687--694
PL Zbadano i porównano możliwości odbarwiania brązowych włókien w makulaturze biurowej z użyciem tlenu i nadtlenku wodoru. Stwierdzono, że delignifikacja tlenowa nie jest wprawdzie do tego konieczna, ale jest bardzo pomocna w łagodzeniu skutków zmiennych: zawartości i stopnia roztworzenia brązowych włó[...]
EN Possibilities of bleaching of brown fibers in MOW with use of oxygen and hydrogen peroxide were studied and compared. It was stated, that oxygen delignification is not necessary but it could be very helpful in leveling varying optical properties of the deinked pulp caused by brown fiber and lignin c[...]
9
44%
Przegląd Papierniczy
2001 R. 57, nr 5 317--324
PL Zbadano różne możliwości pogłębienia delignifikacji masy z makulatury mocnej, tak by w dwóch tylko stopniach osiągnąć poziom liczby kappa pozwalający na pełne jej wybielenie bezchlorowymi metodami ECF i TCF. Przydatne do tego okazały się: 1) międzystopniowa aktywacja ligniny nadkwasami oraz 2) zróżn[...]
EN Various possibilities of extension of OCC pulp oxygen delignifica- tion have been tested to make possible to reach in only two stages a kappa number level suitable for its ECF and TCF bleaching. As very helpful were found to be: 1) an interstage activation of lignin with peroxides and 2) a different[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last