Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ortofotoplan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 738-740
PL Do tej pory fotogrametria była praktycznie jedyną metodą umożliwiającą wygenerowanie ortofotoplanów elewacji budowli zabytkowych, często wymaganych przez konserwatorów. Wymagania te znacznie zwiększają koszty opracowania pełnej inwentaryzacji. Implementacja skanerów 3D do generowania zdjęć metryczny[...]
EN Photogrammetry – often an indispensable tool for architectural restorers – was once virtually the only method for generating an orthophoto elevation of an historic building. But creating such an image often significantly increase the costs of a project. Using 3D scanners to generate metric images, h[...]
2
84%
Geomatics and Environmental Engineering
PL W artykule podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, na ile zmienność odległości obrazowej obiektywu związana z ustawieniami najlepszej ostrości zdjęć pomiarowych w aparacie ma wpływ na błędy ortofotoplanów wygenerowanych na ich podstawie. Zdjęcia wykorzystywane do tworzenia ortofotoplanów z [...]
EN This artide discusses the problem of errors caused by the variability of principal distance in creating orthophotoplans of historic polychrome. Photographs used in the process of orthorectification need to have stable and known interior orientation elements, and photographs used in heritage document[...]
3
84%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Artykuł przedstawia możliwości zastosowania fotogrametrii bliskiego zasięgu i skanowania laserowego 3D, jako zintegrowanego ciągu technologicznego. Jeden z wariantów rozwiązania został przedstawiony na przykładzie pola testowego. Renesansowy nagrobek królowej Anny Jagiellonki z Katedry na Wawelu dos[...]
EN The paper presents a possibility of usage of close-range photogrammetry and 3D laser scanning as integrated technological process. The approach was shown by solving the test model -considered the representative field material. As a model there was used the monument of Queen Anna Jagiellonka, establi[...]
4
84%
Środowisko Mieszkaniowe
2018 nr 23 63--71
PL Dzięki wielu korzyściom płynącym z wdrażania najnowszych technologii informatycznych do architektury i budownictwa BIM nieuchronnie staje się standardem nowoczesnego projektowania. Technologia BIM dotyczy również etapu inwentaryzacji budynków. Kolejność prac przy inwentaryzacji w standardzie BIM na [...]
EN Thanks to the numerous benefits gained from the implementation of the latest information technologies in architecture and construction, BIM is unavoidably becoming the standard of modern design. BIM Technology also applies to the stage of surveying a building. The sequence of work when surveying a b[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last