Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optical sensor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In this work we present experimental results of the joint application of the two previously mentioned spectroscopic techniques (electron temperature and correlation analysis) to a real-time laser welding monitoring case study. The two signals have been calculated starting from selected chem[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2010 nr 66 75-94
PL W artykule przedstawiono sposób wyznaczania charakterystyki wyjściowej optycznego czujnika przemieszczenia prostoliniowego z wykorzystaniem aproksymacji średniokwadratowej. Procedurę do aproksymacji zbioru punktów zbudowano w środowisku Mathcad, opierając się na ortogonalnych funkcjach Grama. Zaprez[...]
EN For registration of the ultra-rapid displacement we must apply very dynamic sensor. The most common ones are optimeters. The paper describes a method of determining the static characteristic of the optimeter of which the main part is a system of photo-diodes. The outer characteristic was supsmoothed[...]
3
100%
Optica Applicata
2013 Vol. 43, nr 3 435--440
EN Length measurement is very common in many industrial applications and there is a number of instrumentation involved, mainly dependent on the range and accuracy requirements. In this work, a contactless optical measurement unit is developed. It is based on a mouse sensor and an external laser source.[...]
4
100%
Optica Applicata
2011 Vol. 41, nr 3 639--648
EN The authors report a novel methane detection system based on InGaAsP DFB (distributed feedback) laser using the WMS-2f (wavelength modulation spectroscopy) to prompt the sensitiv-ities of TDLAS (tunable diode laser absorption spectroscopy) measurement technology at the R(3) transition of the 2?3 ban[...]
5
100%
Opto - Electronics Review
EN This paper reports a novel uncooled infrared FPA whose performance is comparable to the cooled FPA’s in terms of noise parameters. FPA consists of bimaterial microcantilever structures that are designed to convert IR radiation energy into mechanical energy. Induced deflection by mechanical energy is[...]
6
100%
Napędy i Sterowanie
2008 R. 10, nr 3 132-133
PL TWT AUTOMATYKA – polska firma produkująca indukcyjne czujniki zbliżeniowe, indukcyjne czujniki ruchu i czujniki optyczne do kontroli położenia, przemieszczeń i ruchu mechanizmów związanych ze sterowanymi urządzeniami. Nowoczesne konstrukcje czujników TWT, wysoka jakość wykonania, technologie stosowa[...]
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono wyniki prób działania zabezpieczenia łukowego współpracującego z różnymi czujnikami światła. Opisano układ oraz sposób sprawdzenia czujników.
EN In the article the test data of the operation of arc protection working with various light sensors have been presented. The system and the method of the sensor testing have been described.
8
88%
Optica Applicata
2011 Vol. 41, nr 1 145--155
EN The paper deals with an optical sensor based on the phenomenon of surface plasmon resonance. It proposes a new geometry of the measurement head, which allows for measurements with both the change in the incident light angle and the change in the wavelength. The proposed sensors can also be used in a[...]
9
88%
Napędy i Sterowanie
PL Drewno z uwagi na dużą zmienność właściwości fizycznych stanowi duże wyzwanie dla technologii pomiarowych. Zależność naturalnego materiału od warunków zewnętrznych również silnie wpływa na wynik pomiaru. Czujniki optyczne są bardzo często stosowane w tartakach, gdzie istnieje potrzeba optymalizacji [...]
10
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2002 z. 24 [200] 137-142
PL W referacie zaproponowano czujnik optyczny dla ciągłej oceny składu granulacyjnego osadów pyłowych. Zasada działania czujnika polega na pomiarze odbicia rozproszonego promieniowania od pyłu osiadłego na grubym przezroczystym podłożu w formie półwalca. Przedstawione jest porównanie nowego czujnika z [...]
EN The new optical sensor for on-line estimation of disperse composition of dust sediments is proposed. The operating principle of this sensor consists in maasurement of diffusely reflected rays from the dust deposited on the thick transparent semicylindrical substrate. The comparison of the new sensor[...]
11
88%
Metrology and Measurement Systems
2017 Vol. 24, nr 4 617--630
EN Basic gesture sensors can play a significant role as input units in mobile smart devices. However, they have to handle a wide variety of gestures while preserving the advantages of basic sensors. In this paper a user-determined approach to the design of a sparse optical gesture sensor is proposed. T[...]
12
75%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2012 nr 4 63-69
EN In the paper the optical sensor allowing measuring a direction, values and localization of bends and stresses in building structures is described. The sensitive element of the sensor is the microstructured fiber with three cores. The use of three-core fiber makes it possible to define the direction [...]
13
75%
Przegląd Mechaniczny
2013 nr 4 27--30
PL W artykule opisano jeden ze sposobów specjalistycznego podawania elementu kartusz-tuba. Przedstawiono sposób podawania i orientacji elementu o nietypowych wymiarach. Stosunek długości tuby do jej średnicy wynosi 1:5. To powoduje, że element taki nie może być podawany klasycznymi metodami za pomocą p[...]
EN The paper describes one way of specialized feeding of tube-cartridge element. Method of feeding and orienta¬tion of the element with non-standard dimensions was presented. The ratio of tube length to its diameter is 1:5. Consequently, the element can not be feeding using conventional methods with vi[...]
14
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2013 nr 1 35--38
PL Artykuł opisuje zasadę budowy oraz działanie układu transportu taśmy elastycznej w urządzeniu do montażu masek przeciwpyłowych. Kompletny automat został zaprojektowany oraz wykonany w Zakładzie Obrabiarek i Technologii Montażu w IMBiGS. Trudność operacji transportu oraz montażu taśmy sprawiła, że ur[...]
EN The article describes the principle of construction and a transport process of elastic tape in the mask assembly device. The complete assembly device has been designed and manufactured in IMBiGS. Due to the difficulties of transport operations and changes of a tape, some parts of the device were bui[...]
15
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 12 1537-1539
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zachowania czujnika optoelektronicznego OPT101, który jest fotodiodą zintegrowaną z wewnętrznym wzmacniaczem operacyjnym. Czujnik jest przetwornikiem natężenie oświetlenia/napięcie. Przedstawiono charakterystyki napięcia na wyjściu czujnika VO w funkcji temperatury[...]
EN The paper presents results of tests on behaviour of an OPT101 optoelectronic sensor (Figs. 1, 2) being a photodiode integrated with an internal operational amplifier. The sensor is a converter of luminous emittance to voltage. Fig. 3 shows a measuring position. The sensor was tested at temperature T[...]
16
75%
Napędy i Sterowanie
PL Zautomatyzowane procesy produkcyjne stawiają coraz wyższe wymagania odnośnie jakości i wydajności stosowanych w nich czujników. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi di-soric, firma z 20-letnim doświadczeniem w branży automatyki, oferując nową serię czujników fotoelektrycznych, odpowiednich zarówno do t[...]
17
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono wynik eksperymentu, który stanowi kontynuację pracy dotyczącej wykorzystania technik przetwarzania i analizy obrazów do wyznaczania kształtu membrany wiotkiej pozaustrojowej, pneumatycznej pompy wspomagania serca (VAD). Badanie polegało na opracowaniu techniki pomiaru dokład[...]
EN The paper presents the research results which are a continuation of work on the use of image processing techniques to determine the membrane shape of the artificial ventricle. The studies were focused on developing a technique for measuring the accuracy of the membrane shape mapping. It is important[...]
18
63%
Chemia Analityczna
PL Artykuł prezentuje zależności temperaturowe czujników chemicznych: elektrody jonoselektywnej, jonoczułego tranzystora polowego oraz czujnika optycznego. Badano czujniki pH w zakresie temperatur 5-35°C wykorzystując odpowiednie roztwory buforowe. W skład systemu pomiarowego wchodziły: termoregulator,[...]
EN The paper presents the temperature characteristics of three types of chemical sensors: ion-selective electrode, ion-sensitive field effect transistor, and optical sensor. Various pH sensors were tested in pH buffers within the temperature range 5-35°C. The measuring set-up consisted of a thermoregul[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania optycznego systemu monitorowania płomienia do sterowania procesem spalania w kotle energetycznym. W badaniach jako czujnik wykorzystano sondę optyczną podłączoną do bloku optoelektronicznego, którego zadaniem jest przetwarzanie sygnału otrzymanego z te[...]
EN The paper presents an idea of applying optical monitoring system to control of combustion process in a power boiler. During research as a sensor the optical probe was used. It was attached to optoelectronic block which main task was conversion of optical signal. Taking advantage of wide experience s[...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono praktyczną realizację wirtualnego przyrządu pomiarowego do optycznego pomiaru amplitudy drgań mechanicznych ultradźwiękowych układów drgających stosowanych w systemach zgrzewania i wycinania ultradźwiękowego. Wykorzystano światłowodowy czujnik optyczny RC25-H3 firmy PHILTEC [...]
EN In the paper a practical realization of the virtual instrument for optical measurement of ultrasonic stack vibration amplitude has been presented. The PHILTEC RC25-H3 fiber optic sensor and the Agilent U2531A multifunction data acguisition unit have been used. The instrument can measure the amplitud[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last