Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opór termiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono porównawczą metodę określenia oporu termicznego w rurach ożebrowanych. Metoda oparta jest na porównaniu globalnych współczynników przenikania ciepła w rurach jedno- i bimetalicznych, przy jednakowych parametrach geometrycznych i termicznych.
EN The paper presents the comparative method of the determination of the thermal resistance of the compound finned tubes. A principle of the method is based on the comparing over-all heat-transfer coefficients of two tubes - monometallic and bimetallic under otherwise identical geometric and thermal co[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1999 Z. 68, t. 2 41--47
PL W pracy bada się pole temperatury i naprężeń cieplnych w dwuskładnikowym sprężystym ośrodku kompozytowym ze szczeliną międzyfazową, zamkniętą wskutek działania obciążeń cieplnych. Rozważane ośrodki różnią się modułami odkształcenia postaciowego. Założono, że z powodu szorstkości powierzchni szczelin[...]
3
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 1 (97) 61--66
PL Zbadano wpływ obróbki wykańczającej na transport ciepła i pary wodnej w dzianinach wykonanych z bawełny, wiskozy, lyocelu i włókien modalnych. Badania prowadzono na dzianinach surowych, próbkach wykończonych zgodnie z recepturą handlową oraz próbkach dodatkowo wykończonych preparatem na bazie siliko[...]
EN The paper explores the impact of finishing on heat and water vapour transfer through knitted materials made from cotton, viscose, modal and lyocel. Tests were performed on raw samples, samples finished in accordance with a commercial recipe and samples additionally finished with a silicone-based age[...]
4
51%
Archives of Civil Engineering
PL Przedstawiono podstawy teoretyczne oraz metodę tworzenia zastępczej sieci cieplnej na przykładzie złożonego układu zintegrowanego ogrzewania obejmującego: płaskie kolektory słoneczne, próżniowe kolektory słoneczne, płytowe wymienniki ciepła, objętościowy wymiennik ciepła z wężownicami, zbiorniki aku[...]
EN The paper presents the fundamental theory to create equivalent thermal networks on the basis of an integrated heating supply system based on renewable energy sources and conventional heating media. The system consists of flat plate solar collectors, vacuum collectors, flat plate heat exchangers, a v[...]
5
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 901-904
PL Istnieje wiele metod i przyrządów do oceny termoizolacyjności materiałów włókienniczych. W referacie przedstawiono wyniki badań za pomocą: "modelu skóry", Alambety, Thermo Labo II i Permetesu właściwości termoizolacyjnych tkanin odzieżowych o programowo zróżnicowanej strukturze. Omówiono zasady dzia[...]
EN Thermal comfort is an outcome of many factors connected with the human body, climatic conditions of environment and clothing, which is a barrier protecting the human organism against a negative influence of external factors. The influence of the clothing on the heat exchange between the human body [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last