Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oszczędność energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 3 38--41
PL W artykule przedstawiono możliwe do uzyskania oszczędności energetyczne przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań układów klimatyzacyjnych, w których wykorzystywana jest współpraca tradycyjnych systemów sprężarkowych z wymiennikiem wyparnym. W niniejszej części artykułu, podjęty został aspekt komfort[...]
2
100%
Pneumatyka
2002 nr 3 43-46
PL W artykule zagadnienia związane z uzyskiwaniem oszczędności energetycznych w pneumatycznych systemach zasilania, uzdatniania i przesyłania sprężonego powietrza na przykładach rozwiązań zastosowanych w polskim przemyśle.
3
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2017 nr 6 466--470, CD
PL Istotą pracy jest analiza sposobu grupowania węzłów w kooperacyjnej detekcji zajętości zasobów widmowych. Wykonano analizę czy bardziej korzystne pod względem oszczędności energetycznej jest grupowanie węzłów według kryterium stosunku mocy sygnału odbieranego do szumu (SNR), czy według kryterium odl[...]
EN In this work the analysis of various clustering schemes in cooperative spectrum sensing is presented. The motivation is to assess if it is more beneficial in terms of energy efficiency to group nodes according to received signal-to-noise ratio (SNR) or according to distance between nodes. To this en[...]
4
100%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 10 99-112
PL Artykuł poświęcony jest opisowi możliwości automatyzacji podstawowych obliczeń w procesie projektowania instalacji na bazie układów ORC. Już na etapie początkowym projektu niezbędne jest prawidłowe oszacowanie możliwości związanych z parametrami źródła dostępnej energii oraz dokonanie wyboru odpowie[...]
EN The article describes a potential possibility of automating the calculation process in ORC-based system design. At an early stage of the project it is necessary to correctly estimate the values associated with parameters of the available energy sources and the selection of appropriate options of the[...]
5
84%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 150 (30) 143--154
PL Władze miast promując wydarzenia, hasła, loga, które identyfikują miasto z działaniami, kształtują aktywnie jego wizerunek. Czytelnym obrazem miasta może stać się np.: hasło: „Bielawa - modelowe miasto ekologiczne”, „Rowerowy Śrem”, „Poddębice - miasto słońca”, „Raciechowice - gmina ekologiczna”. Id[...]
EN In modern towns their image and identity are being formed in a more and more active way. Town authorities promote events, slogans, logos, which identify a town with actions and events. A clear image of a town can be i.e.: Bielawa – a model ecological town, Cycling Śrem, Poddębice – a sunny town, Rac[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
7
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 6 385--388, CD
PL W artykule przedstawiono analizę oszczędności energetycznej kooperacyjnej detekcji sygnałów. W tym celu sprecyzowano zestaw kryteriów oddziałujących na oszczędność energetyczną. W analizie zastosowano także narzędzia dostępne w logice rozmytej takie jak macierz zależności oraz wykres rozetowy. Zdefi[...]
EN In the article the energy-efficiency analysis of the cooperative spectrum sensing is presented. To this end, the set of energy-efficiency based criteria have been created. Moreover, the fuzzy-logic based tools have been incorporated, such as dependency matrix and rose chart. Two practical use cases [...]
8
67%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2018 nr 6 224-229, CD
PL W referacie przedstawiono wyniki badań implementacyjnych i symulacyjnych nad technikami detekcji zajętości zasobów widmowych, charakteryzującymi się podwyższoną wiarygodnością i/lub oszczędnością energetyczną. W tym celu dokonano implementacji metod detekcji na urządzeniach i oceniono wpływ praktycz[...]
EN In the paper the results of implementation- and simulation-based spectrum sensing methods with enhanced reliability and/or energy efficiency have been presented. To this aim, selected spectrum sensing techniques have been implemented and the impact of hardware has been assessed. Moreover, the gains [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last