Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ograniczanie ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 1 28--31
PL Funkcja zatrzymania awaryjnego maszyny jest powszechnie spotykanym w maszynach środkiem bezpieczeństwa zmniejszającym ryzyko wypadkowe i jednocześnie środkiem zmniejszającym ryzyko powstania szkody materialnej na skutek defektu. Jej stosowanie opiera się na spostrzeżeniu, że w większości maszyn pozi[...]
2
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2014 nr 10 23--26
3
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 5 4-8
PL Artykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W[...]
EN This article completes a comprehensive series devoted to the risk of press operation. Previous articles (BP 11/98, 3 8 4/00) presented particular elements of the risk assessment process, i.e. work places and different modes of operation were defined, hazards were identified, risk was estimated and e[...]
4
63%
Problemy Eksploatacji
2013 nr 4 145--157
PL Skuteczna realizacja procesów transferu technologii stanowi podwaliny współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. W rezultacie transferu technologii rynek zasilany jest innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, systemowymi i procesowymi, które stymulują rozwój lepszych produktów i usług odpowiada[...]
EN Effective execution of technology transfer processes constitutes the foundations of contemporary innovation-based economies. As a result of these processes, novel technological, process and system solutions are brought to the market, which stimulates the development of better consumer-oriented produ[...]
5
63%
Builder
2017 R.21, nr 7 129--131
6
51%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 7 1050-1058
7
51%
Polish Journal of Management Studies
PL Na sektor rolny bardzo duży wpływ mają warunki atmosferyczne, straty prawdopodobnie wzrosną w przyszłości, jako że katastrofy naturalne stają się coraz częstsze (IPCC, 2012). Istnieje wiele dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem w rolnictwie, w tym artykule dokonujemy przeglądu systemów ubezpiecze[...]
EN The agricultural sector is highly affected by the weather conditions and losses will likely increase in the future as natural disasters become more frequent (IPCC, 2012). There are a number of tools available in agricultural risk management; in this article we review agricultural insurance schemes o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last