Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osłabianie pola
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 3(96) 147-152
EN The paper presents a particular problem with determining the permissible boundaries of the working area for two-zone asynchronous traction drive with high dynamic requirements, designed to work in a very broad range of motor rotational speed. A result of the procedure of maximizing the internal moto[...]
2
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono bezczujnikowy napęd indukcyjny pracujący w zakresie osłabiania pola, przeznaczony do zastosowań trakcyjnych. Optymalny algorytm osłabiania pola uwzględnia ograniczenia amplitud prądu i napięcia stojana. Napęd sterowany jest przy użyciu metody bezpośredniego sterowania moment[...]
EN This paper deals with the field-weakening of the traction induction motor drive. The field-weakening method is optimal with respect to the voltage and current limits. The drive is controlled using the Direct Torque Control method with the Space Vector Modulation algorithm, DTC-SVM. The speed of the [...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaprezentowano silnik z magnesami trwałymi z uzwojeniami na pojedynczych zębach oraz dodatkowym bezszczotkowym systemem sterowanym prądem stałym, dedykowany do napędu pojazdów elektrycznych. Główną zaletą takiego silnika jest możliwość osłabienia pola magnetycznego przy wysokich prędkości[...]
EN This paper presents a permanent-magnet motor with single teeth windings and a brushless auxiliary direct current control system for electric vehicle drives. The main advantage of this motor is its possibility to realize the field weakening by high speeds. In order to determine the key electric and m[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 6 91--96
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z odtwarzaniem zmiennych stanu maszyny indukcyjnej. Wykorzystano obserwator oparty na modelu matematycznym maszyny z dodatkowymi zmiennymi. Przedstawiono macierz stanu zlinearyzowanych równań błędu odtwarzania. Opisano sposób definiowania wyznacznika jak[...]
EN Problems related to estimation of state variables of induction machine are presented in the paper. A speed observer based on mathematical model of the induction machine with additional variables has been used. A state matrix of linearized differential equations of observer errors has been presented.[...]
5
63%
Archives of Electrical Engineering
EN Permanent magnet (PM) excited synchronous machines used in modern drives for electro-mobiles suffer in high speed regions from the limited battery-voltage. The field weakening requires designing machines with reduced power conversion properties or increasing the size of the power converter. A new co[...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiony został bezczujnikowy napęd indukcyjny pracujący w zakresie osłabiania pola, przeznaczony do zastosowań trakcyjnych. Optymalny algorytm osłabiania pola uwzględnia ograniczenia amplitud prądu i napięcia stojana. Napęd sterowany jest przy użyciu metody bezpośredniego sterowania[...]
EN The paper deals with a sensorless induction motor drive operating in the field weakening region, intended for traction application. Optimal field weakening algorithm takes into consideration stator current and voltage constraints. The direct torque control with space vector modulation DTC-SVM method[...]
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono szczegółowy model matematyczny, opis oraz analizę pracy modulatora wektorowego SVM dla dwupoziomowego falownika napięcia, wykorzystującego trajektorie ograniczające. Wykonano badania mające na celu sprawdzenie jakości pracy modulatora w szerokim zakresie częstotliwości, zarówno[...]
EN In the paper the analysis of the space vector modulator with limit trajectories is presented. Mathematical model of the presented object is described. SVM was tested for different speed condition including low speed and high speed region. Proposed modulation algorithm was implemented in the direct f[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Prezentowany w artykule układ regulacji silnika indukcyjnego oparty na modelu multiskalarnym zapewnia zachowanie odsprzężonego sterowania w szerokim zakresie zmian strumienia w szczelinie powietrznej oraz prędkości kątowej wału. W układzie regulacji strumień jest sterowany w sposób bezpośredni. Prop[...]
EN Multiscalar model based (MMB) control of induction motor taking advantages of air-gap flux model is proposed in the paper. Two decoupled subsystems of speed and flux control are obtained. The air-gap flux is controlled directly. Sensorless control based on modified speed observer is proposed. Experi[...]
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 315-318
PL W tym artykule zaprezentowano wydajny algorytm osłabiania pola silnika synchronicznego z powierzchniowo montowanymi magnesami trwałymi. Zaproponowane rozwiązanie znalazło praktyczne zastosowanie w wysokiej jakości wieloosiowych serwonapędach przemysłowych. Tematykę sterowania pracą silnika PMSM w ob[...]
EN Efficient field weakening algorithm for the PMSM drive with surface mounted rotor magnets is presented in this paper. Proposed solution has been implemented in a high performance multi-axis servodrive dedicated to the international industrial market. Topic of the PMSM drive control in a constant pow[...]
10
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 3 (107) 183--187
PL Artykuł przedstawia wpływ konstrukcji wirnika na napięcie indukowane w uzwojeniach twornika maszyny ECPMSM wzbudzanej hybrydowo. Na podstawie analizy polowej MES-3D pokazano wpływ zmiany materiału wirnika na rozkład pola i charakterystykę odwzbudzania maszyny. Zaproponowano nowe rozwiązanie konstruk[...]
EN The paper presents an effect of rotor design on armature winding back-EMF of ECPMSM hybrid machine. On the basis of 3D-FEM analysis effects of different solid-rotor materials on the magnetic field distribution and a field-weakening characteristics of the machine are shown. A new rotor design for imp[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 2 136-141
PL W artykule przedstawiono analizę bezczujnikowego układu wektorowego sterowania silnikiem indukcyjnym z estymatorem MRASCC w różnych warunkach pracy. Szczególną uwagę zwrócono na jakość działania estymatora podczas pracy w zakresie bardzo małych wartości prędkości kątowej, przy osłabianiu pola oraz p[...]
EN The paper deals with the analysis of the sensorless vector controlled induction motor drive with MRASCC estimator in various operation conditions. The special attention was focused on the operation quality of this rotor speed and flux estimator in a very low speed region, under field weakening regim[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last