Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 122
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optoelectronics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN Photovoltaic team of the Department of Semiconductor and Optoelectronic devices is a dynamic, young research group focused on technology of thin-film solar cells. Apart from educational activity many research projects and investigation were undertaken within last decade. The overall effort may be su[...]
2
100%
Spektrum
2008 nr 6-7 XVIII-XX
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczące dwóch układów nadawczych łącza optoelektronicznego wykorzystujących laser kaskadowy QCL firmy Alpes Laser oraz laser firmy Cascade Technologies. Układy nadawcze wykorzystywane w badaniu eksperymentalnym składają się z interfejsu, układu zasilania i sterowania las[...]
EN Presented are results of tests concerning two optoelectronic link transmission systems using produced by Alpes Laser QCL cascade laser and a laser produced by Cascade Technologies. Transmission systems used for the experiment test consist of interface and supply, laser control and optical systems. T[...]
3
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper presents a modification of capillary optical fibers fabrication method from an assembled glass preform. A change of dimensional proportions in the capillary optical fiber drawn from a single preform is allowed on-line via the control of overpressure and thermal conditions in the outflow me[...]
4
100%
Molecular and Quantum Acoustics
2004 Vol. 25 79-87
EN The aim of the study is to present the results of investigations of glasses in the system lead-bismuth-gallium-cadmium doped by Ho3+ ions. The thermal and optical properties of glasses have been determined. The structure of lead-bismuth-galliumcadmium glasses using infrared and Raman spectroscopy me[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 181-186
PL W artykule przedstawione zostały rezultaty prac związanych z hodowlą i badaniami kryształów typu A2MX4. Omówiona została metoda wytwarzania tych materiałów oraz zaprezentowane zostały kryształy wyhodowane przez autorów w ostatnich miesiącach w Samodzielnym Zakładzie Telekomunikacji i Fotoniki Polite[...]
EN In the paper, the main results within growing and investigation of A2MX4 crystals (where A - alkalic metal ion or organic cation. M - transition metal ion, X - halogen ion) have been presented. The used method of production of these crystals has been described. The paper includes also results of aut[...]
6
100%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2014 nr 2 9--10
PL W artykule dokonano krótkiego przeglądu optycznych metod diagnostyki procesów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem procesu spalania pyłu węglowego oraz mieszanin z udziałem biomasy. Zaprezentowane rozwiązania są wynikiem szeregu badań prowadzonych w Instytucie Elektronik i Technik Informacyjn[...]
EN The article presents brief survey of optical diagnostic methods used especially in the case of pulverized coal combustion process as well as coal – biomass blends, that was developed in Institute of Electronic and Information Technology. Lublin University of Technology. Special attention was paid to[...]
7
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this work is to perform the review of the recent most important results of experimental and theoretical investigations connected with the electrochromic materials and their selected applications. Design/methodology/approach: The recent achievements in the field of designing and p[...]
8
88%
Metrology and Measurement Systems
EN In the presented paper a prototype of an optical fiber vibration sensor is described as a tool for diagnosis of machines and electromechanical devices. The application of the optical fiber as a sensor allowed a design of simple construction, where such advantages like electromagnetic noise immunity,[...]
9
88%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 1 113--121
EN Aggregation-induced quenching is particularly detrimental in perylene diimides, which are characterized by a near-unity fluorescence quantum yield in solution but are far less emissive in the solid state. Previously, perylene diimide has been improved by linking it to the inorganic cage of polyhedra[...]
10
88%
Materials Science Poland
2017 Vol. 35, No. 3 576--582
EN Lead sulphide (PbS) and zinc- doped lead sulphide (Zn–PbS) thin films were prepared by chemical spray pyrolysis on soda lime glass substrates at a temperature of 250 °C. Precursors were prepared from chemical reagents including zinc acetate, lead acetate and thiourea. The deposited films thicknesses[...]
11
88%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 4 751--759
EN In this work, zinc oxide (ZnO) nanorods were obtained by a simple chemical precipitation method in the presence of capping agent: polyvinyl pyrrolidone (PVP) at room temperature. X-ray diffraction (XRD) result indicates that the synthesized undoped ZnO nanorods have hexagonal wurtzite structure with[...]
12
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 4 277--280
PL W pracy omówiono system pomiarowy, który jest przeznaczony do badań kwantowych laserów kaskadowych. Lasery te stanowią kolejny etap w rozwoju technik optoelektronicznych związanych np. ze spektroskopią lub łącznością optyczną w otwartej przestrzeni. Istotnymi elementami pracy są zaimplementowane pro[...]
EN Quantum cascade lasers (QC lasers) are very promising radiation sources in some optoelectronic techniques operating at the infrared and THz spectra. The lasers can be applied in many science areas and life fields e.g. spectroscopy or free-space optical communications. Progress in QC lasers technolog[...]
13
75%
Opto - Electronics Review
EN In the light of recent advances in subwavelength optics, the development of optical nanodevices is nowadays conceivable. Among the best candidates to act as the elementary components of such devices are nanoscale structures of noble metals. These materials are capable to sustain resonant electron os[...]
14
75%
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2010 nr 4 15-20
PL Infrastruktura metrologiczna jest konieczna do pomyślnego rozwoju nanotechnologii. Istniejące dotychczas rozwiązania metrologiczne są z reguły nieodpowiednie dla nanoskali i jest zapotrzebowanie na nowe rozwiązania osiągające nanodokładność i nadające się do badania nanoobiektów. Wśród nich metody o[...]
EN Metrology infrastructure is necessary for sucessful application of nanotechnology. Metrological solutions previously developed are inappropiate for nanoscale and there is need for new methods capable of reaching nanoaccuracy and investigating nanoobjects. Among them, optoelectronic methods are great[...]
15
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The aim of this work is to perform the review of the recent most important results of experimental and theoretical investigations connected with the photochromic materials and their selected applications. Design/methodology/approach: The recent achievements in the field of designing and pre[...]
16
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this work is to perform the review of the recent most important results of experimental and theoretical investigations connected with the organic light emitting devices (OLEDs). Design/methodology/approach: The recent achievements in the field of designing, fabricating and clarif[...]
17
75%
Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji
PL W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące budowy nadajnika łącza optoelektronicznego przeznaczonego do pracy w otwartej przestrzeni. Przedstawiono wyniki badań lasera QCL oraz analizy możliwości jego zastosowania w systemach łączności FSO.
EN The paper presents investigations of the optical transmitter. The transmitter is dedicated for Free Space Optics communication system operated at the wavelength of 10 žm. The transmitter construction consists of a Quantum Cascade Laser and a special objective. The main aim of the presented work was [...]
18
75%
Przemysł Chemiczny
2007 T. 86, nr 12 1225-1228
19
75%
Materiały Elektroniczne
PL Struktury o periodycznym rozkłądzie współczynnika zalamania światła (np. regularnie rozmieszczone otwory) pozwalają na wytwarzanie włókien optycznych nowej generacji (włókna fotoniczne typu PCF - photonic crystal fibre), których własności transimsyjne mogą być modyfikowane poprzez zmiany parametrów[...]
EN Structures with periodic modulation of refractive index, of the order of the optical wavelength, (e.g. regularly arranged air holes) allow to manufacture a new generation of optical fibers - photonic crystal fibers (PCF). It is possible to change their transmission properties not only by material pa[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2005 Z. 43 193-198
PL W artykule przedstawiono metodę dynamicznej kompensacji składowej stałej sygnału, generowanej w trakcie przetwarzania sygnałów optycznych na elektryczne w procesie pomiaru przemieszczenia. Metoda ta wykorzystuje odpowiednio ukształtowane sygnały pomiarowe z czterech układów optoelektroniki. Kształto[...]
EN A method of dynamic compensation of the signal DC-level, generated during processing of the optical signals into electric form in the displacement measurement process has been presented in the paper. The method uses properly shaped measurement signals from four photoelectric systems. Shaping of the [...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last