Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osuwisko drogowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Observations of ninety road landslides were carried out in 1998-2002 in Podkarpacie area. Landslides of natural subsoil part (slopes of various inclination) were most often observed together with part of the road embankment. The exemplary landslide in Niedźwiada village (Podkarpacie province, Ropczy[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2003 R. 59, nr 3 129-131
PL Analiza dotyczy osuwiska drogowego charakterystycznego pod względem warunków geologicznych w środkowej części województwa podkarpackiego. Wykazano, że opady atmosferyczne mogą powodować duże zmiany wilgotności, a zarazem zmiany stanów i parametrów wytrzymałościowych gruntów osuwiska, a zabezpieczeni[...]
EN The numerical analysis of the landslip stability allows to evaluate the geotechnical conditions in which the stability is sufficient. Observation shows that rain fall cause large changes in soil moisture and strength parameters of landslip soils. Protection from excessive irrigating guarantees the s[...]
3
88%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2009 nr 3 54-57
PL W artykule zaprezentowano wykonanie zabezpieczenia osuwiska nr G078 w miejscowości Zgłobice na trasie drogi krajowej nr 4 relacji Kraków - Tarnów. Proces degradacji nasypu rozwijał się głównie w obrębie korpusu nasypu drogowego po stronie północnej, który jest zbudowany z gruntów spoistych. Był on z[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 381--385, CD
PL W artykule omówiony został problem niestateczności nasypu drogowego zlokalizowanego w miejscowości Bochnia przy ul. Wiśnickiej. Dla osuwiska, na którym przedmiotowa droga się znajduje została wykonana analiza stateczności. Zaproponowano autorskie rozwiązanie zabezpieczania, dla którego wykonano obli[...]
EN In the paper the problem of unstability of the road embankment located in Bochnia,, ul. Wiśnicka is discussed. For the analyzed landslide, where the road is located, a slope stability analysis was carried out. The authors proposed an original technical solution of the problem, for which they used a [...]
5
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2013 nr 1 34-38
EN Engineers who professionally deal with landslide issues face many difficulties such as stabilization of landslide, reconstruction of geotechnical facilities that were damaged as a result of a landslide, design and construction of new geotechnical facilities relating to landslide occurrences. A wide [...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 389--393
PL Przedmiotem rozważań w artykule jest wpływ nierówności jezdni asfaltowej powstałych w wyniku ruchów osuwiskowych na bezpieczeństwo poruszających się po niej pojazdów.
EN On landslide Tęgoborze - Just in November 2015 they were made vibration test substrate using three-component digital seismometer. Measurements were taken at three different measuring points located within the national road No. 75, which in recent years has been serious damage resulting from the move[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 202--206, CD
PL W artykule omówiony został problem osuwisk w budownictwie komunikacyjnym. Przykład stanowi osuwisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Borowa. Analizowane zbocze zostało zamodelowane w programie MIDAS GTS NX. Analizę stateczności wraz z wyznaczeniem współczynnika FoS przeprowadzono prz[...]
EN In the paper the problem of landslides in road engineering is discussed. An example is given of a landslide next to regional road No. 975 in Borowa. The analysed slope was modeled in the MIDAS GTS NX . The slope stability analysis and the FoS coefficient were carried out using the shear strength red[...]
8
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2009 Nr 5 66-68
PL Osuwiska stanowią w praktyce budownictwa drogowego jeden z najtrudniejszych problemów, a rozpoznanie ich powstawania i przeciwdziałanie im wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Mimo bardzo zaawansowanych technologii budowlanych, wykorzystujących najnowsze zdobycze techniki, wciąż powstają osuwiska, w[...]
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 212--216, CD
PL W artykule zaprezentowano modelowanie wpływu drgań drogowych na przemieszczenia w strefie poślizgu przy uwzględnieniu fal impulsowych. Analizie poddano obszar, w którym w 2010 r. wystąpiły ruchy osuwiskowe. Przeprowadzono symulacje wpływu prędkości poruszania się źródła drgań na wielkości generowany[...]
EN In the paper, modeling of the effect of road vibrations on displacements in the slide zone, taking into account impulse waves is presented. The analysis was carried out for an area in which landslide movements occurred in 2010. The analysis concerning the influence of the vibration source’s speed wa[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last