Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operatorzy logistyczni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2003 Nr 5 16-18
2
80%
Logistyka
2017 nr 2 24--24
PL Współcześni klienci jednocześnie oczekują wyższej jakości, lepszej obsługi i niższych kosztów. Zatem na obecnie zmiennym i nieprzewidywalnym rynku proces integracji staje się główną odpowiedzią na działania konkurentów, którzy starają się szybciej znaleźć lepszy sposób wykonania określonego zadania.[...]
3
80%
Logistyka
2018 nr 2 27--37
PL Szybki rozwój handlu elektronicznego w połączeniu z coraz krótszymi terminami dostaw – obejmujących już nie tylko ten sam dzień, ale nawet tę samą godzinę (od złożonego zamówienia) – zmusza operatorów logistycznych do bycia coraz bliżej swoich klientów. W efekcie, detaliści internetowi szukający dla[...]
4
80%
Logistyka
2019 nr 3 58--59
PL Wyzwania dla operatorów rozpoczęły się dopiero, kiedy rozszerzyliśmy naszą ofertę o płytki wielkoformatowe z serii Monolith. Wcześniej płytki transportowane były tylko na paletach euro. Płytki wielkoformatowe, największe z serii Monolith, mają wymiar 120 x 240 cm – pakujemy je w skrzyniopalety, któr[...]
5
61%
Logistyka
PL Rynek usług logistycznych jest bardzo dynamicznym i stale rozwijającym się rynkiem. Konkurowanie na nim wymaga od jego uczestników oferowania ofert kompleksowych oraz nowoczesnego systemu obsługi klienta. System taki musi zapewnić realizację zleceń z podstawowego pakietu usług, jak również być w peł[...]
EN The article approximates the issues of complexity and innovativeness of logistics services. The Author stressed the importance of these factors as determinants of competitiveness for particular entity. The Autor presented a sample business model of logistics company, which is based on the provision [...]
6
61%
LogForum
2013 Vol. 9, no. 3 153--159
PL Wstęp: Artykuł stanowi dyskusję na temat roli marketingu w działalności usługodawców logistycznych. Silna konkurencja i zmieniające się preferencje nabywcze powinny motywować menedżerów TSL do stosowania w praktyce podejścia marketingowego. Metody: Podstawę źródłową stanowią wyniki badań bezpośredn[...]
EN Background: This article is a discussion on the role of marketing in the activity of logistics service providers. The strong competition and changing purchasing preferences should motivate the transport, forwarding and logistics sector managers to apply the marketing approach in practice. Methods: [...]
7
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1099-1110
PL W artykule przedstawiona została charakterystyka podmiotów działających na rynku usług logistycznych oraz zakres i kryteria oceny realizowanych usług. W szczególności uwaga została zwrócona na usługi KEP (kurierskie, ekspresowe, paczkowe), których oferentami są operatorzy logistyczni, działający na [...]
EN This paper presents the characteristics of entities operating in the logistics market, and the scope and criteria for the evaluation of the services provided. In particular, attention has been paid to the CEP (courier, express, parcels) services, where the services providers are logistics operators,[...]
8
51%
Logistyka
2016 nr 2 31--33
PL Artykuł jest poświęcony analizie korzyści płynących z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego opartego o ISO 14001 przez operatorów logistycznych. Na bazie informacji uzyskanych w trakcie wywiadu z firmami będącymi liderami usług logistyczno-transportowych na rynku polskim przeprowadzono równie[...]
EN The paper describes analysis of benefits from implementing environmental management system based on ISO 14001 by logistics operators. On the basis of information obtained in the course of interviews with companies leading logistics and shipment services in Poland, analysis was also carried out which[...]
9
41%
Logistyka
2016 nr 3 65--76, CD1
PL W artykule podjęto próbę analizy pakietów usług logistycznych przez wybranych największych operatorów logistycznych na świecie i w Polsce. Analizę oparto na modelu optymalizacyjnym, gdzie do strategicznych problemów należą racjonalizacja sieci, analiza potencjału przedsiębiorstw TSL oraz poziom przy[...]
EN The paper attempts to analyze the logistics service packages offered by select the largest logistics operators in the world and in Poland. The analysis was based on the model of optimization, where to strategic problems include network rationalization, analysis of the potential of the TSL and the le[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last