Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  office room
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wybrane aspekty dotyczące możliwości kształtowania parametrów powietrza w najbliższym otoczeniu człowieka za pomocą rozwiązań wentylacji indywidualnej.
EN Selected aspects of a possibility to form the parameters of the surrounding air are presented, taking into consideration some solutions of individual ventilation systems.
2
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 10 15-17
PL W artykule przedstawiono wyniki badania stężenia, rozkładu wymiarowego i składu chemicznego cząstek w powietrzu w pomieszczeniu z dozwolonym paleniem papierosów w ciągu dnia pracy. Przedstawiono również wyniki badania stężenia liczbowego i masowego oraz rozkładu wymiarowego cząstek w pomieszczeniu b[...]
EN The article presents results of an investigation of the concentration, size distribution and chemical compound of particles suspended in the air in a room in which cigarette smoking is permitted during the working day. Also presented are results of an investigation of the number and mass concentrati[...]
3
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 9 13-15
PL W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu palenia papierosów na stężenia cząstek drobnych - o średnicach od 16 do 626 nm -występujących w powietrzu w pomieszczeniu. Stężenia cząstek określono przed i w czasie do 57 minut od wypalenia trzech papierosów w pomieszczeniu.
EN This article presents results of an investigation of the influence of smoking cigarettes on the concentration of fine particles - 16- 626 nm in diameter - suspended in the air of a room. Particle concentrations were determined before and up to 57 minutes after three cigarettes had been smoked in the[...]
4
75%
Instal
2006 nr 7/8 35-37
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące problemów jakości środowiska pracy w pomieszczewniach biurowych. Omówiono założenia i program realizacji w CIOP-PIB projektu celowego zamawianego ukierunkowanego na poprawę warunkówpracy w pomieszczeniach biurowych.
EN This paperpresents problems connected with working environmental quality in the offices. discussed principlesand programof the research project realise in the CIOP-PIB, which is directed on the improvement ofworkcondition in the offices in Poland.
5
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono dwie metody sterowania uzupełniającym systemem oświetlenia w budynku biurowym o ograniczonej powierzchni przeszklenia. Oszacowano zapotrzebowanie na energię do oświetlenia, biorąc pod uwagę rozmieszczenie czujników promieniowania oraz liczbę osób pracujących w pomieszczeniu.[...]
EN The paper is dedicated to present and compare two methods of controlling supplementary lighting system in office with limited glazing area. The lighting energy demand was evaluated taking into account positioning of light sensors and room occupancy. Comparison of daylight conditions in the rooms wit[...]
6
63%
Materiały Budowlane
2018 nr 8 10--12
PL Warunki akustyczne w pomieszczeniach biurowych typu open space zależą od projektu architektonicznego, aranżacji wnętrza, właściwości dźwiękochłonnych materiałów budowlanych oraz innych rozwiązań technicznych. Jednak uzyskanie dobrych warunków akustycznych, które zostały zdefiniowane w normie ISO 338[...]
EN Acoustic conditions in open space offices depend on an architectural design, space arrangement, sound absorption of building materials and some other technical solutions. However, obtaining good acoustic conditions, which are defined in the ISO 3382-3 standard by suggested examples of target values [...]
7
63%
Acta Innovations
2019 no. 30 16--23
EN This paper presents an analysis of the possibilities of using energy generated by an experimental photovoltaic façade located on the building of the Technical University of Lodz, on the eastern elevation. The Energy produced by the façade was designed to cover the demand for lighting in an office ro[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Przedstawiono propozycję metody jednoczesnej oceny poziomu komfortu cieplnego i oświetleniowego w pomieszczeniu wyposażonym w sztuczne źródła promieniowania. Opisano budowę stanowiska badawczego oraz przyjęte założenia metody. Rozpatrywano wpływ energii promieniowania w zakresie promieniowania widzi[...]
EN Paper presents description of proposed methodology for similtaneous assessment of thermal and visual comfort. Methodology is devoted to estimate parameters in artificial working environment occurs in e.g. offices. Some initial results were also discussed.
9
51%
Materiały Budowlane
2019 nr 8 16--20
PL Projektowanie akustyczne pomieszczeń biurowych open space polega na takim uwzględnieniu w pomieszczeniu różnych wyrobów dźwiękochłonnych, aby uzyskać wymagane przepisami warunki akustyczne. W artykule projektowanie podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy, wymagany przez przepisy polskie, to uzyskanie[...]
EN The acoustic design of the open plan office consists in taking into account various sound-absorbing products in the room to achieve the required acoustic conditions. In the article design is divided into two stages. The first stage, obligatory by Polish regulations, is to obtain the room's required [...]
10
44%
Materiały Budowlane
2019 nr 9 82--85
PL Projektowanie akustyczne otwartych pomieszczeń do prac administracyjnych (tzw. biurowych open space) można podzielić na dwa etapy. Etap pierwszy, obligatoryjny (podstawowy) wymagany przez przepisy, zakłada uzyskanie w pomieszczeniu wymaganych warunków pogłosowych (odpowiednio dużej chłonności akusty[...]
EN Acoustic design of open plan office can be divided into two stages. The first stage, obligatory by Polish regulations, is to obtain the room's required sound absorption. It was discussed in the author's article in "Building Materials" No. 8/2019. The second (additional) stage consists in such arrang[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last