Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Praca miała na celu stworzenie aplikacji dedykowanej wybranym problemom natury logistycznej oraz wykorzystanie jej do rozwiązania przykładowych zagadnień (studia przypadków). Podstawową przesłanką, dla której autor pracy podjął się takiego zagadnienia było opracowanie oprogramowania służącego do zar[...]
EN The goal of this work is development of the software to be dedicated selected problems of logistic nature and application of this software to solution of some cases. The basic reason why the author of this work undertook such problem was development of the software, that can be used for management o[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 10 307--314
PL [...]Centra logistyczne to punkty obsługi handlu międzynarodowego, szczególnie jeżeli chodzi o europejskie centra dystrybucji – European Distribution Center (EDC). Zlokalizowane są głównie w portach morskich i śródlądowych, tworząc platformy logistyczne; stają się ośrodkami kompleksowej dystrybucji [...]
EN In last decades world economy as a historic shaped system was effected by strong global factors. Increase of goods exchange between continents, which caused diffi culties in transport and logistic service is a result of this actions. In consequence European Distribution Centers (EDC) have been built[...]
3
72%
Journal of KONES
PL W Katedrze Maszyn i Urządzeń Rolniczych Akademii Rolniczej w Lublinie od wielu lat prowadzone są prace, których celem jest poprawienie organizacji pracy przewozów realizowanych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym. Opracowano komputerowe systemy optymalizacji pracy środków transportu przemieszc[...]
EN Department of Agricultural Machines and Devices has conducted studies upon the improvement of transport organization in agriculture and foodstuff industry for many years. Computer systems for optimization of transporting means for agricultural goods were worked out assuming that the amount and struc[...]
4
58%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2000 nr 1 2-4
5
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 14--19
PL W artykule zaprezentowane zostały praktyczne możliwości wykorzystania metod programowania liniowego w transporcie miejskim. Przedmiotem rozważań stał się taki przydział autobusów do linii, który zapewni możliwie najmniejsze zużycie paliwa, a co za tym idzie - przyczyni się do zmniejszenia kosztów pr[...]
EN The paper presents practical possibilities of using linear programming methods in urban transport. The problem was such allocation of the buses to the lines that assures the lowest possible fuel consumption and thus contributes to reducing the costs of doing business. This is especially important wh[...]
6
58%
Studia Informatica
PL Artykuł opisuje problem transportowy zakładający istnienie sieci węzłów o zróżnicowanej funkcji, pomiędzy którymi są transportowane przesyłki. Rozważane jest znalezienie optymalnej drogi paczki oraz określenie reguł konstrukcji rozkładu jazdy. Próba rozwiązania zakłada adaptację klasycznych algorytm[...]
EN Article describes transport-class problem connected with network transporting packages that contains nodes which have different function. The goal is to find an optimal parcel itinerary and specify timetable creation rules. The attempt of solution adapts classical transport algorithms such as Dijkst[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last