Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 215
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odzież ochronna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2001 nr 2 26-27
2
100%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
1998 nr 1 8-13
3
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 11 29-32
EN This paper presents the one-bath way of the finishing process by applying new chemical agents in order to get barrier textiles features against insects, ticks and microorganisms. The knitted fabrics, fabrics and socks goods with diversified share of used yarns were marked out for examinations. The a[...]
4
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 11 24-28
EN During the work with electrical installations, due to short circuits in the electrical devices resulting from both damages, as well as erroneous human behavior, electric arc can occur. Electric arc generates huge amount of energy within fractions of a second and thus represents extreme danger for pe[...]
5
63%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
6
63%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
7
63%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
8
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2008 nr 12 36-39
EN Nowadays time people are more and more interested in the complex protection of human being against the harmful factors occurring in the working place. The working clothing should assure the physiological comfort, especially thermal stahility of human organisms and simultaneously the easy during the [...]
9
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 10 3-6
10
63%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2002 nr 10 17-20
11
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 10 12-15
PL uż od XX wieku motocykle są bardzo popularnym środkiem transportu. Należy jednak pamiętać, iż jazda motocyklem pociąga za sobą większe ryzyko wypadku niż jazda samochodem. Jedyną ochroną jest specjalistyczna odzież. Stanowi ona ochronę nie tylko przed czynnikami atmosferycznymi (takimi jak: deszcz, [...]
EN Motorcycles have been a very popular means of transport since the 20th century. However, riding a motorcycle involves a greater impact of an accident than driving a car. Specialized motorcycle clothing and helmet are the only protection. Not only do they provide protection against the weather (such [...]
12
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 12 14-16
PL W artykule przedstawiono rolę odzieży w ochronie spawaczy przed działaniem promieniowania cieplnego i gorących cząstek metali powstających w trakcie spawania. Przedstawiono zasadę badania odporności materiałów odzieży dla spawaczy, która jednoznacznie określa właściwości ochronne materiałów dla przy[...]
EN This article presents the role of clothing protecting welders against the harmful effects of heat and hot metal particles created during a welding process. It presents a method of measuring the resistance of clothing materials, which describes unequivocally protective properties of materials against[...]
13
51%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL W artykule, na przykładzie wybranych wyrobów prezentowanych na wystawie GPEC'2008, przedstawiono najnowsze światowe kierunki w projektowaniu odzieży ochronnej i obuwia przeznaczonych dla odbiorców specjalnych. Wskazano główne trendy w konstruowaniu wyrobów ochronnych polegające m.in. na podwyższaniu[...]
EN The latest trends in designing the protective clothing and shoes dedicated for special users are presented by examples of selected products shown at the GPEC'2008 exhibition. The main trends of protective products’ designs are pointed, which rely mainly on increasing the levels of protection (resist[...]
14
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2009 nr 4 13-15
PL W artykule omówiono niektóre czynniki mające wpływ na tolerancję zimnego środowiska, do których należą wiek, wydolność fizyczna i poziom aklimatyzacji osoby eksponowanej, ale też odzież ochronna, jako czynnik zewnętrzny. Oddziaływanie niektórych z wymienionych czynników nie jest jeszcze jednoznaczni[...]
EN This article discusses some factors which influence human tolerance of a cold environment. Among them are age, physical fitness, acclimatization of the exposed person but also protective clothing as an external factor. The interaction of some of those parameters has not been unambiguously defined ye[...]
15
51%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2010 nr 4 158-168
PL Celem podjętych w pracy badań było sprawdzenie, czy barwniki stosowane zwyczajowo do nadania wyrobom włókienniczym estetycznego wyglądu, mogą na tyle poprawić ich właściwości barierowe wobec szkodliwego promieniowania UV, że wyrób można by klasyfikować jako ochronny. Wybór klasy badanych barwników ([...]
EN The objective of the research was to test out whether dyes, usually applied in order to bestow esthetic look of the textiles, can improve their barrier properties against harmful UV radiation, in a way that the product could be considered as UVprotective. The choice of the class of investigated[...]
16
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 12 19-22
EN The article presents a comparative analysis of a selected chemical property flammability of Nomex Comfort fabric as well as and fire fighting clothing made of this fabric and typical barracks clothing of firemen. Was also examined the amount of heat emitted during combustion of fabrics. It has been [...]
17
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 3 22-25
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na kształtowanie się mikroklimatu pod odzieżą na podstawie wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Przedstawiono wyniki badań fizjologicznych uzasadniających ograniczenie czasu stosowania nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej. Opisano również sposoby zmn[...]
EN This paper presents factors that influence the shaping of the microclimate under clothing on the basis of the heat exchange between the human body and the environment. Results of physiological studies that justify the limitation of the duration of use of impermeable protective clothing are presented[...]
18
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 3 11-15
PL W artykule przedstawiono wyniki badań reakcji fizjologicznych osób wykonujących lekki wysiłek w gorącym środowisku z zastosowaniem dwóch rodzajów odzieży ochronnej oraz zestawu odzieży bawełnianej, wskazując na przyczyny konieczności skrócenia czasu pracy w odzieży ochronnej.
EN The paper presents results of physiological responses of volunteers performing light exercise in a hot environment using two kinds of protective clothing or a cotton garment. It proves why it is necessary to shorten work time in protective clothing.
19
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 2 23-24
PL Szczelna (barierowa) odzież ochronna jest bardzo często źródłem obciążenia cieplnego jej użytkownika, gdyż utrudnia odprowadzanie potu i wymianę ciepła oraz pary wodnej między ciałem i otoczeniem. Dyskomfort pracy w szczelnej odzieży ochronnej można w znacznym stopniu ograniczyć poprzez stosowanie p[...]
EN Hermetic (barrier) protective clothing often puts a considerable thermal strain on the user`s body. This is due to the limited possibility of eliminating secreted sweat and heat generated by the body. It is possible to reduce the discomfort associated with work in hermetic protective clothing by usi[...]
20
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 10 24-26
EN The paper discusses an exposure to chemicals under occupational conditions taking into consideration the number of accidents and presents the protective clothing possessing barrier properties against permeation of chemical substances, safeguarding the worker against contact with hazardous chemicals.[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last