Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opakowanie aktywne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Wprowadzenie w praktyce opakowań aktywnych stworzy nowe możliwości w przemyśle spożywczym. Zwiększy atrakcyjność, wpłynie na poprawę jakości, a przede wszystkim przedłuży czas bezpiecznego przechowywania produktów spożywczych. W artykule scharakteryzowano opakowania aktywne o działaniu przeciwdrobno[...]
EN Active packaging technologies offer new opportunities for the food industry. Those technologies make food products more attractive, improve their quality, and extend their shelf life. Important active packaging systems including antimicrobial systems, oxygen scavengers, carbon diozide emitters or ab[...]
2
100%
Przemysł Spożywczy
PL Przemysł spożywczy od kilku lat, walcząc o swoje miejsce na rynku,usiłuje wprowadzać nowe usprawnienia i rozwiązania dotyczące opakowań żywności, które mają jej zapewnić dłuższą przydatność do spożycia. Na rynku pojawiają się tzw. opakowania inteligentne, informujące o przydatności danego produktu d[...]
EN The food industry fighting for its place on the market tries to make new improvements in food packaging and implement new packaging solutions which should guarantee a longer shelf-life of food products. Thereby, the new systems appear on the market like intelligent packaging that provides informatio[...]
3
75%
Przemysł Spożywczy
PL Czynniki bezpośrednio związane z właściwościami fizykochemicznymi produktu spożywczego (skład chemiczny, stan fizyczny - ciało stałe, płyn, tekstura, zawartość wilgoci), czas przechowywania oraz warunki, w jakich produkt będzie przechowywany od zapakowania, przez transport i dystrybucję aż do użycia[...]
EN Factors directly related to physical and chemical properties of food product (chemical content, state of aggregation – solid or liquid state, texture, moisture content), shelf life, conditions of product's storage after packaging, transport and distribution conditions and usage by consumers determin[...]
4
63%
Przemysł Spożywczy
2014 T. 68, nr 3 28--30
PL Opakowanie jadalne to cienka warstwa materiału na powierzchni produktu lub w jego wnętrzu. Może ona być spożywana wraz z produktem, może także rozpuszczać się podczas jego obróbki, np. termicznej. Wydaje się, iż opakowania jadalne na bazie polimerów naturalnych są produktem na tyle innowacyjnym, że [...]
EN The term of edible packaging refers to a thin layer of material which is applied on the surface of food products or inside. It can be eaten with the product or dissolved, for instance, during heat treatment. It seems that edible packaging based on natural polymers is such an innovative product that [...]
5
63%
LogForum
PL Głównym zadaniem pakowania żywności jest ochrona produktu w trakcie przechowywania i transportu przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych i mechanicznych. W pracy przedstawiono systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. Scharakteryzowano pakowanie próżniowe i w atmosferze modyfi[...]
EN The main task of food packaging is to protect the product during storage and transport against the action of biological, chemical and mechanical factors. The paper presents packaging systems for food of animal origin. Vacuum and modified atmosphere packagings were characterised together with novel t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last