Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oil tank
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 2 205-211
PL Analiza sygnału wibracji jest jedną z metod monitorowania stanu uzwojeń. i rdzenia transformatora. W artykule zastosowano wielokanałowy analizator wibracji do badania pracującego transformatora. Analizowano wpływ pozycji czujnika dla różnych typów transformatora. Stwierdzono, że sygnały wibracji mia[...]
EN Vibration signal analysis method is one of effective methods to monitor the condition of transformer windings and core. In this paper, the multi-channels vibration measurement system is set up and the vibration signals on the oil-tank surface of running transformer in the field are measured. The inf[...]
2
100%
Ekonomia i Środowisko
2003 nr 2 133--146
PL Budowa i funkcjonowanie nasyconych energią i niezabezpieczonych pod względem chemicznym obiektów przemysłowych zawsze jest połączona z ryzykiem niszczącego uwolnienia się własnego zapasu paliwa lub niekontrolowanego wyrzucenia substancji chemicznie niebezpiecznych, co może doprowadzić do utraty dóbr[...]
EN Risk is always accompanying cosntruction and operation of oil petroleum reservoirs. There is always a risk of an explosion or a fire there. The main objective of the paper is an assesment of said risk.
3
84%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy ekologicznego bezpieczeństwa konstrukcji posadowienia typowych transformatorów. Wskutek licznych wad spowodowanych przez niewłaściwe rozwiązania projektowe, wykonawstwo i eksploatację, wanny olejowe wchodzące w skład konstrukcji wsporczych często nie spełnia[...]
EN The paper presents selected problems of ecological safety of typical transformers footing structure. As a result of numerous faults caused by inappropriate design solutions as well as manufacturing and utilization, oil tanks being a part of support constructions very often do not meet conditions of [...]
4
84%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 2 65--66
PL Przedstawiono problemy związane z projektowaniem i wykonaniem sześciu zbiorników magazynowo-rozliczeniowych na surową ropę naftową, o pojemności nominalnej każdego z nich wynoszącej 62 500 m3. Omówiono przyjęte rozwiązania konstrukcyjne głównych elementów zbiorników, które zaprojektowano zgodnie z n[...]
EN This article presents issues related to the design and manufacturing of six storage and metering tanks for the storage of crude oil of nominal capacity of 62 500 m3 each. The paper discusses the assumed design solutions of main elements of the tanks, which are designed in accordance with the standar[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last