Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optymalizacja pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 4 288-291
PL W pracy rozpatrzono możliwości optymalizacji pracy ogniwa fotowoltaicznego. Zmienność poziomu nasłonecznienia jest przyczyną zmian w ilości energii docierającej do ogniwa. Optymalne wykorzystanie energii elektrycznej na drodze konwersji fotowoltaicznej polega na kształtowaniu obciążenia generatora t[...]
EN The paper considers possibilities of optimization of operation of a photovoltaic cell. Variability of insolation level is a reason for changes in the quantity of energy reaching the cell. Optimal use of electric energy derived from photovoltaic conversion consists in such shaping of the generator lo[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Metso, dbając o stały rozwój produktów prowadzi, oprócz prac związanych z unowocześnieniem konstrukcji maszyn, szereg analiz w zakresie optymalizowania procesu kruszenia. Wprowadzając na rynek kolejną kruszarkę typu HP3 przeprowadzono badania pokazujące wpływ wysokości słupa materiału nad głowicą kr[...]
EN Metso has been continuously putting effort to development and optimisation of cone crushers performance. One of the steps in this development was launching a "new generation" HP3 cone crusher (fixed eccentric, no top bearing support design) focusing on better crushing performance and better product [...]
3
70%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 3 62--64
PL Przekładnie pasowe w przemyśle są wykorzystywane w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach w trzech różnych grupach funkcjonalnych, jako: pasy transportujące, pasy napędowo-transportujące, pasy napędowe.
4
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono możliwość zastosowania klasycznego algorytmu genetycznego w celu optymalizacji pracy elektrowni wodnej zbiornikowej.
EN The paper presents a possibility to apply a classic genetic algorithm to optimize operation of hydroelectric dam power station.
5
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 2-3 12--15
PL Lean Management, mimo że kojarzy się głównie z motoryzacją i dużymi fabrykami, z powodzeniem może być wdrożony także w biurze czy na... wadze. Stworzenie funkcjonalnego środowiska pracy pomaga w znacznym stopniu zwiększyć jej wydajność, wyeliminować straty, a także zmniejszyć poziom stresu pracownik[...]
6
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 2-3 22--25
PL Analizując pracę maszyn w kopalniach odkrywkowych, można stracić poczucie czasu. Chyba, że ten się zatrzyma. A zatrzymuje się zawsze, kiedy maszyny stają i zamiast ładować czy transportować urobek, zastygają w bezruchu. Wtedy też ktoś zaczyna się pocić, a przynajmniej powinien.
7
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 1 55--57
PL Współczesne górnictwo odkrywkowe bardzo mocno stawia na optymalizację każdego procesu funkcjonowania swoich kopalń i zakładów produkcyjnych. Wysoko konkurencyjny rynek wręcz wymusza na przedsiębiorcach coraz większą kreatywność w dążeniu do optymalizacji oraz ograniczaniu kosztów produkcji. Aby móc [...]
8
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 6 14--16
PL Przedsiębiorcy i osoby zarządzające kopalniami odkrywkowymi nieustannie dążą do optymalizacji procesów produkcyjnych w swoich zakładach (przynajmniej większość z nich). Temat jest bardzo złożony więc poniższy artykuł będzie skupiał się jedynie na maszynach mobilnych wykorzystywanych w odkrywkach, gd[...]
9
61%
Utrzymanie Ruchu
2016 Nr 4 38--39
PL Roboty przemysłowe przejmują coraz więcej pracy, którą do tej pory wykonywał człowiek. Dzięki temu poprawiły się bezpieczeństwo i higiena pracy, a pracownicy mogą podnosić swoje kwalifikacje. W zakładach produkcyjnych pojawia się także coraz więcej osób ze specjalistycznym wykształceniem.
10
61%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 4 107--112
PL Proces zarządzania wezwaniami i dyspozycjami w większości z dostępnych wind realizują lokalne urządzenia mikroprocesorowe. Rozwiązanie to posiada znaczne ograniczenia. Wśród nich można wymienić niską moc obliczeniową procesora, konieczność każdorazowej instalacji na każdym z mikrokontrolerów w przyp[...]
EN The passenger handling process of personal passenger lifts usually implements local microprocessor devices. This solution has significant limitations. Among them, you can mention low computing power CPU, the need to install each time on each microcontrollers in the case of a new software version. Da[...]
11
51%
Rynek Energii
2007 nr 4 42-45
PL W artykule przedstawiono koncepcję algorytmu optymalizującego pracę bloku gazowo-parowego pracującego w warunkach zmiennego obciążenia oraz w otoczeniu zmiennych warunków atmosferycznych. Opisywany system został oparty na technice regulacji predykcyjnej, gdzie nieliniowy model obiektu reprezentowany[...]
EN The paper deals with a conception of the optimization algorithm for CHP plant working under varying load conditions and slow disturbances from ambient temperature and pressure. The shown system is based on Generalized Predictive Control (GPC) technique, where nonlinear plant model is represented by [...]
12
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono zagadnienie optymalizacji cyklu roboczego manipulatora wyposażonego w kinematyczne pary obrotowe. Jako kryterium optymalizacji przyjęto minimalizację obciążeń w aktuatorach manipulatora oraz minimalizację całkowitego czasu wykonania przez manipulator cyklu roboczego, polegaj[...]
EN In this work, the problem of work cycle optimization of manipulator with revolute joints has been presented. The optimization purposes to minimize torques in actuators of the manipulator and total time of the work cycle. The work cycle is to move end-effector from one point of spatial workspace to a[...]
13
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W energetyce zawodowej, uwłaszcza w elektrowniach np. w celu optymalizacji pracy bloku energetycznego zalecany jest ciągły pomiar strumienia objętości/masy wody chłodzącej skraplacze turbin parowych. Pomiar ten realizowany jest najczęściej w rurociągach wodnych mających niejednokrotnie średnicę więk[...]
EN In the power industry, especially in the power electric stations, in order to optimise the power unit work it is recommended, for example, to measure continuously the mass flow of water cooling the condensers of the steam turbines. This measurement is most often realised in water pipelines which, ma[...]
14
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2015 Nr 6 (114) 159--165
PL Istotny wpływ na jakość runka wytwarzanego przez zgrzeblarkę wałkową ma kształt i wysokość szczelin między obiciami zgrzeblącymi współpracujących z bębnem głównym zgrzebników i zbieracza oraz miedzy obiciem zbieracza i listwą urządzenia grzebieniowego. W pracy przedstawiono metodykę doboru postaci k[...]
EN The quality of web produced by a carding machine is largely influenced by the shape and height of the gaps between card clothings of workers and the doffer cooperating with the main cylinder as well as between the doffer clothing and doffing blade. The following paper describes the methodology of se[...]
15
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 116 8--19
PL Praca opiera się na analizie propozycji wdrożenia nowego modelu planowania pracy drużyn trakcyjnych na przykładzie dalekobieżnego przewoźnika kolejowego w Polsce. Przedstawione rozwiązanie koncertuje się na poprawie efektywności i transparentności planowania. Artykuł stanowi istotny wkład dla projek[...]
EN This paper looks at the ongoing implementation of a new model of driver planning at the leading long-distance TOC in Poland. The main focus is the duty and monthly schedules efficiency. It contributes to the design of train crew planning structures at the strategic level.
16
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 3 18--19
PL Wartość dodaną, czyli to, za co klient może zapłacić, stanowi zwykle mniej niż 5% wszystkich czynności procesowych. Jak to zmienić, żeby ze „zwykłej" firmy stać się superprzedsiębiorstwem?
17
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2018 nr 2-3 16--20
PL Takie motto przyświeca cyklowi PDCA, który ma sprawić, że nasza firma będę dążyć do ciągłego doskonalenia. Taki model zarządzania wprowadziła m.in. Toyota, która stawia na naukę nie tylko po to, aby przynosić zyski i być lepszą organizacją, ale by z rozwoju i podejmowanych działań wyciągać wnioski.
18
41%
Elektro Info
2016 nr 12 78--81
PL Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz przedstawiono opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algory[...]
EN The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the art[...]
19
41%
Elektro Info
2017 nr 6 66--68
PL Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algorytmu programowa[...]
EN The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the art[...]
20
36%
Budownictwo i Prawo
2017 R. 20, nr 2 17--20
PL Pokazano jak krok po kroku przygotować harmonogram przy wykorzystaniu danych (ilościowych i jakościowych) zawartych w modelu. Omówiono automatyzację procesu przedmiarowania, opcje wyliczania kosztorysu robót w oparciu o dane zgromadzone w modelu. Przedstawiono nowe spojrzenie na zawód kosztorysanta [...]
EN The article shows how to step by step prepare a timetable using (quantity and quality) data included in the model. It also reviews automation of the take-of process of quantities and options of making a cost analysis of work basing on the data registred in the model. It offers a new look at the pro[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last