Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  operating reliability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2012 Vol. 55, nr 2 416--420
EN Purpose: The main purpose of the study was to determine methodology for estimation of the operational reliability based on the statistical results of abrasive wear testing. Design/methodology/approach: For research, a traditional tribological system, i.e. a friction pair of the AlSi17CuNiMg silumin [...]
2
86%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Dział remontu jest jednym z podstawowych procesów obsługi każdej produkcji. Należy do procesów dwuznacznych. Po jednej stronie dochodzi do zużycia części, po drugiej - dochodzi do usuwania działań zużycia i wydłużania czasu eksploatacji i wyższej sprawności. Jest to jedna z dziedzin, które wpływają[...]
EN Solving the system of maintenance by means of the system theory enables us to examine behaviour of complicated system by disintegration into particular elements and to study their interrelations and relations to the surrounding which helps us solve the following fields of operating maintenance: stra[...]
3
86%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 1 93--100
PL W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w systemie elektroenergetycznym. Algorytm oceniania wskaźników systemu niezawodności zap[...]
EN For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations st[...]
UK З метою ефективної експлуатації розосереджених джерел електроенергії та їх комплексного використання в електричних мережах енергосистем проведені дослідження їх особливостей, які виникають в результаті сумісної роботи в складі електроенеретичної системи. Алгоритм оцінювання показників режимної надій[...]
4
72%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 1 (73) 243-254
PL Analizowano system transportowy charakteryzowany niezawodnością, rozumianą jako prawdopodobieństwo niewystąpienia uszkodzenia oraz niezawodnością operacyjną rozumianą jako prawdopodobieństwo wykonania zadania. Rozważono relacje zachodzące pomiędzy wymienionymi miarami niezawodności w układzie "człow[...]
EN This work deals with a transport system characterized by reliability understood as the probability of non-occurrence of failure and operating reliability understood as the probability of task execution. Relations between the above mentioned reliability measures in the man-object-environment system a[...]
5
72%
Archiwum Energetyki
PL Artykuł zawiera próbę zdefiniowania pojęć bezpieczeństwa i niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz określenia ich relacji wzajemnych i relacji z horyzontalni czasowymi, z jakimi mamy do czynienia w elektroenergetyce. Przedstawiono klasyfikację stanów systemu elektroenergetycznego i jej rozw[...]
EN The paper contains the trial of defining security and reliability of electric power system terms and determining relations between them and relations with time horizons, existing hi electrical power engineering. The classification of electric power system state's and its development as well as time [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last