Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osoby starsze w ruchu drogowym
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Proces starzenia się ludności w Europie następuje w bardzo szybkim tempie. Szacuje się, że w ciągu trzydziestu najbliższych lat populacja ludzi starszych w krajach uprzemysłowionych wzrośnie od 20-30% do 65%. Wzrośnie także udział tych osób w ruchu drogowym jako pieszych , pasażerów i kierowców. Obe[...]
EN The ageing process of European society is progressing very quickly. It is estimated that within the next thirty years the population of elderly people in developed countries will rise by 20-30% and even up to 65%. Also the participation of these people in road traffic as pedestrians, passengers and [...]
2
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Na podstawie prognoz szacuje się, że po 2030 roku w wielu państwach OECD co czwarty obywatel będzie w wieku 65 lat. Taki stan rzeczy będzie miał bardzo istotne skutki dla sprawnego funkcjonowania społeczeństw w przyszłości. Aby się do tego przygotować konieczne jest odpowiednie przystosowanie system[...]
3
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 107-113
PL W niniejszym artykule przedstawiono problemy starszych osób związane z poruszaniem się w dużych miastach na przykładzie Warszawy oraz potrzebę tworzenia standardów edukacyjnych w odniesieniu do programów szkoleń przeznaczonych dla osób starszych, osób odpowiedzialnych za mobilność w miastach oraz in[...]
EN The article presents the problems of older people with regard to their mobility in larger cities, with Warsaw as an example, and also the necessity to develop educational standards concerning educational programmes dedicated to older people, persons responsible for mobility in cities and others.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last