Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  output capacity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2014 nr 4 2971--2981
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przepustowości wlotów podporządkowanych skrzyżowań z ruchem okrężnym o nietypowym kształcie wyspy środkowej (potocznie nazywanych także rondami) a następnie dokonano porównania wartości empirycznych przepustowości z wartościami przepustowości wyjściowych oszacow[...]
EN The results of inlets capacity measurements of intersections with circular motion with another than circular shape of central islands have been presented in this article. Obtained results of inlets capacities of intersections with circular motion with another than circular shapes of central islands [...]
2
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 71 343-349
PL Przedstawiono metodę analizy ilości związków toksycznych emitowanych do atmosfery przez pomocniczy kocioł opalany podczas eksploatacji statku w różnych stanach obciążenia kotła.
EN The paper presents a suggested method of measuring toxic compounds emitted to atmosphere by auxiliary oil-fired boilers in different states of load.
3
84%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 337-344
PL Przedstawiono metodę weryfikacji wydatku parowego kotła pomocniczego opalanego, opartą na prostym pomiarze ilości wody zasilającej dostarczonej do kotła w jednostce czasu, oraz pomiarze podstawowych pracy systemu parowo-wodnego w celu wyznaczenia jego sprawności i porównania jej z danymi producenta [...]
EN The paper presents a verification method of steam output capacity of auxiliary oil-fired boilers based on water flow measurement (before boiler) and basic parameters for defining boiler efficiency and comparing it to the construction data sheet.
4
84%
Agricultural Engineering
PL Gęsty żrący olej zawarty w łupinie nerkowca, zwany CNSL, jest znany z niezliczonych zastosowań w przemyśle chemicznym. Dokonano oceny skuteczności nowej prasy do tłoczenia CNSL w celu wyznaczenia wpływu zawartości wilgoci i czasu tłoczenia na parametry tłoczenia. Łupiny pogrupowano w następujący spo[...]
EN The thick vesicant oil liquid contained in the shell of cashew nut, called cashew nut shell liquid (CNSL), has been known for its innumerable applications in chemical industries. Performance evaluation of a newly developed CNSL expeller was carried out to determine the effect of moisture content and[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last