Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 284
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 11 432-434
PL Wybrany fragment nowego poradnika , wydanego przez Wydawnictwo MASTA pt. "Amoniakalne urządzenia chłodnicze - Tom 2", poświęcony problematyce stężenia amoniaku w pomieszczeniach wentylowanych, w tym przede wszystkim w maszynowniach chłodniczych.
EN This is the selected part of the handbook issued by MASTA editors titled "Ammonia refrigeration devices - Volume 2". This part deals with ammonia concentration inside ventilated compartments, particularly inside refrigeration engine rooms.
2
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 12 479-480
3
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 9 351-355
PL Wybrany fragment przygotowywanego do druku przez Wydawnictwo MASTA poradnika "Amoniakalne urządzenia chłodnicze - Tom 2", zaczerpnięty z rozdziału 7 tej książki, poświęconego doborowi średnic rurociągów w instalacjach amoniakalnych. Treścią tego opracowania są rurociągi ssawne, w tym zasady wyznacza[...]
EN This is the part of the chapter 7 of the book "Ammonia refrigeration devices - Volume 2" edited by MASTA editors. The paper deals with suction pipelines sizing. A close attention has been paid to the appropriate design and installation of these pipelines in refrigeration pump systems.
4
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2006 nr 2 71-71
5
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 11 426-429
PL W artykule przedstawiono wymagania norm i przepisów w zakresie badań instalacji elektrycznych niskiego napięcia zasilających urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz zasady wykonywania pomiarów ochronnych. W części pierwszej materiału przedstawiono pewne aspekty związane z wykonywaniem oględzin, [...]
EN The basic requirements of the standards on the low voltage electric installations of the refrigeration and the air-conditioning devices along with the rules of the surge protection measurements have been presented in the paper. The problems of the visual inspection, tests and measurements have been [...]
6
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2005 nr 11 430-431
7
80%
Journal of Polish CIMAC
EN Paper presents results of an experimental verification of the method of quantitative evaluation of engine operation, presented in the literature, exemplified by a low-power internal combustion piston engine. In accordance with such interpretation, engine operation may be presented as a physical quan[...]
8
80%
Journal of KONES
EN Continuous and dynamic development of freight transports, especially in the road sector, results in generation of negative effects on the environment and poses hazards to human health and life and by generating high costs it creates significant economic, social and environmental problems. Therefore,[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2011 Nr 1 216-223
PL W pracy wykonano analizę i ocenę szczegółowych problemów eksploatacji wojskowych pojazdów mechanicznych, a w szczególności: - rodzajów metod obsługiwania; - obsługiwania pojazdów w NATO; - jakości, niezawodności i struktury pojazdów WP; - organizacji i realizacji procesów obsługiwania; - poziomu mer[...]
EN An analysis and assessment of specific problems of military motor vehicles operation have been made, in particular: - types of operating methods; - vehicles operation in NATO; - quality, reliability, and structure of vehicles in the Polish Armed Forces; - organisation and implementation of operation[...]
10
80%
Journal of Polish CIMAC
EN Operation of any diesel engine understood as energy transfer to a receiver at a fixed time during which the energy is converted and transferred into (in the form of) work and heat. Valuation of operation of diesel engines installed in marine power plants, proposed by the author of this paper, consis[...]
11
80%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 1 171-180
EN The paper presents a proposal to apply a quantitative evaluation of the diesel engine with regard to the phenomena occurring during of a working cycle. The proposed procedure when analyzing test results from diesel engine is an attempt to transfer an engine activity evaluation methods in the operati[...]
12
80%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 1 201-208
EN In the article a method of evaluation of a diesel engine during the realization of processes of working circuit on the example of compression is described. The method is based on the use of the quantity called performance indicator in the description of the engine’s work, which contains the informat[...]
13
80%
Journal of Polish CIMAC
EN The paper presents the method of evaluation of the technical state of working spaces of a marine diesel engine at the reduced control susceptibility. The method foresees making diagnosis on the basis of the measurements of exhaust gas pressure in the channels connecting engine cylinders with turboch[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2009 nr 25 249-254
EN The proper maintenance of attack helicopters is the basis of the Army Aviation operational effectiveness. In order to improve the effectiveness of the air support to the Army, this modernization of attack helicopters should be done. It is essential for increasing performance indicators of the Army A[...]
15
80%
Journal of Polish CIMAC
2010 Vol. 5, no 3 149-154
EN In paper, the conception of decision-making support system for complex energetic system on example of ship propulsion system has been presented. Diversity of conditions, information overload and very often contradiction of decision-making criteria and time constraints result in difficulties in makin[...]
16
80%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper presents a development of the known qualitative method for assessment of energy system operation, applied to ship main propulsion system as an example. According to this interpretation operation can be presented as a physical quantity. In this aspect , based on the selected functional sys[...]
17
80%
Napędy i Sterowanie
PL Przetwórstwo produktów mlecznych, jako gałąź przemysłu, przeżywa ostatnio okres intensywnego rozwoju i inwestycji. Pieniądze na te inwestycje pochodzić mogą z różnych źródeł, jednak najbardziej naturalnym wydaje się być zwiększenie produkcji. W każdym zakładzie mleczarskim wielkość produkcji ogranic[...]
18
80%
Journal of Polish CIMAC
2007 Vol. 2, no 2 321-326
EN The future strategy of operating engineering objects such as turbine engines could be sought in combining various strategies of operational use of engines with consideration to the issues of reliability, safety, and effectiveness. The strategy has been based upon tracking of variations in adequate p[...]
19
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2006 nr 6-7 242-248
PL Artykuł poświęcony jest zagadnieniom związanym z eksploatacją instalacji klimatyzacyjno- wentylacyjnych w kontekście ich współpracy z agregatami chłodniczymi tzw. wody "lodowej". Autor zwraca w nim uwagę na najczęściej spotykane w praktyce problemy eksploatacyjne poszczególnych zespołów i podzespołó[...]
EN The papers deals with operational problems of air-conditioning systems. The most frequent operational problems of the following sub-systems of the air-conditioning and ventilation units have been discussed: water supply and water treatment systems, water accumulation system, water distribution syste[...]
20
80%
Journal of Polish CIMAC
2009 Vol. 4, no 1 145-153
EN Objectivity and rationality in making decision, assumed optimal in given conditions, forces to apply an evaluating (quantitative) approach to the problem, hence to search for such their parameters (indices) which, in a given decision situation, can be deemed most adequate. And, to precisely determin[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last