Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osady ilaste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Ilaste osady neogeńskich warstw poznańskich (iły poznańskie) z racji smektytowego charakteru, bezwapienności a zarazem ogromnego - jak żadna inna formacja ilasta - rozprzestrzenia w Polsce i górniczej dostępności, są wyjątkowo predysponowane do wykorzystywania we wszelkich robotach hydroizolacyjnych[...]
EN Silty sediments of Neogene Poznan layers (Poznan silts), owing to their smectite character, limestoneness and at the same time huge (as no other silty formation) dispersion in Poland and mining availability, are exceptionally suitable for any hydroisolating works. They possess high sorption potentia[...]
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono opis uszkodzenia obwałowania osadnika gromadzącego duże ilości ilastych osadów pochodzących z przeróbki piaskowca. Szczególną uwagę zwrócono na przyczynę zaistniałego uszkodzenia. Pozornie błaha awaria rurociągu odprowadzającego wody nadosadowe mogła być przyczyną groźnej w skutkach ka[...]
EN The article presents a description of damage to the embankment of the sedimentary tank containing large amounts of clay sediments coming from the sandstone processing. Attention carrying out over sedimentary water can results in a serious catastrophy. The paper contains a detailed description of the[...]
3
44%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 21 31--42
PL W zakładach produkcji kruszyw łamanych z wapieni, w wyniku procesu przeróbki, powstaje pewna część produktów zawierających znaczne ilości zanieczyszczeń gliniastych. Z uwagi na ograniczone możliwości zagospodarowania tych wapieni gromadzone są one na składowiskach. Ilość i charakterystyka zanieczysz[...]
EN In limestone broken aggregate processing plants, the fine fractions with a considerable content of clay contaminations are produced. Due to the limited possibilities of utilization of these limestones they are stored on a waste deposits. The amount and characteristics of the contaminated fractions i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last