Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 431
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogrzewanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska
1998 z. 2 127-141
PL W artykule przedstawiono metodologię określania granicznego wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynków w standardowym sezonie grzewczym. Obliczenia przeprowadzono dla pięciu stref klimatycznych i różnych cen energii. Podano również metodę doboru mocy systemu grzewczego p[...]
EN The article presents metodology for estimation of limit values of energy consumption for heating in standard season. Calculations has been performed for five climate zones and different energy prices. Methodology of designing the capacity of heating system has been developed on a base of building en[...]
2
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z przekazywaniem ciepła przez promieniowanie oraz zagadnienia związane z pojęciem komfortu cieplnego w ogrzewnictwie. Opisano kryteria i przedstawiono podział promienników, a także obszar zastosowania promienników oraz korzyści wynikające z wykor[...]
EN In this paper are presented selected problems connected with heat transfer by radiation, and issues related to thermal comfort in heating. In addition, are described criterions and selection of radiant heaters. Area of their appliance and benefits, that follow using them in rooms' heating, are shown[...]
4
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 253-257
PL W Polsce użytkowanych jest ponad 2 mln gazowych przepływowych ogrzewaczy wody, które reprezentują grupę urządzeń typu B. Urządzenia te niewłaściwie użytkowane mogą być zagrożeniem życia użytkowników. Wykonano badania możliwości adaptacji w istniejących strukturach budowlanych nowych rozwiązań oparty[...]
EN In Poland are used more then 2 million instantaneous water heaters represented appliances type B- an appliances intended to be connected to a flue that evacuates the products of combustion to the outside of the room containing the appliance and the combustion air is drawn directly from the room. Thi[...]
5
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 5 199-204
PL W artykule zaproponowano trzy warianty ogrzewania budynku hotelowego z częścią konferencyjno-bankietową. Dla każdego z nich przeprowadzono analizę techniczną, uwzględniającą wady i zalety rozwiązania w przypadku zastosowania w omawianym budynku. Następnie oszacowano nakłady inwestycyjne oraz koszty [...]
EN The article proposes three options for heating of a hotel with conference and banquet part. For each of them a technical analysis has been performed taking into account the pros and cons of solutions for applications in the building. Then, capital expenditures and operating costs have been estimated[...]
6
80%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 3 66-67
PL W artykule opisano sposób pozwalający na oszczędną pracę systemów grzewczo-chłodzących w hotelach.
7
80%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 3 86-86
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z doborem ogrzewania nadmuchowego na przykładzie nagrzewnic wodnych.
8
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
9
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
10
80%
Instal
2006 nr 12 4-12
11
80%
Instal
2006 nr 12 14-16
PL W artykule omówiono problemy związane z ogrzewaniem obiektów o dużej kubaturze i zasadami obliczeńzapotrzebowania na moc cieplną dla takich budynków. Powołano sięna normęEN 12831, która uwzględnia pomieszczenia wysokie i obiekty o kubaturze powyżej 600 m3 oraz sposób ich ogrzewania. scharakteryzowan[...]
EN The problems connected with heating of big cubic capacity objects and rules for calculation of thermal power requirements were discussed in the article. The standrd EN12831, which takes into consideration high rooms and objects with cubic capacity above 600 m3 as wellas way of heating system for the[...]
12
80%
Czysta Energia
2004 Nr 4 23-23
13
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 12 91-91
14
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Na podstawie trzyletniego okresu eksploatacyjnego zaprezentowano analizę zużycia energii na potrzeby grzewcze budynku szkolnego. Uzyskane rezultaty posłużyły do próby określenia zużycia energii w zależności od temperatury otoczenia.
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN An analysis of functioning the heat supply system with taking into consideration outdoor temperature variability has been presented in the work. Duration of five operating states of the system has been described regarding to indoor temperature in various level of heat power decrease. Border periods [...]
16
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono działanie i obliczenia sprzęgła hydraulicznego łączącego obieg kotłowy z obiegami grzewczymi. Podano zasady doboru podstawowych wymiarów pionowych sprzęgieł hydraulicznych zapewniających poprawne ich działanie. Omówiono przykłady zastosowania sprzęgieł w instalacjach jednokotłowych z r[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 209-218
PL Artykuł przedstawia problematykę optymalizacji energetycznej budynków poddanych termomodernizacji. Przedstawiono metodę oceny energetycznej remontowanych budynków. Ponadto podano efekty energetyczne przy różnych systemach grzewczych i układach wentylacji pomieszczeń.
18
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 115-121
EN In the article the author presented the stages of feasibility studies and prefeasibility studies connected with implementation of the projects aiming at economical consumption of heat energy in hausing under city council jurisdiction. Methods of economic evaluation of similar projects that are appli[...]
19
80%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Inżynierii Lądowej
2000 Nr 561 (34) 129-140
PL W literaturze znane są matematyczne modele przeznaczone do badania dynamiki cieplnej obiektów ogrzewanych niestacjonarnie. Większość z nich jest jednak tak skomplikowana, że właściwie nie spełnia oczekiwań co do możliwości ich zastosowania w praktyce inżynierskiej do wymiarowania i analiz symulacyjn[...]
EN Mathematical dynamic models for simulation of the thermal behaviour of a centrally heated building are shown in the literature. Most of them are so complicated, that it makes them impossible to use in practice for describing the state of the object with the unsteady heating. Refering to this, the pa[...]
20
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Referat przedstawiony na XII Ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej "Wentylacja i Termoenergetyka w Budownictwie Ogólnym", Zakopane-Kościelisko, 27-28 maja 1999 r.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last