Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Environment Protection Engineering
EN The paper presents some preliminary results of assessing the efficiency of papain immobilization on amine modified polyethylene/poly(styrene-co-divinylbenzene) and polyethylene/poly- (vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene) membranes. The enzyme was immobilized due to adsorption. Three process varia[...]
2
88%
Metody Informatyki Stosowanej
2009 nr 4 (21) 135-145
EN The main research objective of this paper is the development, analysis, implementation and determination of the efficiency of hybrid optimization methods applied to a variety of mathematical concepts describing real-life problems which involve a large number of variables. The optimization is carri[...]
3
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W opracowaniu przedstawiono możliwości zastoswania metod optymalizacyjnych w projektowaniu narzędzi do walcowania poprzeczno - klinowego. Szczegółowo opisano sposób doboru optymalnego profilu ściany bocznej klina bazujący na bezgradientowej metodzie optymalizacji Powella. Stwierdzono, że optymalne r[...]
EN In this paper the possibilities of application of optimization method for designing of tools used in cross wedge rolling are presented. A procedure basing on Powells non - gradient method for selection of optimal profile of side wedge surface is detailed described. The optimal results have been foun[...]
4
75%
Acta Energetica
2014 nr 3 144--154
PL Farmy wiatrowe stają się coraz większe i zajmują coraz rozleglejsze obszary. Sprawia to, że instalacje wewnętrzne tych farm przyjmują coraz bardziej skomplikowane postaci. Ich połączenia zaczynają przypominać rozległe struktury sieciowe, często o długości kilkudziesięciu kilometrów. Z tego powodu ka[...]
EN In the paper the author focuses on different ways of obtaining the optimal cable layout design in wind farm internal networks. Examples of calculations and comparing results for different methods of solving the objective were presented. The possibilities of using network methods (graph optimization [...]
5
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych jako elementu wspomagającego proces wielopiecowy, a w szczególności ich wykorzystania do przewidywania ważniejszych parametrów rozważnego procesu. Opierając się na pozyskanych danych literaturowych, dokonano analizy [...]
EN In the article the usability of artifical neuron network as an element of supporing the blast furnace process in particular the utilization of the same for predictinh important parameters of the process was presented. On the basis of literature an analysis of monitoring - control systems operation w[...]
6
63%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 20 123--128
PL W artykule przedstawiono zagrożenia wynikające z przetwarzania blach ocynkowanych w procesach topienia żeliwa. Pokazano wyniki prób przemysłowych z zastosowaniem wsadu z blach ocynkowanych. Wskazano na możliwość formułowania zadań optymalizowania z użyciem programowania liniowego. Wskazano na efekty[...]
EN In the article the consequential from processing of zinc-plated sheet metals threats in processes the melting of cast iron were presented. The industrial test data with use of furnace charge from zinc-plated were showed. The formulating the problems of optimizing from use of linear programming were [...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 1 399-408
EN The paper deals with some aspects of shaping criteria for design of building structures. Shaping of structures was defined by prof. W. Zalewski as "qualitative approach to optimization of the flow of forces in a structure based on the rational principles of their physical and geometrical assessment"[...]
8
63%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 3 152--157
PL Artykuł podejmuje temat optymalizacji maszyn synchronicznych z magnesami zagnieżdżonymi z wykorzystaniem narzędzi Matlab i Maxwell. Dokonano optymalizacji geometrii wirnika maszyny o zadanych parametrach stojana, maksymalizując wartość średnią momentu elektromagnetycznego i szerokość zakresu pracy p[...]
EN The work presented in this paper relates to an Interior Permanent Magnet Synchronous Motor (IPMSM) optimization procedure programed in Matlab and Maxwell environments. The stator of the machine is a mass-produced one. During optimization process a geometry of IPMSM machine was analyzed, concerning a[...]
9
63%
Logistyka
2015 nr 4 2--6
PL Artykuł dotyczy problematyki optymalizacji strategii rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej. Przedstawiono w nim metodę dynamicznej optymalizacji sieci dystrybucyjnych, wykorzystującą algorytm symulowanej ewolucji. Proponowana metoda umożliwia określanie najlepszych względ[...]
EN The paper is concerned to the problems of the distribution network systems optimization strategy of development. An optimisation method dynamic optimization of the distribution network using the evolutionary approach, has been presented in the paper. The proposed method enables to determine best – f[...]
10
45%
Przegląd Budowlany
PL Współczesne wykonawstwo monolitycznych konstrukcji betonowych staje się procesem coraz bardziej złożonym - głównie za sprawą stosowania nowoczesnych rozwiązań systemowych i materiałowych wraz z dostosowaną do nich technologią, jak również wskutek potrzeby optymalizacji kosztów wykonania, czasu pracy[...]
EN The concept of optimizing formwork utilization in solid-state building execution is the subject of this paper. The article briefly introduces premises and advisability of optimizing formwork utilization in building performance, as well as divides the optimizing process in two stages: formwork system[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last