Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ogniwa słoneczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zbadano wpływ regularności ułożenia standardowej, piramidalnej tekstury, powstającej w wyniku anizotropowego trawienia krzemu w roztworach alkalicznych, na współczynniki odbicia światła. Przebadano dwa parametry: stopień pokrycia powierzchni teksturą i rozrzut wielkości piramid.
3
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN Epitaxial structures made from 3 different materials act as photovoltaic solar cells in different spectrum ranges. Their electrical parameters are still improved by optimization of technological processes. We also plan to interconnect the separate junction with the stacked triple junction cell by tu[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN Emission of NIR light from Yb³⁺ ions after excitation of the Tb³⁺ was observed indicating existence of transfer mechanisms. Relative intensities of these down-conversion and down-shifting via single Yb³⁺ ion mechanisms is yet to be established. Efficient down-shifting resulting in visible light emis[...]
5
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN This paper briefly presents the main scientific directions and measurement opportunities of the staff from Laboratory of Optoelectrical Diagnostics of Nanomaterials situated at Wroclaw Univeristy of Technology. All discussed thin oxide films based on TiO₂ were prepared by High Energy Reactive Magnet[...]
6
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN The spin coating method allows the deposition of the uniform thin films. The process is dependent primarily on the correct preparation of the solution. In view of consideration both the results of surface topography and the absorbance of the best results were obtained for the thin film deposited at [...]
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN This paper presents the influence of the AP-MOVPE epitaxial process growth temperature on the optical and structural properties of heterostructures containing InGaAsN quantum wells. The best optical and structural features were observed for MQW structure grown in highest temperature. This structure [...]
8
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Proces laminacji modułów fotowoltaicznych jest jednym z najważniejszych etapów produkcji gotowych paneli fotowoltaicznych. Ogniwa słoneczne muszą zostać zabezpieczone przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych (w tym warunków pogodowych) poprzez zastosowanie stabilnej warstwy zabezpieczającej. [...]
EN The lamination of solar modules is one of the crucial steps during the solar panel production process. Solar cells need to be protected from ambient influences (e.g. weather) by means of stable protection films. Nowadays most popular protection films are created of polymers. In today's PV modules, t[...]
9
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN In summary, we present in this study the results of studies on the layers of GaAs1-xNx grown on n-type GaAs substrates by atmospheric pressure metal organic vapour phase epitaxy (APMOVPE), Using transmittance, reflectance, photocurrent measurements and empirical expression for Eg a new nitrogen cont[...]
10
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN There are many types of organic and organic/inorganic (hybrid) photovoltaic devices that possess many beneficial properties over inorganic solar cells. That makes the former suitable for a broad range of applications and hence so much attention is paid to their development. In spite of intensive res[...]
11
100%
Postępy Fizyki
PL Opracowanie nowych, dogodnych metod syntezy materiałów fotoaktywnych i zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na wytwarzanie coraz efektywniejszych organicznych ogniw słonecznych. Niniejszy artykuł przeglądowy prezentuje istotne problemy organicznych ogniw słonecznych. Omówiono [...]
12
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 71--78
PL Scharakteryzowano układy fotowoltaiczne z koncentratorami o niskiej (LCPV) jak i wysokiej koncentracji (HCPV). Przedstawiono możliwości ich pracy w różnych warunkach, przy czym w szczególności uwzględniono wpływ temperatury i kąta koncentracji. Zaprezentowano najnowsze rozwiązania, w tym Spin cell, [...]
EN Paper presents photovoltaic systems with concentrators with a low (LCPV) and high (HCPV) level of concentration. The possibilities of work under different conditions, especially influence of temperature and concentration angle are described. The latest solutions with their efficiency like Spin cell,[...]
13
88%
Czysta Energia
2009 Nr 4 36-38
14
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Nanocząstki metali np. srebram, dzięki swym szczególnym właściwościom mogą być zastosowane jako plazmoniczne struktury przeciwodbiciowe o wymiarach w skali nano. Dużym wyzwaniem pozostaje sposób wytwarzania takich struktur. W niniejszej pracy przedstawiono założenia trzech metod wybranych do tego ce[...]
EN Plasmonic metal particles such silver particles, due to its special properties can be applied as an nanoscaled antireflection structure. Big challenge remains process of fabrication such structures. This paper introduces basics of three method selected for that purpose. Microscopic observations of o[...]
15
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie technik laserowych do teksturowania powierzchni krzemu oraz selektywnego spiekania laserowego elektrod przednich na powierzchni krzemu.
16
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
EN The silver nanopowder pastes are relatively new kind of nanomaterials that exhibit interesting and useable properties. Research in field of preparing contacts for silicon solar cells with silver nanopowder will be continued to obtain rational results which enable to evaluate the new kind of contacts[...]
17
75%
Materials Science Poland
2006 Vol. 24, No. 1 285--290
EN TiO2 nanocermets are obtained by RF reactive co-sputtering from mosaic targets of Au:Ti or by sequential deposition from metallic Ti and Au targets. The influence of noble metal content on the microstructure of thin film nanocermets has been studied by means of optical, structural, and electrochemic[...]
18
75%
Energetyka
2012 nr 11 664-667
PL Badania opisane w artykule stanowią odzew na rosnące zapotrzebowanie sektora energetycznego na nowe rozwiązania wysokowydajnych, odnawialnych źródeł energii elektrycznej. Wykorzystanie nowoczesnych technik laserowych umożliwia automatyzację i intensywny rozwój poszczególnych etapów wytwarzania ogniw[...]
EN Investigations included in this study represent a response to the growing energy demand for new high-performance solutions, renewabie energy. The use of modern laser techniques enable to automate and intensive development of the various stages of manulacture of solar cells. The paper presents the ap[...]
19
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 2 332-336
PL Zaprezentowano dwuosiowy układ śledzący do celów sterowania ogniwami słonecznymi na przykładzie miasta Denizli w Turcji. Wykorzystano dwa silniki prądu stałego oraz system komputerowy analizujący nasłonecznienie. Po zastosowaniu układu otrzymana energia wzrosła o 64%.
EN In this study, an open-loop, two axes movable photovoltaic (PV) solar tracker is designed and analyzed as detailed. Its performance over a fixed tilted (37o) PV system is evaluated theoretically and experimentally for the climatic condition of Denizli, Turkey. Two DC actuators motors are used for th[...]
20
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przeprowadzone badania miały na celu określenie możliwości kształtowania warstwy dyfuzyjnej w ogniwie słonecznym, pełniącej funkcje tylnego pola zawracającego nośniki BSF (Back Surface Field), przy wykorzystaniu rozwirowywanych źródeł boru. Badania nad podnoszeniem sprawności ogniw słonecznych są ni[...]
EN The study was aimed at examining the possibility of forming a diffusion layer in a solar cell acting as BSF (Back Surface Field), using boron-doped SOG solutions. A lot of research to improve the efficiency of solar cells is constantly being carried out.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last