Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operator maszyny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Maszyn Roboczych
2002 Z. 19 135-144
PL Rozpatrzono trzy właściwości maszyn do robót ziemnych, które mogą być utworzone przez specjalne rozkłady punktów kontaktowych między operatorem a maszyną. Tymi właściwościami są: minimalna przestrzeń wokół operatora, widoczność na stanowisku operatora i rozmieszczenie elementów sterowniczych. Dokona[...]
EN Three features of earth-moving machinery, which can be created by special distributions of contact points between operator and machine, were recognized. These features are: minimum operator space envelope, operator's field of view, and operator's controls distribution. The analysis of ways of develo[...]
2
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
3
100%
Logistyka
2015 nr 5 909--916, CD1
PL Problemy decyzyjne jakie dotyczą stanu bezpieczeństwa w pracy wynikające z użytkowania maszyn typu harwester i forwarder w pracach leśnych związane są z koniecznością uwzględniania dużej liczby kryteriów i analizowania wielu ich parametrów. Przeprowadzone badania w postaci wywiadu na wybranej grupie[...]
EN Decision problems regarding to safety situation in the workplace while exploiting machines like harvester and forwarder in forestry are necessitate to take into consideration a large number of criteria and to analyze a lot of their parameters. Studies performed as interviews with the purposely chose[...]
4
84%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Wymuszone drgania maszyny traktować można jako wymuszenie drgań ciała człowieka -operatora maszyny. Po zastosowaniu izolacji drgań kabiny operatora lub jego siedziska w tego typu obiektach obserwuje się czasami zwiększenie wibracji ciała człowieka. Przyczyną wystąpienia tego zjawiska może być powsta[...]
EN The machine vibrations are treated as input for investigation of the human body. After application of the vibration isolation system in the operators seat sometimes it observes the increase of vibrations of the operators body. The reason of this phenomenon may be operators vibrations as an dynamic v[...]
5
84%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 4-5 155--159
PL W artykule zaprezentowano dane dotyczące wypadkowości w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. W analizie bezpieczeństwa i zagrożeń w górnictwie rud miedzi skupiono się na operatorach samojezdnych maszyn górniczych. Obecnie stosowane konstrukcje chroniące operatorów maszyn spełniają wymagania stawiane im[...]
EN The paper presents data on accidents in the mines of KGHM Polska Miedz SA. The analysis of safety and hazards in copper ore mining focused on operators of self-propelled mining machines. The currently used structures to protect machine operators comply with the requirements of the Machinery Directiv[...]
6
84%
Górnictwo Odkrywkowe
2014 R. 55, nr 4-5 191--196
PL Obciążenia działające na operatorów maszyn przeznaczonych do prac w górnictwie podziemnym są bardzo istotne w aspekcie ich bezpieczeństwa. Analiza tych obciążeń w sytuacjach wypadkowych, jakie mają miejsce w kopalniach podczas tąpań, umożliwi zwiększenie ochrony operatorów. Wyniki opisywanych badań [...]
EN Rock bursts are very common in the underground mines, especially in case of copper mines. They result in a number of phenomena such as flooruplift,covercavingorrockfallsandlateralejections.Theyposeagreatthreattotheself-propelled mining machine operators. However, these effects are not taken into con[...]
7
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 6 20--22
PL Operator i sprzęt ciężki typu ładowarka to nierozłączny duet, bez którego niemalże żadna kopalnia nie jest w stanie sobie poradzić. Z punktu widzenia ekonomii duet ten jest kosztem, a jeżeli tak, to jeśli to możliwe, koszt ten warto zmniejszać. W artykule przedstawię sprawdzony sposób na cięcie kosz[...]
8
84%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The article is a result of the research studies to give an answer for the following question: What is the nature and importance of the executive competencies in production process, and how do these competencies relate to the quality of the finished product? In the paper there is a consideration of s[...]
9
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 117--121
PL W pracy został przedstawiony fizyczny oraz matematyczny model aktywnego układu redukcji drgań w zastosowaniu do układów zawieszenia siedziska operatora maszyny roboczej. Na podstawie badań symulacyjnych wykonanych przy użyciu wymuszenia posiadającego własności białego szumu w zakresie częstotliwości[...]
EN The paper deals with physical and mathematical models of the active vibration reduction system used for the horizontal seat suspension of working machines. In the basis of the simulation research, that is conducted for the excitation signal having the properties of white noise in the frequency range[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last