Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osuszanie gazu ziemnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2010 R. 66, nr 5 379-382
PL Wieloletnia eksploatacja złoża gazu ziemnego powoduje obniżenie jego ciśnienia. Strumień gazu niesie ze sobą wówczas zwiększoną ilość wody i w tych warunkach obniża się skuteczność osuszania gazu. W artykule przedstawiono niezbędne kroki dla uzyskania dopuszczalnego zawilgocenia gazu. W ramach pracy[...]
EN The long term exploitation of natural gas field causes lowering his pressure. Gas stream carries an increased amount of water and reduces the effectiveness of gas drainage in these conditions. The article presents necessary steps to obtain an acceptable wetness. The paper presents various methods of[...]
2
80%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 7 502--509
PL Osuszanie gazu ziemnego na instalacjach glikolowych jest energochłonne i emituje do środowiska niebezpieczne związki chemiczne. Przeprowadzono badania osuszania azotu, metanu i gazu ziemnego na module membranowym. Badania wykonywano na mikrokapilarnych membranach (hollow fiber) z poliimidu. Moduł me[...]
EN Dehydration of natural gas at glycol installations is energy-consuming and emits hazardous chemicals to the environment. Dehydration tests of nitrogen, methane and natural gas on a membrane module were conducted. The tests were conducted on microcapillary membranes (hollow fiber) made of polyimide. [...]
3
60%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania nagrzewania mikrofalowego w procesie regeneracji glikolu trietylenowego, który stosowany jest w instalacjach osuszających wydobywany gaz ziemny.
EN In paper, the results of investigation in possibility of applying microwave heating for dehydration process of triethylene glycol using in device of natural gas drying are presented.
4
60%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2007 Z. 5 89-95
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania nagrzewania mikrofalowego w procesie regeneracji glikolu trietylenowego, który stosowany jest w instalacjach osuszających wydobywany gaz ziemny.
EN In paper, the results of investigation in possibility of applying microwave heating for dehydration process of triethylene glycol using in device of natural gas doing are presented.
5
60%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 5 1024--1028
PL Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w którym wydobycie gazu ziemnego w prawie 30% pokrywa krajowe zapotrzebowanie. Jednym z głównych regionów, w którym pozyskuje się gaz ziemny jest przedgórze Karpat. Jest to rejon o długiej i bogatej historii eksploatacji złóż węglowodorów. Zanim gaz poprze[...]
EN A review, with 37 refs., of absorption methods based on [HO(CH₂CH₂O) ₃H] or CH₃OH as well as of sorption methods based on LiCl and its mixts. with LiBr and CaBr₂.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last