Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 953
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osady ściekowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ekotechnika
2001 nr 1 20-21
PL Istnieje wiele urządzeń ,ktore usuwają zanieczyszczenia ze ścieków.Jenymi z nich są zgarniacze osadników prostokatnych zaprezentowane w niniejszym artykule.
2
100%
Ekotechnika
2001 nr 1 22-24
PL Na przykładzie cukrowni w żninie przedstawiono zastosowanie komorowo-membranowej prasy filtracyjnej do mechanicznego odwadniania odpodów cukrowniczych.
3
100%
Ekotechnika
2001 nr 2 25-25
PL Artykuł promocyjny prezentuje suszarki rotacyjne O.C.M.
4
100%
Ekotechnika
2001 nr 2 24-24
PL Artykuł przedstawia problematykę tkanin i taśm filtracyjnych w gospodarce wodno-ściekowej, których producentem jest fińska firma Tamflet.
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 3 1-8
6
63%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 4 (25) 36-38
PL Zabójczy wpływ podwyższonej temperatury na mikroorganizmy patogenne z uwagi na uszkodzenia błon komórkowych poprzez denaturację białek oraz blokowanie enzymów jest zjawiskiem powszechnie znanym. Z tego względu podwyższona temperatura może być wykorzystywana w procesie higienizacji ścieków oraz osadó[...]
7
63%
Forum Eksploatatora
2006 Nr 3 (24) 17-20
PL Zagospodarowanie stale zwiększającej się ilości osadów ściekowych od wielu lat jest poważnym problemem ekologicznym. Jednym z proponowanych praktycznych rozwiązań jest ich przyrodnicze wykorzystanie. Pozytywny wpływ osadów ściekowych na poprawę struktury gleby, oraz wzbogacenie jej w próchnicę jest [...]
8
63%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 146--147
9
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 181--191
PL W artykule zaprezentowano wstępne wyniki badań procesu zeszkliwiania i dewitryfikacji popiołów po spalaniu osadów ściekowych. Pierwszy etap, zeszkliwianie – realizowano z wykorzystaniem plazmy, przekształcając popioły po spalaniu osadów samodzielnie i z dodatkiem dolomitowych odpadów poflotacyjnych [...]
10
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 314--323
PL W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła zasadnicza zmiana w sposobie wykorzystania osadów ściekowych. W latach 90-tych komunalne osady ściekowe zatapiano w morzach lub wykorzystywano jako nawóz na gruntach rolnych. Alternatywą było spalanie osadu lub składowanie. Od roku 1998 r. celem ochrony środow[...]
11
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 361--370
PL Wyczerpywanie się złóż fosforytów, stanowi obecnie jeden z najpoważniejszych światowych problemów, który może doprowadzić do kryzysu produkcji żywności. Blisko 90% światowego wydobycia tego surowca stanowi surowiec do produkcji nawozów. Szacuje się, że przy obecnym poziomie zużycia tych złóż w ciągu[...]
12
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 466--478
PL Przedmiotem badań była analiza wpływu zanieczyszczeń pochodzących z odcieków pozyskiwanych ze składowisk odpadów komunalnych wieku powyżej 10 lat dodawanych jako kosubstrat do procesu biometanizacji mieszanych osadów ściekowych na stężenia metali ciężkich w osadzie przefermentowanym. Eksperyment obe[...]
13
63%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 123-124
14
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 25 57-70
PL W artykule przedstawiono ogólny opis wybranych procesów przeróbki osadów ściekowych za pomocą programu komputerowego OS-CAD.
15
63%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
2001 Vol. 35 nr 6 245-249
PL Artykuł prezentuje regionalny model wyboru typu i lokalizacji obiektów gospodarki odpadami. Mieszany - całkowitoliczbowy model optymalizuje całkowity koszt inwestycyjny, transportu i przeróbki odpadów w istniejących i potencjalnych obiektach. Model pozwala na wprowadzenie nawet 200 zmiennych decyzyj[...]
EN The article presents a regional model for selecting the type and location of waste and sludge management facilities. A mixed - integer model optimizes the total costs of investment, transportation and processing of waste in the existing and potential facilities. The model allows for an input of over[...]
16
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 4 124-128
EN Way of selecting channels' minimal decline based on requirements concerning keeping proper flow capacity and conditions for self-treatment. Sludge danger. Results of numeric experiments.
17
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 7 310-314
EN Thermic technologies for sludge neutralization. Recovery of useful elements from sludge. Presentation of two modern sludge drying methods: 'Bojner System' technology and KREPRO process.
18
63%
Ekotechnika
2000 nr 4 39-40
PL Artykuł prexentuje produkowaną przez firmę TEKNOFANGHI z Mediolanu prasę taśmową do odwadniania osadu w małych oszyszczalniach.
19
63%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 11 420-421
PL Artykuł zawiera zwięzły opis metody sporządzenia projektu zagospodarowania osadów ściekowych w regionie Związku Gmin 'Szansa Białej Puszczy'
EN The paper containes a brief description of methodology used for elaboration of the project of sludge management in the region of the Association of Communes' The Chance for the White Przemsza'.
20
63%
Chemik
1998 Nr 4 97-99
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last