Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  opóźnienie hamowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 154--157
PL Przeprowadzono szereg prób ekstremalnego hamowania samochodu osobowego ze sprawnym i uszkodzonym układem hamulcowym oraz z działającym i niedziałającym układem ABS. Próby przeprowadzono przy prostoliniowym torze jazdy na płycie poślizgowej Autodromu Pomorze. W artykule przedstawiono wyniki osiągnięt[...]
EN A number of attempts of extreme braking was performed using cars with an efficient and damaged brakes and with a functional and not functional ABS. Trials were carried out on the driving track at Autodrom Pomorze. The article shows the results of the achieved values of an average full deceleration.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2015 R. 16, nr 6 182-185
PL W artykule przedstawiono wyniki badań: sprawny układ hamulcowy i niesprawny układ hamulcowy. Pomiary opóźnienia hamowania przeprowadzono na suchej nawierzchni asfaltowej. Wykonano układ, który rozszczelnia przewód hamulcowy przy przednim prawym kole w czasie jazdy. Wykonano symulację wycieku płynu h[...]
EN The article presents the results: the efficient braking system and the malfunction braking system. Deceleration measurements were carried out on dry asphalt. The system which breaches the brake line at the front right wheel while driving was made. The simulation of the leak of the brake fluid was ma[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 10319--10325
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych wykonanych w celu porównania metod pomiarów opóźnienia hamowania pojazdu w warunkach drogowych. Wyniki pomiarów opóźnienia wykonanych w warunkach drogowych przy zastosowaniu przetworników inercyjnych mogą być obarczone błędami wynikającymi z odd[...]
EN The results of an experimental work carried out to comparison between different methods for car brake deceleration measurements are presented in this paper. Result of measurement inertia mass sensor for linear acceleration measurement can by confounded by the inclusion of gravity in the measured val[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 54 67-74
EN The article discusses the material and legal criteria of the car braking process decisive for the safety of use of a passenger car. The results of proving ground testing are presented. The tests were carried out with a passenger car equipped with anti-lock braking system (ABS), with which emergency [...]
5
84%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2015 z. 87 49--62
PL W sytuacji wystąpienia zagrożenia kierujący motocyklem musi w ułamku sekundy zdecydować, jaki manewr obronny wykonać. Najczęściej wybieranym manewrem jest hamowanie. Rozpoczęcie hamowania motocyklem wiąże się dodatkowo z wyborem hamulca, którego użyje kierowca. Ma on tutaj do wyboru użycie hamulca p[...]
EN In the event of an emergency, head of the motorcycle has a split second to decide what to do defensive maneuver. The most common choice is the braking maneuver. Starting motorcycle braking is associated with the selection of additional brake, which uses a driver. It is here to choose to use the fron[...]
6
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 440--444, CD
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiaru opóźnienia hamowania samochodu osobowego podczas manewru awaryjnego hamowania w ruchu prostoliniowym, przy uwzględnieniu różnych zmiennych. Badania przeprowadzono na jezdni asfaltowej o różnym stopniu zawilgocenia (tj. na asfalcie suchym i mokrym). Pojazd wyko[...]
EN Paper presents the results of measuring the deceleration car during emergency braking maneuver in a linear motion, taking into account the different variables . Testing was performed on an asphalt road with different levels of moisture (ie . on the dry and wet asphalt ). The vehicle used in the test[...]
7
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1351--1356, CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań polegających na pomiarze opóźnienia hamowania rowerów. Badaniu poddano trzy rowery tego samego typu wyposażone w różne rozwiązania w zakresie konstrukcji układu hamulcowego: mechaniczne hamulce szczękowe typu „V”, mechaniczne hamulce tarczowe oraz hydrauliczne hamu[...]
EN The paper presents the results of the research on the measurement of braking delay of bicycles. Three bicycles of the same type were fitted with different braking system designs: mechanical V-brakes, mechanical disc brakes and hydraulic disc brakes. The results of the tests are com-pared to the requ[...]
8
84%
Machine Dynamics Problems
EN Possibility of speed reducing with high intensity is one of the most significant dynamic parameters conditioning usage safety of vehicles in road traffic. Although cars' braking effectiveness was broadly recognized and described (Dudziak, 2002; Gaca, 2002; Gillespie, 1992; Ślaski et al., 2001), but [...]
9
84%
Transport Problems
2012 T. 7, z. 1 119-128
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty wykorzystania pomiaru opóźnienia hamownia do analizy procesu hamowania samochodu osobowego z lekką przyczepą bagażową. Analiza przebiegu opóźnienia hamowania umożliwia ocenę stanu technicznego w aspekcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz może być wykorzys[...]
EN This paper presents some aspects of employing measurements of deceleration for the technical analysis of the brake process of cars with light luggage trailers. The analysis of the deceleration enables to assess the technical state regarding traffic safety and it can also be used for analysing the co[...]
10
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 438--441
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiaru opóźnienia hamowania samochodu osobowego podczas manewru awaryjnego hamowania w ruchu prostoliniowym, przy uwzględnieniu różnych zmiennych. Badania przeprowadzono na jezdni asfaltowej o różnym stopniu zawilgocenia (tj. na asfalcie suchym i mokrym), przy zmienn[...]
EN Paper presents the results of measuring the deceleration car during emergency braking maneuver in a linear motion, taking into account the different variables. Testing was per-formed on an asphalt road with different levels of moisture (ie. on the dry and wet asphalt), the variable load of the vehic[...]
11
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 376-379
PL W artykule przedstawiono wyniki badań obniżenia i podwyższenia ciśnienia opon terenowych typu AT (All Terrain) na opóźnienie hamowania samochodu terenowego Land Rover Discovery I bez układu ABS. Pomiary opóźnienia hamowania przeprowadzono na suchej nawierzchni asfaltowej. Przedstawiono wykresy, j[...]
EN The article presents the results of reduction and increase in off-road tire-pressure type AT (All Terrain) on the deceleration of SUV Land Rover Discovery I without the ABS system. Deceleration measurements were carried out on dry asphalt. Graphs present how lowering and increasing the pressure in t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last