Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogród zabytkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2016 No. 22(3) 69--79
PL Romantyczny park krajobrazowy Petera Josepha Lennégo w Zatoniu koło Zielonej Góry jako przykład zabytku sztuki ogrodowej, współczesne przekształcenia i zagrożenia
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Dobroczynny wpływ terenów zielonych na ludzkie zdrowie i jakość życia jest bezdyskusyjny i szeroko badany. Aspekty projektowe analizowane są w odniesieniu do nauk o człowieku, zwłaszcza medycyny, psychiatrii, psychologii czy socjologii. Zabytkowe ogrody i parki odgrywają w tym kontekście rolę szczeg[...]
EN The beneficial influence of designed green spaces on human health and well-being is widely known and indisputable. Aspects of landscape design are analyzed with regards to human sciences, such as medicine, psychiatry, psychology and sociology in particular. In this context heritage gardens play a vi[...]
3
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono przykłady zidentyfikowanych zagrożeń w stosunku do zieleni zabytkowej oraz program ratunkowo-naprawczy, zastosowany dla zagrożonego zabytku i efekty jego wdrażania.
EN This paper presents examples of the risks identified in relation to the historical greenery and program of rescue – repair treatments used for endangered trees and the effects of its implementation.
4
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące wartości i wartościowania różnego rodzaju ogrodów w historii i współcześnie. Znaczenie i status zabytkowego ogrodu czy parku rozpatrywano na wielu płaszczyznach: estetycznych, środowiskowych, kulturowych, historycznych, a także jako czynnika miastotwórcz[...]
EN This article discusses the values and valuation of various types of gardens, both from the historical and contemporary perspective. The importance and status of a historic garden or park have been analyzed on many levels, including aesthetic, environmental, cultural and historical; they have also be[...]
5
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono wybrane obszary wykorzystania zabytkowych ogrodów w edukacji kulturalnej. Jednym z jej elementów może być edukacja w takim środowisku wychowawczym, które powinno być chronione.
EN The paper summarizes selected uses of historic parks as an educational setting and social space which should be protected. Education can be acquired in such educational envinronments and the milieu should be protected.
6
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 5-A 255--270
PL W artykule scharakteryzowano na poziomie ogólnym zasób parków i ogrodów w Polsce, z uwzględnieniem procentowego udział poszczególnych kategorii obiektów, zgodnie z danymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Określono najczęstsze przyczyny degradacji tej grupy zabytków, wynikające z sytuacji prawnej, b[...]
EN The article provides an overview of historic parks and gardens in Poland, including a percentage breakdown of particular categories of site, as determined from data held by the National Heritage Board of Poland. The most common reasons for the degradation of these heritage properties are identified [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last