Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oil reservoir
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
PL Omówiono program komputerowy służący do analizy charakteru zbiorników ropy i określenia mechanizmu ich eksploatacji (objętościowe - eksploatowane dzięki rozpuszczonemu gazowi i czapie gazowej). Typ wydobycia można określić poprzez dopasowanie historii eksploatacji do najbardziej reprezentatywnego ró[...]
EN A computer program was developed for analyzing the performance of oil reservoirs and specifying the type of the performance (Solution gas drive - Volumetric, Gas Cap Drive). The type of the performance can be found by matching the production history with the most representative MATERIAL BALANCE EQUA[...]
2
100%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2004 R. 21/1 297-303
PL W artykule zaprezentowano badania mikrobiologiczne dotyczące aktywności bakterii redukujących siarczany (SRB) w warunkach podziemnego magazynowania gazu oraz metody przeciwdziałania procesom generowania siarkowodoru. Kompleksowe prace badawcze przeprowadzono na złożu gazu ziemnego w Swarzowie, w któ[...]
EN The paper reports microbiological study of Sulphate Reducing Bacteria activity in underground gas storage and preventive action against H2S formation. Complex research was performed on natural gas reservoir in Swarzów, where one of a few gas storages in Poland had been arranged. The presence of hydr[...]
3
75%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 43--46
PL Złoże ropy naftowej Lubiatów, odkryte w 2002 roku, jest dotychczas udostępnione dwoma otworami poszukiwawczymi Lubiatów-1, -2. W oparciu o wyniki interpretacji zdjęcia sejsmicznego 3D w rejonie Międzychód—Sieraków, wykonanych w Geofizyce Toruń, utworzono 25 atrybutów sejsmicznych. Atrybuty te, wraz [...]
EN Two wells, Lubiatów-1 and -2 have been drilled so far in the area of discovered in 2002 Lubiatów oilfield. Interpretation of Międzychód— Sieraków 3D seismic survey, shot by Geofizyka Toruń, has been taken as the base for calculation of 25 seismic attributes. These attributes together with well logs [...]
4
75%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2005 R. 22/1 293--301
PL W pracy wskazano na możliwe oddziaływania między ropą i gazem mogące zachodzić w wyniku cyklicznego magazynowania gazu w sczerpanym złożu ropy oraz przedstawiono komputerowy model symulacyjny wytwarzania takiego magazynu. Pokazano również wariantowe wyniki komputerowej symulacji pracy magazynu, któr[...]
EN In this paper the compositional simulation results of the underground storage of natural gas in depleted oil reservoir are presented. The physical phenomena, resulting in possible revitalization of the residual oil are briefly discussed. Simulation results show that during the gas withdrawal period [...]
5
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The primary aim of the research project was to develop an efficient technology to control excessive water production in gas wells. As a novelty, water sensitive organic-based solutions were developed, which spontaneously form extremely high viscosity barrier under reservoir condition when contacting[...]
6
75%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2018 nr 11 15--19
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia budowy trójwymiarowych, numerycznych modeli geologicznych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich znaczenie w pracach związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem obiektów geologicznych. Przedstawiono cele modelowania złóż, typy wykorzystywanych danych geolog[...]
EN The article presents the issues of the three-dimensional, numerical geological modeling of oil and gas reservoir and its significance for exploration and appraisal of oil and gas fields. The objectives of reservoir modeling, types of geological and geophysical data used, main elements of reservoir m[...]
7
75%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2001 R. 18/2 409-420
PL Autorzy przedstawili metody obliczania podstawowych wielkości charakteryzujących szczeliny powstałe w wyniku hydraulicznego szczelinowania. Przedstawione zostało próbne i pełne szczelinowanie, wykonane na jednym z odwiertów złoża ropy naftowej Łodyna, wraz z przedstawieniem parametrów zabiegu i efek[...]
EN Authors have presented the methods of calculations of base fractures parameters resulting of hydraulic fracturing. Initial and full hydraulic fracturing operation at one of well of Łodyna oil reservoir with procedure description and results analysing are presented in the paper. For comparison with r[...]
8
63%
Tribologia
2008 nr 3 137-150
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych na stali 38HMJ azotowanej jarzeniowo, poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową, mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrąże[...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of 38HMJ glow nitrided steel after laser modification are presented in the paper. In order to improve macro- and microgeometry of the upper layer of cylinder sliding surface, a laser processing has been used for its modification (hollowing of oi[...]
9
63%
Journal of KONES
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych na stali 38HMJ azotowanej jarzeniowo poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrążeni[...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of 38HMJ glow nitrided steel after laser modification are presented in the paper. In order to improve macro- and microgeometry of upper layer of cylinder sliding surface a laser processing has been used for its modification (hollowing of oil mic[...]
10
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 61-77
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych stali 38HMJ azotowanej jarzeniowo poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową, mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrążenie [...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of 38HMJ glow nitrided steel after laser modification are presented in the paper. To modification of surface layer of cylinder liner was used laser micro-machining in order to improving its macro- and micro- geometry (micro-drilling of oil conta[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last