Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geology, Geophysics and Environment
2012 Vol. 38, no. 4 475--476
EN Besides the famous precious opals from Eastern Slovakia, the Neogene volcanic field in Central Slovakia shows numerous localities with various types of opals. Unfortunately these localities contain only common opal (or potch opal), but moreover, there are only few information on mineralogical compos[...]
2
75%
Cement Wapno Beton
PL Badanie przyspieszoną metodą ASTM C1260 zapraw z dodatkiem opalu wykonanych z trzech cementów: portlandzkiego, portlandzkiego z dodatkiem popiołu lotnego i portlandzkiego z żużlem wykazało, że reakcja alkaliów z opalem ma różny przebieg. W przypadku cementu portlandzkiego bez dodatków powstaje żel k[...]
EN Accelerated test according to ASTM C1260 of mortars with opal addition and prepared from three cements: Portland Cement as well as this cement with fly ash and slag has reviled differences in the reaction of alkalis with opal. In case of Portland Cement gel of sodium silicate is formed which transfo[...]
3
71%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2014 T. 30, z. 2 85--102
PL Badaniom zostały poddane trzy próbki z nieeksploatowanego dotąd złoża Dylągówka–Zapady. Charakterystyka surowcowa tych próbek, pochodzących z różnych głębokości złoża, polegała na określeniu ich składu fazowego (przy użyciu takich metod jak: analiza rentgenograficzna, spektroskopia w podczerwieni or[...]
EN Examinations were carried out on three samples from the as yet unexploited Dylągówka–Zapady shale deposit. The samples represent various horizons of the deposit, from which the following characteristic features were determined: phase composition (using XRD analysis, infrared spectroscopy IS, and the[...]
4
63%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono wyniki badania ekspansji zapraw przygotowanych z cementów o zwiększonej zawartości alkaliów i kruszyw reaktywnych z alkaliami. W badaniach zastosowano dwa cementy przemysłowe CEM l, różniące się zawartością alkaliów i glinianu trójwapniowego oraz dwa kruszywa, granit i piasek kwarcowy [...]
EN The paper presents expansion test results of mortars made from cements containing increased alkali and alkali-reactive aggregate. For test pur- poses, two CEM I industrial cements were used, which differed in alkali and tricalcium aluminate content, as well as two aggregates, granite and quartz sand[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last